Bezrobocie - nowa kwestia społeczna, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psychologia-socjologia, Pedagogika społeczna


Jolanta Pilch - Bezrobocie - nowa kwestia społeczna

Zjawisko bezrobocia swymi cechami i nasileniem w pełni wyczerpuje wszystkie elementy jakie w definicji przypisuje się kwestiom społecznym. Są to bowiem zjawiska i sytuacja, które:

Charakterystyka polskiego bezrobocia

Bezrobocie w Polsce jest zjawiskiem nowym. Pojawiło się w 1990 r. wraz z rozpoczęciem procesów transformacji ustrojowej.

Ponieważ stopa bezrobocia wynosi u nas wciąż 16% i jest jedną z najwyższych w Europie. Najwyższy poziom stopy bezrobocia i bezwzględnej liczby bezrobotnych w lipcu i sierpniu związany jest z rejestracją w urzędach pracy absolwentów różnego typu szkół, a spadek w następnych miesiącach oznacza, że ich starania o uzyskanie pracy po wakacjach były dla części z nich efektywne.

Bezrobocie nie jest zjawiskiem negatywnym tylko dla osób nim dotknię­tych. W skali masowej jest ogromnym ciężarem dla całej gospodarki kraju:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria sił społecznych a inne koncepcje promujące podmiotowość, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Młodzież w przestrzeni społecznej miasta, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszko
Geneza i rozwoj pedagogiki spolecznej w Polsce i na swiecie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, e
Aktywność i aktywizacja, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-p
Zaufanie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psychologia-socj
Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Seksualne krzywdzenie dziecka, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedago
Środowiska lokalne i społeczeństwo informatyczne, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wcz
Bezdomność jako problem społeczny - możliwości pomocy, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacj
Węgrów - siły społeczne małego miasta, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnosz
Ubóstwo społeczne w warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, nauczanie przedszkolne i polo
Siły społeczne jako centralna katoegoria pedagogiki społecznej, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Pedagogika spoleczna a socjologia wychowania, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesno
Przemoc w rodzinie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psycho
Zwiazki pedagogiki zz innymi dziedzinami, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszko
Animacja społeczno - kulturalna, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, peda
Psychologia starzenia się i sarości, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna,
Pedagogika spoleczna jako nauka, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, peda

więcej podobnych podstron