T.14 Dokumenty przewozowe w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


T. 14. DOKUMENTY PRZEWOZOWE W TRANSPORCIE

Poznamy teraz dokumenty transportowe, które wymagane są w realizacji przepływów towarowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Dokument - to przedmiot materialny, zazwyczaj funkcjonujący jako pisemne oświadczenie, w sposób mniej lub bardziej formalny potwierdzający lub opisujący prawidłowość jakiegoś faktu, zdarzenia czy relacji (np. nabycia lub zbycia praw własności).

Wykorzystywane rodzaje dokumentów w transporcie wynikają przede wszystkim ze stosowanych uregulowań prawnych (konwencje, ustawy, rozporządzenia) oraz woli podmiotów chcących w formie pisemnej utrwalić dane zdarzenie, czynność czy stan.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

dokument załadunkowy

konosament żeglugi śródlądowej

manifest ładunkowy

kwit sternika

nota gotowości0x01 graphic
i

czarter

nota bukingowa

lista ładunkowa

morski list przewozowy konosament

list przewozowy HAWB

list przewozowy MAWB

list przewozowy AWB

list przewozowy CIM

list przewozowy SMGS

Karnet TIR (dokument celny)

list przewozowy CMR

Żegluga śródlądowa

Transport morski

Transport lotniczy

Transport kolejowy

Transport samochodowy

Dokumenty transportoweWyszukiwarka

Podobne podstrony:
T.15 Dokumentacja w ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Ustalanie stawek przewozowych, transport i spedycja, Logistyka
praca 4 z transportu i spedycji dokumentacja przewozowa w transporcie
Standaryzacja dokumentów elektronicznych, transport i spedycja, Logistyka
Dokumenty przewozowe w transporcie morskim
Dokumenty przewozowe w transporcie
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.12 FORMOWANIE LADUNKOW, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Metoda simpleks, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda VAM, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda potencjalow, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
TRANSPORT I SPEDYCJA JAKO PODSTAWOWE USŁUGI LOGISTYCZNE
Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda e-perturbacji, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron