ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


TEMAT ZAJĘCIA:  Zabawy   matematyczne  -   zdobywamy 

                                          „Dyplom Mądrej Główki”

CELE:  

      doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1 - 6;

utrwalenie znajomości pojęć wielkości przedmiotów - od najmniejszego do największego,  pojęcia  „para”,  nazw  kolorów;

      rozwijanie zainteresowania znakami graficznymi symbolizującymi liczbę;

      rozpoznawanie figur geometrycznych, nazywanie ich, umiejętne manipulowanie;

      rozumienie i rozróżnianie lewej i prawej strony ciała;

      kształtowanie logiki myślenia, umiejętności pokonywania trudności;

      zgodne współdziałanie dzieci podczas pracy w zespołach.

 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE: wiersz  „Pranie”  i  „Pajacyk”,  zagadki  o

                                                       zwierzętach, wyrazy do zagadek, emblematy

                                                       (pary skarpet), sznurek do bielizny, klamerki,

                                                       cyfry, pudełko, kolorowe kulki, figury

                                                       geometryczne w kopertach, kwiaty z brystolu,

                                                       motyle, obrazki od najmniejszego do

                                                       największego dla każdego dziecka, dyplomy.           

 

PRZEBIEG  ZAJĘCIA:

1.     Przywitanie rodziców

2.     Zaproszenie dzieci do wspólnych zabaw matematycznych - ustalenie zasad zdobywania punktów za wykonane zadania, zapowiedź niespodzianki - możliwości zdobycia „Dyplomu Mądrej Główki”. 

3.     Zabawa „Pranie” -  wysłuchanie wiersza, dobieranie i rozwieszanie na sznurku skarpetek do pary wg wzoru, umiejętne manipulowanie klamerkami, przeliczanie liczebnikami porządkowymi, umieszczenie cyfr od  1 - 6..

             „Pranie”

     Zrobiłam porządki, zrobiłam pranie,

     Czeka mnie tylko skarpetek rozwieszanie.

                    Tu kolorowe, tutaj w paseczki,

                    tu całe białe, a tu w gwiazdeczki.

  

    Wszystkie skarpetki tak wymieszane.

    Sama już nie wiem , czy są dwie takie same.

 

4.     Zabawa „Zaczarowane pudełko” - losowanie kolorowych   kulek przez każde dziecko, losowanie kulek prawą ręką, dobieranie się parami wg koloru kulek, zabawa ruchowa do piosenki „Chodź do mnie”.

5.     Zabawa „Kolorowy pajacyk” - zadanie w parach, dzieci wyciągają z kopert figury geometryczne, nazywają poszczególne figury, zaproszenie dzieci do ułożenia obrazka z figur wg instrukcji zawartej w wierszu; uważne słuchanie wiersza przez dzieci.

                        „Pajacyk”

          Przedszkolaczek Jacek to majster nie lada

         Popatrzcie jak sprawnie mozaikę układa

         Jedno koło, jeden kwadrat, cztery prostokąty,

         Głowa, brzuszek, ręce, nogi, kapelusz trójkątny

         Trzeba jeszcze zrobić butki z prostokątów małych

         No i proszę - już pajacyk zrobiony jest cały.

 

6.     Zabawa „Zgadnij, jaka to figura?” - zadanie z udziałem rodziców; ustawienie 6 krzeseł i zaproszenie chętnych  rodziców do zabawy, wręczenie rodzicom kopert, a dzieciom figur, które muszą narysować palcem na plecach rodziców. Każde dziecko rysuje figurę, rodzic zgaduje, pokazuje wybraną figurę z koperty, porównuje z dzieckiem i nazywają swoją figurę. Zabawę można powtórzyć.

7.     Zabawa „Zagadki z krainy zwierząt” - zadanie w 4 zespołach; dzieci dobierają się w zespoły po 6 osób wokół kwiatów ułożonych na podłodze, na kwiaty przyfruwają motyle z zagadkami, rozwiązanie  przez cały zespół zagadek czytanych przez nauczycielkę, dzieci dobierają odpowiedni wyraz do rozwiązania zagadki. Zabawa ruchowo - naśladowcza : naśladowanie ruchem, głosem żabę, kota, pszczołę, konia.

            Nie chodzą, lecz skaczą,                   Często w polu ciągnie pług

            nad stawem mieszkają.                     kopytami stuka w bruk.

           Gdy wieczór zapadnie                       Kowal w kuźni go podkuwa,

           na głosy kumkają. (żaby)                   on po cukier łeb wysuwa.(koń)

 

     Ma cztery łapki, ogonek, dwa               Brzęczą sobie i fruwają, wonne

     uszka. Gdy śpi, podobny jest do           kwiaty odwiedzają. Kiedy przejdzie

    kłębuszka. Gdy się obudzi, zawoła        mina zła, plaster  miodu słodycz da.

    - Miau! Zimą przy piecu wciąż by         Zgodnie żyją przyjaciółki,

     się grzał.  (kotek)                                  zawsze pilne, małe...  (pszczółki)

 

8.     Zabawa „Układamy obrazki” -  praca indywidualna dzieci przy stolikach; układanie i przyklejanie obrazków od najmniejszego do największego, zachowanie kierunku od lewej do prawej strony, umieszczenie cyfr pod obrazkami.

9.     Zakończenie zajęcia - podsumowanie pracy dzieci,  podliczenie punktów, ogłoszenie wyników, wręczenie dzieciom niespodzianki „Dyplomu Mądrej Główki”.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie dzieci 5 Wycieczka do ZOO, Scenariusz zajęć otwarty
ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA, zajęcia otwarte dla rodziców, 3
Jak dbamy o czystość naszej planety(1), zajęcia otwarte dla rodziców, Na zajęcia otwarte
Załącznik 4, zajęcia otwarte dla rodziców, 2(1)
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
SCENARIUSZ- Zabawy głosek i literek (3 latki), zajęcia otwarte dla rodziców, 1(1)
ARKUSZ HOSPITACYJNYcji zajęcia, zajęcia otwarte dla rodziców, 2
zaj.ruch, Gazetki dla rodziców, na gazetkę
ARKUSZ OBSERWCJI DLA RODZICA, zajęcia otwarte dla rodziców, 1(3)
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli kontraktowych z udziałem uczniów kl
oswiadczenia, sprawozdanie -zajecia otwarte dla rodziców, SCENARIUSZ ZAJĘĆ
SCENARIUSZ, zajęcia otwarte dla rodziców, 1
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców przeprowadzonego dnia 15, scenariusze zajęć, konspekty
ARRKUSZ OBSERWACJI DLA RODZICA, zajęcia otwarte dla rodziców, 3
4407b, SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW

więcej podobnych podstron