Lab fiz 302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 pracowni fizycznej


Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej

Światło jest falą elektromagnetyczną rozchodzącą się w próżni ze stałą prędkością c. Do celów optycznych potrzebne jest jedynie opisanie w czasie wektora elektrycznego fali świetlnej równaniem (dla fali biegnącej w kierunku osi x): 0x01 graphic

Zgodnie z zasadą Hyghensa, każdy punkt, który fala napotyka na swojej drodze staje się źródłem nowej fali kulistej; położenie fali można odczytać jako styczną do fal cząstkowych. Jest to podstawa wyjaśnienia zjawisk dyfrakcji i interferencji.

Interferencja jest to wzajemne nakładanie się fal. W określonym punkcie przestrzeni nastąpi wzmocnienie lub wygaszenie amplitudy w zależności od faz fal w tym punkcie. Fale będą się wygaszać wzajemnie gdy ich fazy będą przeciwne, natomiast będą się maksymalnie wzmacniać, gdy ich fazy będą zgodne.

Dyfrakcja jest to zjawisko ugięcia się fali zauważalne, gdy przechodzi ona przez szczelinę o rozmiarach porównywalnych z długością fali.

Siatka dyfrakcyjna to układ szczelin wzajemnie równoległych i leżących w stałej odległości.

W siatkach dyfrakcyjnych szerokość szczelin jest rzędu długości fali świetlnej, więc natężenie prążków interferencyjnych jest prawie stałe.

Maksima interferencyjne (obszary wzmocnienia fali) występują w punktach ekranu, dla których różnica dróg jest wielokrotnością długości fali.

0x01 graphic
więc 0x01 graphic

Natomiast szerokość kątową maksimum głównego opisuje wzór: 0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
oznacza kąt występowania maksimum rzędu mSiatka dyfrakcyjna ma zdolność rozdzielczą 0x01 graphic
gdzie jest średnią długości fali dwóch linii widmowych ledwie rozróżnialnych, a jest różnicą długości fal między nimi.

Kryterium Rayleigh'a głosi, że dwa maksima są ledwie rozróżnialne, gdy ich odległość kątowa jest taka, że maksimum jednej linii przypada na minimum drugiej. Jeśli zastosujemy to kryterium, to możemy pokazać, że: R = N m, gdzie:

R--zdolność rozdzielcza, N--całkowita liczba nacięć, m--rząd obserwowanego widma.

W celu znalezienia stałej siatki dyfrakcyjnej d (czyli odległości między środkami dwóch sąsiednich szczelin) skorzystamy z równania 0x01 graphic
gdzie:

m - rząd widma, - długość fali, - kąt pod jakim obserwowane jest max. widma.W doświadczeniu użyjemy światła sodowego o długości fali 0x01 graphic
nm.

Kąt 0x01 graphic
wyrazimy natomiast przez różnicę położenia maksimum głównego 0x01 graphic
i położenia prążka 0x01 graphic
: 0x01 graphic
. Stąd: 0x01 graphic

0x01 graphic
Pomiary

Położenie prążka zerowego: α0 z lewej =0026' i α0 z prawej 181020'

Δα = 0001'

Siatka B

Rząd

Położenie

kąt α

sin α

Stała siatki

I z lewej

190

180 34'

0,3147

1873,53034

II z lewej

400 21'

390 55'

0,6368

925,87939

I z prawej

1640 30'

160 09'

0,2907

2028,20777

II z prawej

1470

340 02'

0,5621

1048,92367

Wynik

1469,13529

Wartość odchylenia standardowego przy pomocy błędu przeciętnego średniej arytmetycznej = współczynnik Fischera który wynosi dla 6 pomiarów 1,3

0,0281233

Siatka C

Rząd

Położenie

kąt α

sin α

Stała siatki

I z lewej

150 10'

140 44'

0,2494

2364,07377

II z lewej

10 50'

10 24'

0,0216

27296,296

I z prawej

1670 45'

130 75'

0,2377

2480,43752

II z prawej

1600 10'

21010'

0,36

1637,77677

Wynik

844,646345

Wartość odchylenia standardowego przy pomocy błędu przeciętnego średniej arytmetycznej = współczynnik Fischera który wynosi dla 6 pomiarów 1,3

8,28665

Siatka D

Rząd

Położenie

kąt α

sin α

Stała siatki

I z lewej

10 20'

00 54'

0,0094

62723,4042

II z lewej

80 10'

7024'

0,1295

4552,89575

III z lewej

150

140 34'

0,2477

2380,39874

I z prawej

1670 30'

130 50'

0,2335

2525,05353

II z prawej

1600 10'

210 10'

0,36

1637,7777

Wynik

14963,888

Wartość odchylenia standardowego przy pomocy błędu przeciętnego średniej arytmetycznej = współczynnik Fischera który wynosi dla 6 pomiarów 1,2

1,49996

B=1,47 *10-6 ± 0037[um]

C=8,44*10-6 ± 0,82[um]

D=14,76*10-6 ±1,44[um]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lab fiz 101, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 206, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 303, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 pracow
204pl, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 prac
teoria do 109, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria
Ćw109mmm, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 p
Tabelka 303, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
305przyklad, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
lab 1, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza
302-03, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
206e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
104e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
100, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -

więcej podobnych podstron