Pomieszczenia w domu - łazienka. Scenariusz zajęć metodą ośrodków pracy, Pedagogiczne


Pomieszczenia w domu - łazienka. Scenariusz zajęć metodą ośrodków pracy

Scenariusz zajęć prowadzony metodą ośrodków pracy

Kształcenie zintegrowane klasa 1b
Prowadzący : Katarzyna Sosnowicz
Data: 03.12. 2009
Ośrodek tygodniowy: Mój Dom.
Ośrodek dzienny: Pomieszczenia w domu - łazienka.

Cele operacyjne: uczeń potrafi prawidłowo nazwać lub wskazać podstawowe artykuły higieniczno- toaletowe występujące w łazience( mydło, ręcznik, gąbka, szampon, grzebień , krem, szczoteczka do zębów itp.); zna wyposażenie łazienki; wykonuje ćwiczenia prowadzone metodą naśladowczą; umie dopasować konkret do obrazka, potrafi wykleić kawałkami kolorowego papieru wnętrze konturu na karcie pracy; umie umyć z pomocą zęby

Metody: pokazowa, słowna, praktycznego działania

Formy pracy: praca indywidualna i zespołowa

Środki dydaktyczne: tamburyno, etykiety, tablica z listą obecności i kalendarzem pogody, akcesoria występujące w łazience ( artykuły higieniczne i toaletowe), ilustracje tematyczne, zeszyty, kredki, długopisy , mazaki, klej, szablony, karty pracy kolorowy papier, pasta, kubek, szczoteczka do zębów

Tok zajęć:

1. Zajęcia wstępne
- kalendarz ( pora roku i co ją charakteryzuje, pojęcia: dzisiaj, jutro, wczoraj; dni tygodnia, praca z etykietami)

- lista obecności ( przedstawienie się przy piosence z użyciem instrumentu perkusyjnego, przypięcie znaczków na tablicy z listą obecności , przeliczanie osób i uczniów klasie, pojęcia więcej-mniej, tyle samo; figury geometryczne i kolory, tworzenie zbiorów wg jednej i dwóch cech jakościowych, przeliczanie zbiorów)
- wyznaczenie dyżurnego
- pogoda- obserwacja zjawisk atmosferycznych za oknem, ustalenie jaką pogodę dzisiaj mamy (symbole pogody)

- praca indywidualna w zeszytach ( ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie symboli pogody przy użyciu szablonów) - indywidualizacja pracy

2. Praca poznawcza
- przypomnienie tematyki poprzednich zajęć(: dom budynek mieszkalny)
- utrwalenie pojęć: wieżowiec, blok, domek jednorodzinny
- przypomnienie do czego służy dom i z jakich elementów jest zbudowany
- wyliczenie nazw pomieszczeń w domu
- rozpoznawanie akcesoriów łazienkowych za pomocą dotyku( przedmioty w torbie), następnie oglądanie ich i próby prawidłowego nazywania oraz określanie przeznaczenia
- wyjaśnienie, co nie pasuje do łazienki i dlaczego
- omówienie przez nauczyciela ilustracji przedstawiającej łazienkę
- próby wyliczenia przez dzieci sprzętów i akcesoriów łazienkowych
- ćwiczenia ruchowo- naśladowcze: zgadnij co teraz robię i zrób to samo.

3. Kojarzenie
- dopasowywanie konkretu do obrazka ( każdy uczeń dochodzi kolejno do stołu, wybiera jeden z wyłożonych przedmiotów, który można znaleźć w łazience, mówi do czego służy dany przedmiot i dopasowuje go do jednego z leżących obrazków
- indywidualna praca w zeszycie ( uczniowie dobierają właściwe ilustracje związane z łazienką i wklejają je do zeszytu)

4. Ekspresja

- praca twórcza z wykorzystaniem kart pracy- wyklejanie kawałkami papieru wnętrza konturu kubka z pastą i szczoteczką do zębów
- praktyczne ćwiczenia w myciu zębów

5. Zajęcia końcowe

- sprzątnięcie miejsc pracy
- pożegnanie przy piosence, nagrody za aktywny udział w lekcji i właściwe z zachowanie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6. Metoda ośrodków pracy, pedagogika rewalidacyjna i nie tylko, Wprowadzenie do pedagogiki specjalne
Metoda ośrodków pracy, pedagogika rewalidacyjna i nie tylko
Konspekt zajęć dla kl 3 - metoda ośrodków pracy, Scenariusze zajęć-konspekty
Scenariusz zajęć prowadzony metodą ośrodków pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu um
Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lek
Konspekt zajęć w kl 2 metoda ośrodków pracy
Konspekt zajęć zintegrowanych metoda ośrodków pracy
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA KL III SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZEPROWADZONY METODA OŚRODKÓW PR
Scenariusz metodą osrodków pracy do klasy I dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym (Szko
KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONY METODĄ OŚRODKÓW PRACY DLA DZIECI UPOSLEDZONYCH W SROPNIU LEKKIM
scenariusz metoda ośrodków pracy
Przykład zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w klasie I dla uczniów z lekkim upośledzeniem umys
Scenariusz zajęć metodą dobrego staru - litera I
SCENARIUSZE ZAJĘĆ METODĄ WERONIKI SHERBORNE(1), ćwiczenia i zabawy gimnastyczne
Metoda ośrodków pracy(1), metody pracy
Jakie zwierzęta możemy hodować w domu, SEGREGACJA, scenariusze zajęć
METODA OŚRODKÓW PRACY, oligofrenopedagogika - różne materiały i teksty

więcej podobnych podstron