wniosek o podział majątku wspólnego, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Brodnica, dnia 10 czerwca 1998 roku

Sąd Rejonowy

w Brodnicy

Wydział Cywilny

Wnioskodawczyni: Krystyna Bałucka,

księgowa,

zam. w Brodnicy,

ul. Orzeszkowej 5/3

Uczestnik: Bogdan Bałucki,

kupiec,

zam. w Brodnicy,

ul. Bydgoska 12/5

Wartość przedmiotu sprawy: 14.600 zł

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wnoszę:

o dokonanie podziału majątku wspólnego Krystyny Bałuckiej i Bogdana Bałuckiego składającego się z przedmiotów urządzenia domowego, w tym telewizora marki "Neptun", szafy-segmentu koszalińskiego, pralki, lodówki, stołu i sześciu krzeseł oraz samochodu osobowego marki "Fiat 126".

Sposób podziału i wartość majątku podam na rozprawie.

Uzasadnienie

Małżeństwo zawarte w dniu 21 grudnia 1970 roku pomiędzy Krystyną z domu Więckowską a Bogdanem Bałuckim zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 10 kwietnia 1998 roku sygn. akt C 456/98.

Dowód: odpis wymienionego wyroku ze stwierdzeniem prawomocności.

Wszystkie przedmioty użytku domowego, a także pojazd samochodowy małżonkowie nabyli wspólnie i stanowią one majątek dorobkowy.

Mieszkanie w Brodnicy przy ul. Bydgoskiej 12/5, stanowi własność odrębną męża. Bogdan Bałucki zajmuje nadal ww mieszkanie, wnioskodawczyni przeniosła się do swoich rodziców i nie zabrała z tego mieszkania żadnego przedmiotu, poza rzeczami osobistego użytku.

Dowód: przesłuchanie stron.

Wnioskodawczyni zwróciła się do Bogdana Bałuckiego pismem z dnia 10 maja 1998 roku o dokonanie podziału majątku wspólnego i na to pismo nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Dowód: odpis pisma z dnia 10 maja 1998 roku.

Wniosek o podział majątku wspólnego jest w tej sytuacji uzasadniony.

Krystyna Bałucka

Załączniki:

1. Odpis wyroku z dnia 10 kwietnia 1998 roku.

2. Odpis pisma z dnia 10 maja 1998 roku.

3. Odpis wniosku i załączników.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wyrok prawomocny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron