pozew o rozwód, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Szczecin, dnia 4 stycznia 1999 roku

Sąd Okręgowy

w Szczecinie

Wydział II Cywilny

Powód: Stefan Wojnowski,

ekonomista,

zam. w Szczecinie,

ul. Orzeszkowej 10/5

reprez. przez adw. Krzysztofa Krysiewicza,

prowadzącego kancelarię adwokacką

w Szczecinie, ul. Nad Odrą 3

Pozwana: Helena Wojnowska,

księgowa,

zam. w Szczecinie,

ul. Wojska Polskiego 90/5

Pozew o rozwód

W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę:

1. O rozwiązanie małżeństwa powoda Stefana Wojnowskiego z pozwaną Heleną Wojnowską, zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp. nr aktu małżeństwa 203 - przez rozwód z winy pozwanej Heleny Wojnowskiej.

2. O powierzenie powodowi Stefanowi Wojnowskiemu władzy rodzicielskiej nad synem stron Karolem, urodzonym 10 września 1989 roku w Gorzowie Wlkp.

3. O zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania syna w kwocie 60,00 zł (sześćdziesiąt zł) miesięcznie.

4. O zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę:

5. O wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

- Marii Kosowskiej, zam. w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 30/14,

- Waldemara Woźniaka, zam. w Szczecinie, ul. P. Skargi 10/3,

- Karoliny Ryskiej, zam. w Szczecinie, ul. Nad Odrą 20/4.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 lipca 1988 roku

Dowód: akt małżeństw stron.

Z tego małżeństwa w dniu 10 września 1989 roku urodził się syn.

Dowód: akt urodzenia syna.

W roku 1993 strony przeniosły się z Gorzowa Wlkp. do Szczecina i powód podjął pracę na stanowisku ekonomisty w Zarządzie Portu Szczecin, a pozwana rozpoczęła pracę w Spółdzielni "Dalmor" w Szczecinie w charakterze kierownika finansowego.

Po upływie kilku miesięcy od podjęcia pracy w październiku 1994 roku pozwaną wydelegowano na kilkudniowe szkolenie w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstw prywatyzowanych do Mrzeżyna i wówczas nawiązała przyjazne stosunki z Czesławem Wirthem, które osłabiły jej więź z powodem. Pozwana zaczęła zaniedbywać prowadzenie gospodarstwa domowego stron i także ich syna.

Dowód: zeznania świadków Marii Kosowskiej i Waldemara Woźniaka, adresy we wniosku.

Powód próbował nakłonić pozwaną do zmiany jej postępowania, wskazując na konieczność zachowania stabilnych warunków pożycia dla dobra rodziny, a zwłaszcza ich dziecka. Nie odnosiło to żadnego skutku i pozwana w dniu 20 marca 1996 roku opuściła wraz z synem mieszkanie stron.

Pozwana stale spotyka się z Czesławem Wirthem i wspólnie spędzają czas wolny od pracy.

Dowód: 1. zeznania świadków,

2. przesłuchanie stron.

Powód kilkakrotnie usiłował rozmawiać z pozwaną i w tym celu telefonował do jej miejsca pracy, ale ona odmawia jakichkolwiek kontaktów z powodem. Pozwana nie okazuje mu jakichkolwiek pozytywnych uczuć, a nawet czuje wstręt do powoda. Jakiekolwiek próby uratowania małżeństwa stron nie są już celowe.

Dowód: przesłuchanie stron.

Pozwana nie gwarantuje należytego wychowania ich syna, to ona nawiązała kontakt z innym mężczyzną, natomiast powód nie zainteresował się żadną kobietą.

Dowód: zeznania świadków.

Warunki dla wychowania syna może zagwarantować tylko powód, a nie matka jaką jest pozwana. Pozwana na stanowisku kierownika finansowego zarabia miesięcznie 1.700,00 zł. Natomiast powód zarabia 1.550,00 zł miesięcznie.

Dowód: 1. wywiad w Spółdzielni "Dalmor",

2. zaświadczenie z Zarządu Portu Szczecin,

3. przesłuchanie stron.

W tych warunkach uzasadnione jest żądanie, po orzeczeniu rozwodu stron, przyznanie władzy rodzicielskiej powodowi i zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania syna w żądanej wysokości.

Krzysztof Krysiewicz

adwokat

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo.

2. Akt małżeński.

3. Akt urodzenia syna.

4. Zaświadczenie Zarządu Portu.

5. Odpisy pozwu i załączników.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o alimenty, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
PRZYKŁADOWY POZEW O ROSZCZENIA W STOSUNKU DO PRACODAWCY, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln

więcej podobnych podstron