zarządzanie11, zarządzanie ćw


Zarządzanie ćwiczenia 12 maj 2009

Style kierowania

Przywództwo- proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy (wg sonnera)

Przywództwo- wykorzystanie niepolegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji i motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów. - gryfin

kierowanie:

relatywna koncepcja Fiedlera

Style kierowania:

Funkcje kultury organizacyjnej:

A) dostosowanie Zewnętrzne (zrozumienie misji, strategi, identyfikacja najważniejszych celów)

B) funkcjonowanie wewnętrzne:

zmiany kulturowe:

  1. błędne koło- organizacja się nie uczy popełnia te same błędy, na pojawiające się problemy reaguje rutynowo

  2. Rewolucje- nagłe szybkie radykalne zmiany

  3. Ewolucja- powolne zmiany- metoda drobnych kroków

model kultury organizacyjnej wg Schena

Góra lodowa

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

założenia dotyczą: natury człowieka, relacji między ludzkich , samej organizacji, natury otoczenia i relacji organizacji z otoczeniem deklarowanych i przestrzeganych

Artefakty- typowe zachowania w firmie: językowe, behawioralne- ceremonie i rytuały, fizyczne- sztuka i technologia

Uwarunkowania kultury organizacyjnej:

Teoria X

Teoria Y

Model sita

Wady:

model kapitału ludzkiego

Zalety:

Wady:

Studium przypadku 10

model kapitału ludzkiego

założenia:

Artefakty

założenia

Normy i wartościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie13, zarządzanie ćw
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
koncepcje zarzadzania cw
zarzadzanie cw sciaga 4,5(1)
zarządzanie2, zarządzanie ćw
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
zarządznie9, zarządzanie ćw
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
zarządzanie6, zarządzanie ćw
2 koło zarządzanie ćw

więcej podobnych podstron