Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców przeprowadzonego dnia 15, scenariusze zajęć, konspekty


Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców przeprowadzonego dnia 15.11.2011 roku w grupie dzieci 4-5-letnich

Prowadząca: Agnieszka Lewandowska

Temat zajęcia: Zimowe zapasy

Cele ogólne:

- poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (wiewiórka),

ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania

- zapoznanie ze sposobami przygotowania zapasów na zimę przez wiewiórki

oraz przez ludzi

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

- kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4

Cele operacyjne:

- zna zwyczaje wiewiórek

- rozumie, w jakim celu ludzie i zwierzęta robią zapasy na zimę

- wypowiada się na temat ilustracji oraz treści wiersza

- nazywa i przelicza materiał przyrodniczy

- czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- wie, jak robi się wybrane przetwory na zimę

- zna zasady bezpiecznego korzystania z noża podczas pracy

Metody:

- czynna

- słowna

- oglądowa

Formy:

- z całą grupą

- indywidualna

Pomoce:

Ilustracje tematyczne, wiersz M. Kownackiej „W spiżarni”, szyszki, żołędzie, kasztany, orzechy włoskie, orzechy laskowe oraz ich emblematy, cyfry, tamburino, przetwory przygotowane przez ludzi na zimę, talerzyki, nożyki, słoiki, jabłka, tacki papierowe, naklejki z obrazkiem jabłka, płyta CD z piosenką „Tańcząca wiewióreczka”

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie zgromadzonych rodziców, przedstawienie celu spotkania oraz tematu zajęcia.

 1. Dzieci siedzą w półkolu twarzą do tablicy. Rozwiązywanie zagadki:

Ma rude ubranie

I w dziupli mieszkanie.

Gromadzi zapasy

Na zimowe czasy. (wiewiórka)

 1. „Wiewiórka” - wypowiedzi dzieci na temat obrazka. Omówienie wyglądu, zwyczajów, sposobów odżywiania.

 1. Rozdanie dzieciom tacek oraz kopert z szyszkami, żołędziami itp.

 1. „Zapasy wiewiórki” - zabawa dydaktyczna. Przeliczanie szyszek, żołędzi, orzechów. Układanie zbiorów według ilości uderzeń w tamburino np.: 4 uderzenia to 4 przedmioty.

 1. Układanie przedmiotów z koperty według wskazanego kodu:

dzieci starsze według wskazanej cyfry

dzieci młodsze według ilości kropek

 1. Zabawa taneczna przy piosence „Tańcząca wiewióreczka”

 1. „W spiżarni” - słuchanie wiersza M. Kownackiej, omówienie treści.

 1. „Zapasy zimowe” - rozmowa przy ilustracjach tematycznych oraz przetworach przygotowywanych przez ludzi na zimę - omówienie. Czytanie globalne wyrazu ZAPASY (wyodrębnianie pierwszej głoski, dzielenie wyrazu na sylaby).

 1. „Kompot z jabłek” - praca przy stolikach. Krojenie jabłek, układanie w słoikach, dosypywanie cukru, dolewanie wody, naklejanie naklejek z napisem Kompot i z ilustracją jabłka, zaniesienie do kuchni w celu dalszej obróbki.

 1. Sprzątanie po zajęciach. Ocena zajęcia poprzez pokazanie miny. Podziękowanie rodzicom za przybycie na zajęcie.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ ZAJECIA OTWARTEGO DLA RODZICOW PRZEPROWADZONEGO DNIA[1], scenariusze zajęć, konspekty
ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA, zajęcia otwarte dla rodziców, 3
SCENARIUSZ- Zabawy głosek i literek (3 latki), zajęcia otwarte dla rodziców, 1(1)
oswiadczenia, sprawozdanie -zajecia otwarte dla rodziców, SCENARIUSZ ZAJĘĆ
SCENARIUSZ, zajęcia otwarte dla rodziców, 1
4407b, SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
3952, Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców
Zajęcie otwarte dla rodziców, zabawy dla przedszkolaków, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajecia otwartego dla rodzicow-Figury, ♣ Szkoła, Studia - Ściągi, lektury, prace, konspek
4407a, SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców, wychowanie przedszkolne, scenariusze
Zajęcie otwarte dla rodziców z zakresu edukacji matematycznejw oparciu o metodę E, wychowanie przeds
Zajecia otwarte dla rodziców , scenariusze
Scenariusz zajecia otwartego dla rodzicow, konspekty zajęć
Zajęcie otwarte dla rodziców, dokumenty, SCENARIUSZE RÓŻNE PRZEDSZKOLE
Scenariusz zajęcie otwartego dla rodziców w grupie II, przedszkole, SCENARIUSZE RÓŻNE
Scenariusz zajecia otwartego dla rodziców wprwadzenie litery g, G na podstawie wyrazu “garnek”x
ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA, zajęcia otwarte dla rodziców, 3

więcej podobnych podstron