Stosowana Analiza Zachowania, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć

Pobierz dokument
stosowana.analiza.zachowania.slowo.pisane.na.doc
Rozmiar 34 KB

SHAUGHNESSY

Stosowana Analiza Zachowania:

Służy badaniu społecznie istotnych problemów, prowadzi to do modyfikacji zachowania, która w środowisku psychologów klinicznych funkcjonuje pod nazwa terapia behawioralna.

EKSPERYMENTY Z JEDNĄ OSOBA BADANĄ:

Pierwszym etapem( fazą wyjściową) jest obserwacja. Podczas tego etapu badacze zapisują zachowanie osoby zanim zostanie wprowadzona jakakolwiek interwencja.

Istnieje wiele planów eksperymentalnych z jedna osoba badana, ale najpopularniejszy jest naprzemienny plan ABAB

  1. faza wyjściowa, obserwacja zachowania bez wprowadzania czynników mających go zmienić

  2. etap oddziaływania

  1. powraca faza wyjściowa

  2. i na koniec ponownie wprowadzane jest oddziaływanie

Oddziaływanie jest wycofywane w czasie drugiego etapu wyjściowego, jeśli wystąpiła wcześniej poprawa zachowania. Będzie ona na tym etapie zanikała i dlatego plan ten nazywa się naprzemiennym.

Podstawowe problemy związane z naprzemiennym planem ABAB:

Jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, ze zachowanie nie może się pogarszać skoro zaobserwowano już jego poprawę. Plan ABAB nie powinien być stosowany do badań zachowania, które zgodnie z logika nie powinny ulegać pogorszeniu po wycofywaniu oddziaływania. Jedna z możliwości jest to, że to inna zmienna niż zmienna związana z oddziaływaniem jest odpowiedzialna za poprawę zachowania obserwowaną w pierwszej fazie oddziaływania.

* Plan wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego:

Badacze mogą zademonstrować wpływ jakiegoś oddziaływania, wykazując zmiany zachowania w więcej niż jednej fazie wyjściowej po wprowadzeniu oddziaływania . Istnieje kilka wariantów pomiarów poziomu wyjściowego uwzględniających zróżnicowanie osób badanych, zróżnicowanie zachowań tej samej osoby badanej lub zróżnicowanie sytuacji dla tej samej osoby badanej. W każdym wypadku , ze zmienna eksperymentalna wywołuje rzetelny efekt opiera się na przekonaniu iż zmiana zachowania pojawia się po wprowadzeniu zachowania.

*Plan wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego uwzględniający zróżnicowanie osób badanych:

Jest procedurą gdzie badacze obserwują więcej niż jedna osobę. Badacze najpierw określają stan wyjściowy dla każdej osoby, kiedy zachowanie każdej z nich się ustabilizuje, wprowadzają interwencje dla pierwszej, potem dla drugiej osoby. Oddziaływanie eksperymentalne wprowadza się dla każdej osoby badanej w innym czasie.

Jeśli wprowadzamy dwa lub więcej poziomów wyjściowych dla tej samej osoby badanej, obserwując jej różne zachowania, postępujemy według planu wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego uwzględniających zróżnicowanie zachowań.

*Plan wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego uwzględnia zróżnicowanie sytuacji:

Wymaga on ustalenia poziomów wyjściowych dla zachowania jednej osoby w różnych sytuacjach.

KWESTE METODOLOGICZNE ZWIĄZANE Z WIELORAKIMI POMIARAMI POZIOMU WYJŚCIOWEGO:

PROBLEMY I OGRANICZENIA;


Pobierz dokument
stosowana.analiza.zachowania.slowo.pisane.na.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Procesy poznawcze - ćwiczenia (mgr Kossakowska Petrycka) - skrypt, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, P
CWICZENIA 6, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Kurcz zajecia 3, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
w10, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
Buzan zajecia 2, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
03 zajecia pamiec, SŁOWO PISANE, NA RÓŻNE SPOSOBY, Pamięć i Procesy Poznawcze, Pamięć
FRYTKI Z KURCZAKA, drób na różne sposoby
Kurczak w parmezanowej panierce, kurczak na różne sposoby
Kurczak z brzoskwinią i wanilią, kurczak na różne sposoby
KACZKA PO STAROPOLSKU, drób na różne sposoby
Kurczak w kremowym sosie pomidorowym, kurczak na różne sposoby
Inne religie, RELIGIA, RELIGIA: zwalczana jest na różne sposoby
P Nasze stopy bawią się na różne sposoby, Gimnastyka korekcyjna
GULASZ KURCZAKOWY Z MLEKIEM KOKOSOWYM, drób na różne sposoby
Piersi kurczaka z pesto, drób na różne sposoby

więcej podobnych podstron