Z1 13, SPRAWOZDANIA czyjeś


WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium semestr zimowy 2000/2001

Prowadzący: dr inż. Wojciech Krzysztofik

Michał Zubrzycki (95466)

Zadanie Z1/13

  1. Treść zadania

Korzystając z twierdzenia Parsevala i własności symetrii transformaty Fouriera sprawdzić ortogonalność dwóch funkcji próbkujących f1(t) i f2(t) w przedziale nieskończonym -∞<t<∞.

0x01 graphic
, tw. Parsevala: 0x01 graphic
.

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wprowadzenie teoretyczne

Dwie funkcje są ortogonalne, jeśli jeden sygnał f1(t) nie zawiera żadnej składowej drugiego sygnału f2(t). Czyli dwie funkcje f1(t) i f2(t) są ortogonalne w przedziale (t1, t2), jeżeli:

0x01 graphic
.

Dla układu funkcji f1(t), f2(t), ...,fn(t) wzajemnie ortogonalnych mamy:

0x01 graphic

  1. Rozwiązanie

Aby sprawdzić, czy funkcje są ortogonalne, należy policzyć całkę:

0x01 graphic

i sprawdzić, czy dla km wynosi 0, a dla k=m wynosi 0x01 graphic
(zgodnie z treścią zadania).

Zamiast liczyć tę całkę, można skorzystać z twierdzenia Parsevala. Do tego potrzebne mi są transformaty fouriera funkcji f1(t) i f2(t).

Aby policzyć te transformaty korzystam z twierdzenia o symetrii tranformaty fouriera:

0x01 graphic

Wiedząc, że transformatą impulsu prostokątnego jest funkcja samplująca:

0x01 graphic

0x08 graphic

(łatwo to wyprowadzić metodą pochodnych), można znaleźć transformatę funkcji samplującej korzystając z twierdzenia o symetrii:

0x08 graphic
0x01 graphic

korzystając z twierdzenia o przesunięciu w dziedzinie czasu:

0x01 graphic

i wiedząc, że 0x01 graphic
znajduję transformaty zadanych funkcji:

0x01 graphic

0x01 graphic

teraz korzystając z twierdzenia Parsevala można obliczyć całkę iloczynu f1 i f2 dla k=m:

0x01 graphic
0x01 graphic

czyli dla k=m otrzymuję:

0x01 graphic

Jest to wynik odpowiadający funkcjom ortogonalnym.

Teraz korzystając z twierdzenia Parsevala obliczam całkę iloczynu f1 i f2 dla km:

0x01 graphic

czyli dla k≠m otrzymuję:

0x01 graphic

Czyli funkcje f1(t) i f2(t) są ortogonalne.

3

2π/ω0

ω

TSa

ωT

2

T

4π/T

0

4π/T

0.5

2π/ω0

Saω0t

0.5

0

1

tWyszukiwarka

Podobne podstrony:
z1 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
Metrologia 13, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 07a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z1 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z1 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z1 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Laboratorium z Elektrotechniki ćwicz.13, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
Sprawozdanie 13 adam, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron