Konspekt ćw.kor, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens


Robert Gottfried Wałbrzych 2002-05-14

Gr. II Rok 3

Korekcja

PWSZ w Wałbrzychu

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

Temat : Wzmacnianie mięśni posturalnych ciała

Wada : Wady postawy ciała

Ćwiczenia przeprowadził : Robert Gottfried

Wykładowca :

mgr Tadeusz Pokora

Nadzieje uczonych są pewniejsze,

niż bogactwa nieuków

Demokryt

Dziękuję mgr Tadeuszowi Pokorze

0x08 graphic
za to, że jest.

Student(cik) R.G.

Wada : wady postawy

Wiek : 10-12 lat - grupa mieszana

Liczba ćwiczących : 10 osób

Miejsce ćw. : sala gimnastyczna

Czas trwania zajęć : 45 min.

Przybory i przyrządy : ławeczki

szwedzkie, drabinki, piłki, woreczki;

Zadanie główne : wzmocnienie mięśni

posturalnych;

Akcenty wychowawcze : szacunek dla

partnera, poszanowanie sprzętu;

Część wstępna

Tok lekcyjny

Zadania

Środki realizacji

Uwagi

Czas trwania; ilość powtórzeń

Organizacja

Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące;

Zbiórka, odliczanie, powitanie grupy;

Zbiórka w jednym szeregu z zachowaniem prawidłowej postawy;

2'

Szereg;

0x08 graphic
Ćwiczenia rozgrzewające;

Pobudzenie układu krążeniowo-oddechowego i mięśniowego;

Bieg po obwodzie sali, wymachy KKG w przód i tył, podskoki, skłony obustronne do KKD,

- *wznos na palcach z jednoczesnym unoszeniem KKG i wdech, opuszczanie KKG i wydech

Wolny bieg;

Marsz;

Wdech nosem;

Wydech ustami;

3'

Bieg rzędem (gęsiego)

Rzędem (gęsiego)

Ćwiczenia rozgrzewające

Pobudzenie układu mięśniowego

-Skłony tułowia w przód i tył;

-Kręcenie biodrami, tułowiem, szyją, barkami;

wymachy ramion w przód i tył;

- skłony do lewej i prawej nogi

-Stanie w ( lekkim rozkroku )

-siad prosty podparty

5'

Rozsypka

Ćwiczenie oddechowe

Pobudzenie układu oddechowego

Unoszenie ramion do góry- wdech; opuszczanie ramion-wydech

Stanie w lekkim rozkroku;

Wdech nosem;

Wydech ustami;

5 razy

rozsypka

Część główna

Tok lekcyjny

Zadania

Środki realizacji

Uwagi

Czas trwania; ilość powtórzeń

Organizacja

Ćwiczenie mm brzucha

Wzmocnienie mm brzucha

Zwis przodem na drabinkach; unoszenia KKD do góry

KKD wyprostowane i złączone

8 razy

Każdy przy drabinkach

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienie mm grzbietu

Leżenie przodem ( tyłem do drabinek) KKG splecione na karku- unoszenie tułowia

Głowa wyciągnięta do przodu; łopatki ściągnięte do siebie; KKD zaczepione pod szczebel od drabinki;

10 razy

Przy drabinkach

Ćwiczenie mm pośladkowych

Wzmocnienie mięśni pośladkowych

Stanie przodem do drabinek, uchwyt na wys. ramion- wymachy KKD w tył

Plecy i głowa wyprostowane,

10 razy na jedną KD

Przy drabinkach

Ćwiczenie mm pośladkowych i grzbietu

Wzmocnienie tych mięśni

Leżenia tyłem (przodem do drabinek)- wspinanie się za pomocą KKD po szczeblach do góry

KKG przywiedzione

5 razy

Przy drabinkach

Ćwiczenie mm pośladkowych

Wzmocnienie mm pośladkowych

W siadzie prostym poruszanie się do przodu i w tył za pomocą pośladków

Postawa skorygowana; plecy i głowa proste;

1'

Rozsypka

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienia mm grzbietu

W siadzie ugiętym tyłem do partnera na 1—3 unosimy KKG i łapiemy się za nadgarstki; przeciągamy się wzajemnie

Postawa skorygowana

5 razy

W dwójkach

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienie mięśni grzbietu

Leżenie przodem, KKG wyciągnięte przed siebie; na 1-3 unoszenie tułowia do góry; na 4-6 powrót do postawy wyjściowej;

Głowa wyciągnięta w przód; KKG i KKD złączone

6 razy

Rozsypka

Tok lekcyjny

Zadania

Środki realizacji

Uwagi

Czas trwania; ilość powtórzeń

Organizacja

Ćwiczenie oddechowe

Pobudzenie układu oddechowego

Leżenie tyłem; odwodzenie poziome KKD w tył-wdech; przywodzenie -wydech;

Wdech nosem; wydech ustami; oczy zamknięte

8 razy

Rozsypka

Forma zabawowa ( wyścig par )

„Taczki”

Rozbudzenie układu mięśniowego i oddechowego

Partner wykonuje leżenie przodem. Druga osoba chwyta partnera za KKD powyżej kolan i unosi je do góry. Partner unosi tułów za pomocą KKG i przemieszcza się do przodu.

KKD partnera w rozkroku, głowa wyciągnięta do przodu

2 zmiany

W dwójkach

Ćwiczenie mm brzucha

Wzmocnienie mm brzucha

Leżenia tyłem, piłka w okolicach pępka- podbijanie piłki za pomocą mm brzucha

KKG przywiedzione

15 razy

Rozsypka

Ćwiczenie mm grzbietu i szyi

Wzmacnianie tych mięśni

Stanie w odległości ok. 7m. od partnera i odbijanie do niego piłki głową;

Stanie w lekkim rozkroku, postawa skorygowana;

10 razy

W dwójkach

Ćwiczenie mm grzbietu i obręczy barkowej

Wzmacnianie tych mięśni

Leżenie przodem; KKG ugięte-dłonie przywiedzione do barków; -unoszenie tułowia do góry ( pompki)

KKD złączone

10 razy

Rozsypka

Ćwiczenie oddechowe

Pobudzenie układu oddechowego

Marsz po obwodzie sali z jednoczesnym wznosem na palcach i KKG go góry-wdech;

Opuszczanie - wydech

Postawa skorygowana; wdech nosem; wydech ustami; głowa wyprostowana

1'

Rzędem (gęsiego)

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienie mm grzbietu

Klęk prosty, KKG uniesione do góry; przechodzenie do pozycji niskiej Klappa i powrót

KKD złączone

5 razy

rozsypka

Tok lekcyjny

Zadania

Środki realizacji

Uwagi

Czas trwania; ilość powtórzeń

Organizacja

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienie mm grzbietu

Leżenie tyłem na ławce. KKG na piersiach; KKD ugięte w stawach kolan. i biodr. Na 1-3 prostujemy KKG i staramy się dotknąć dłońmi podłoża; 4-6 powrót;

Głowa przylega do ławki

7 razy

Ławeczki ( po dwie osoby na ławkę)

Ćwiczenie mm brzucha

Wzmocnienie mm brzucha

Leżenie jw. KKG uniesione za głowę trzymają brzegi ławki; KKD proste - 1-3 unoszenie KKD do góry; 4-6 opuszczanie KKD

Głowa przylega do ławki

5 razy

Jw.

Ćwiczenie mm grzbietu

Wzmocnienie mm grzbietu

Leżenie przodem na ławce; KKD zwisają poza ławką na wys. kolców biodrowych przednich górnych; KKG trzymają brzegi ławki; na 1-3 uniesienie KKD ; na 4-6 opuszczenie KKD

KKD złączone i proste

5 razy

Jw.

Forma zabawowa

„ Pająk i muchy”

Pobudzenie i ożywienie układu mięśniowego i oddechowego

Osoba prowadząca to pająk, a reszta to muchy. Na sygnał - muchy się rozbiegają - na drugi sygnał muszą się zatrzymać i przybrać postawę skorygowaną. Jeśli pająk zauważy postawę nieprawidłową, to zabiera muchę do swej sieci.

Postawa skorygowana to: plecy i głowa wyprostowane, łopatki ściągnięte, KKD złączone lub w lekkim rozkroku, KKG przywiedzione;

3'

rozsypka

Część końcowa

Tok lekcyjny

Zadania

Środki realizacji

Uwagi

Czas trwania; ilość powtórzeń

Organizacja

Ćwiczenie utrwalające nawyk poprawnej postawy

Utrwalenie poprawnej postawy

Marsz po obwodzie sali z woreczkiem na głowie;

Utrzymanie postawy skorygowanej

2'

Szereg (gęsiego)

Ćwiczenie uspokajające

Wyciszenie organizmu

Marsz po obwodzie sali - uspokojenie oddechu

Samokorekcja w trakcie marszu

1'

Jw.

Omówienie lekcji

Przekazanie dzieciom spostrzeżeń nauczyciela dotyczących postępów w ćwiczeniach. Omówienie zachowania dzieci

1'

Zbiórka w szeregu

1

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt zajęć kor, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
RJ - konspekt kolana koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślawe
KONSPEKT - k. koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślawe
zestaw ćw. nr2 kolana koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślaw
metodyka, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Ruchomość kręgosłupa, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
korekcja-plecy, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
POSTAWA CIAŁA korekcja - sciaga, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
korekcja-dod, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
PLECY PŁASKIE 1, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Mięśnie1, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
skoliozy, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
EGAZMIN Z KOREKCJI, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
ZNIEKSZTAŁCENIA Kk. DOLNYCH, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
KOREKCJA, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
K. koślawe - materiały, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślawe
Pomiary długości kończyn, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
EGAZMIN Z KOREKCJI 2006 - opracowane, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens

więcej podobnych podstron