wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


miejscowość, data…………………..

Do Sądu Rejonowego w ……………

Wydział ……………………………..

Powód: imię, nazwisko; adres

Pozwany: imię, nazwisko; adres

Dotyczy sprawy …………(podać sygnaturę)

Wniosek pozwanego o ustanowienie adwokata

W imieniu własnym wnoszę o ustanowienie dla mnie adwokata, który będzie mnie

reprezentował w sprawie z powództwa……… o ………..

UZASADNIENIE

W toku postępowania przed Sądem Rejonowym w ……… w sprawie ………(sygnatura)

zostałem zwolniony w części od kosztów sądowych mocą postanowienia z dnia ………. Po

przeanalizowaniu sprawy doszedłem do wniosku, że jest ona na tyle zawiła, że niezbędna jest

mi pomoc profesjonalnego prawnika - adwokata. Ze względu na moją sytuację rodzinną (tu

opisać sytuację) oraz materialną (wymienić źródła dochodu rodziny) nie jestem w stanie

pokryć kosztów związanych z uczestnictwem w sprawie adwokata z prywatnej kancelarii.

Dlatego też na zasadzie art. 117 § 1 kpc wnoszę o wyznaczenie dla mnie adwokata do

prowadzenia w moim imieniu sprawy ………(sygnatura) toczącej się przed Sądem

Rejonowym w Gdańsku.

Podpis

Załącznik:

- odpis pisma.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o podział majątku wspólnego, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wyrok prawomocny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron