4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3


LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ

Dychawica oskrzelowa jest to stan patologiczny, w którym dochodzi do zwężenia światła oskrzeli i upośledzenia drożności dróg oddechowych. Choroba ma charakter napadowy. W trakcie napadu dochodzi do :

Farmakoterapia dychawicy oskrzelowej ma na celu głównie :

GRUPY LEKÓW I ICH PREPARATY FARMAKOLOGICZNE

GLIKOKORTYKOSTERYDY - są najskuteczniejszymi lekami o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, stosowanymi w długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej.

  1. PREPARATY WZIEWNE - bardzo dobrze wchłaniają się z dróg oddechowych, co pozwala ograniczyć ich dawkę i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Miejscowe działania niepożądane to zakażenia grzybicze jamy ustnej, gardła i krtani oraz zaburzenia głosu. BEKLOMETAZON - BECLOCORT , BECLOMET , BECODISK , BECOTIDE BUDEZONID - BUDESONID , PULMICORT , HORACORT

  2. PREPARATY DOUSTNE - stosuje się tylko wtedy, gdy leki wziewne są nieskuteczne. PREDNIZON - ENCORTON, DEKSAMETAZON - DEXAMETHASON,

  3. PREPARATY DOŻYLNE - stosuje się tylko w leczeniu doraźnym, gdy inne metody przerwania napadu okazały się nieskuteczne. HYDROKORTYZON - HYDROCORTISONUM HEMISUCCINATUM, METYLOPREDNIZOLON - SOLU - MEDROL

HYDROCORTISONUM HEMISUCCINATUM

amp. 25 mg , 100 mg , 500 mg

Działanie :

Wskazania do stosowania :

Przeciwwskazania :

W ostrych, groźnych dla życia stanach nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania hydrokortyzonu w dużych dawkach, zwłaszcza jeżeli przewiduje się stosowanie leku przez krótki okres czasu ( 24 - 36 godzin ).

Działania niepożądane : hydrokortyzon stosowany krótkotrwale i w niezbyt dużych dawkach jest dobrze tolerowany i jest mało prawdopodobne wystąpienie działań niepożądanych, które mogą mieć miejsce podczas długotrwałego leczenia substytucyjnego :

Dawkowanie i sposób podawania :

W stanach zagrożenia życia hydrokortyzon podaje się dożylnie w dawce 100 - 500 mg ( do 1500 mg / dobę).

Bezpośrednio przed wykonaniem iniekcji należy wymieszać zawartość obu ampułek lub rozpuścić proszek z fiolki przy pomocy rozpuszczalnika załączonego w opakowaniu. Tak przygotowany preparat można podać w niewielkim rozcieńczeniu (do 20 ml ) bezpośrednio dożylnie lub w kroplowym wlewie dożylnym.

BETA - ADRENOMIMETYKI) - leki tej grupy powodują rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, hamują wyzwalanie mediatorów reakcji alergicznych, przyspieszają transport rzęskowy, zmniejszają przepuszczalność drobnych naczyń płucnych, pobudzają tworzenie surfaktantu. Efekty ich działania są następujące :

  1. PREPARATY WZIEWNE : ORCYPRENALINA - ASTMOPENT, FENOTEROL - BEROTEC , BERODUAL , DITEC , SALBUTAMOL - SALBUTAMOL , SALBUVENT , VENTOLIN , SALMETEROL - SEREVENT , FORADIL

  2. PREPARATY DO STOSOWANIA OGÓLNEGO : EFEDRYNA - EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM , ORCYPRENALINA - ASTMOPENT , SALBUTAMOL ,

METYLOKSANTYNY - wywołują następujące efekty farmakologiczne :

Działania niepożądane :

Preparaty :

AMINOFILINA - AMINOPHYLLINUM amp. 250 mg / 10 ml, tabl. , czopki

TEOFILINA - THEOPHYLLINUM,

DIPROFILINA - DIPROPHYLLINUM,

PREPARATY ZŁOŻONE : ALLERGASTHMIN , PROASTHMIN

LEKI CHOLINOLITYCZNE - ich działanie polega na blokowaniu receptorów muskarynowych w oskrzelach, co powoduje rozszerzenie oskrzeli :

ATROVENT

BERODUAL

TLEN

LEKI PRZECIWALERGICZNE STOSOWANE PROFILAKTYCZNIE - leki te działają stabilizująco na błonę komórkową komórek wyzwalających mediatory reakcji alergicznych :

KROMOGLIKAN DISODOWY - INTAL , DITEC , CROMOSOL , CROMOGEN , LOMUSOL,

KETOTIFEN - KETOTIFEN , ZADITEN , POZITAN,Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Leki stosowane w dychawicy oskrzelowej, SZKOŁA -stare, SZKOŁA 1 rok, FARMAKOLOGIA
Leki stosowane we wstrząsie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4

więcej podobnych podstron