3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2


Leki hamujące agregacje płytek krwi

  1. Kwas Acetylosalicylowy (ASA) - Acard, Bestpiryn, Polopiryna dojelitowa, Polopiryna S, Aspirin, Polocard

co przeciwdziała powstawaniu zakrzepów płytkowych w krążeniu tętniczym

  1. Tiklopidyna - Aclotin, Ticlo, Ticlid

  1. Dipirydamol - Persantin, Curantyl, Asasantin (zł. z kwasem ASA)

  1. Molsydomina

  1. Clopidogrel - Plavix, Areplex

Polecany przy angioplastyce i stencie

  1. Alociximab - Reopro (kroplowy wlew dożylny)

(naczynia: mózgowe, wieńcowe; zaburzenia przepływu w naczyniach obwodowych, protezy naczyniowe i zastawkowe, nadpłytkowość)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3 Leki hamujące agregacje płytek krwi
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4 LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki uspakajające przeciw lękowe i nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
9 Leki stosowane w ostrej niewydolności serca, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
I farmakologia krwi, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia
Leki stosowane w schorzeniach ukł.oddech, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5

więcej podobnych podstron