Rozpoznanie różnicowe zaburzeń świadomości, 6 ROK, PSYCHIATRIA

Pobierz dokument
rozpoznanie.roznicowe.zaburzen.swiadomosci.6.doc
Rozmiar 37 KB

Rozpoznanie różnicowe zaburzeń świadomości najlepiej charakteryzuje mnemotechniczny skrót VITAMINS-P (skrót pochodzący z języka angielskiego:                                                                                      
V - vascular [zaburzenia naczyniowe],                                                                                                                       
I - infections [zakażenia], 
T - toxins [toksyny],                                                                                                                                                   
A - accidents [wypadki, urazy],                                                                                                                                 
M - metabolic [zaburzenia meta-boliczne],                                                                                                                 
I - intussusception [wgłobienie mózgu],                                                                                                                    
N - neoplasm [nowotwór mózgu],                                                                                                                               
S - seizure [napady],                                                                                                                                                  
P - psychiatric [zaburzenia psychiczne]

Obraz zatrutego atropiną:

" Czerwony jak cegła,
  gorący jak piec,
  suchy jak pieprz,
  ślepy jak nietoperz,
  niespokojny jak tygrys w klatce."

NHS Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywoływane jest najczęściej przez:
Neisseria meningitidis
Hemophilus Influenzae
Streptococcus pneumoniae
Zauważ: NHS to w kilku krajach skrót od National Health Service.

Mięśnie unerwione przez nerw promieniowy

Radial nerve innervates the BEST - Brachioradialis, Extensors, Supinator, Triceps

HIV:
Grupy ryzyka osób narażonych na zakażenie HIV:
Homosexuals/ Hemophiliacs
IV drug abusers

PEECoRnA (Picorna is pronounced 'pee-corna')
Do rodziny Picornaviridae należą:
Poliovirus
Echovirus
Enterovirus
Coronavirus
"R'novirus" (Rhinovirus)
Hepatitis A

Gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej:

Tarczowa górna,  językowa, twarzowa, gardłowa wstępująca, potyliczna, uszna tylna,
skroniowa powierzchowna, szczękowa
To genialna ja, tętnica gotowa wam prężnie utlenowaną krew transportować od stóp po skronie

Wersja angielska:
Some Angry Lady Figured Out PMS
Order of branches coming off external carotid artery: Superior thyroid, Ascending pharyngeal, Lingual, Facial, Occipital, Post-auricular, Maxillary and Superficial temporal

Gałęzie nerwu twarzowego

Two zebras beat my cat
Two zebras bite my cookie
To Zanzibar by motor car

Temporalis, zygomaticus, buccalis, mandibularis, ramus coli

Mnemotechniczny skrót ułatwiający zapamiętanie elementów wpływających na ocenę danych charakteryzujących zakażenie miejsca operowanego (surgical-site infections - SSI), a istotnych w badaniach naukowych i porównawczych.
O - operation - zabieg, a więc jakie rodzaje zabiegów powinny być szczególnie wnikliwie obserwowane pod względem ryzyka SSI?
T - types - rodzaj, określenie rodzaju SSI oraz dodatkowych danych szczegółowych;
S - stratification - wartość i "siła" danych;
A - accuracy - dokładność monitorowania i wykrywania SSI;
M - meaning - znaczenie wyników i sposób ich wykorzystania.

All Prostitutes Take Money
The order of resuscitation for heart sounds (from right to left): Aortic, Pulmonary, Tricuspid, Mitral

Abcdef ACROMEGALY
Features of acromegaly: a-arthropathy b-bp high c-carpal tunnel syndrome d-diabetes mellitus e-enlargment esp of face and hands f-field defects

LEFT/RIGHT
In Left 'L' is followed by 'E'=> Left sided murmurs enhance during Expiration. In Right 'R' is followed by 'I' => Right sided murmurs enhance during Inspiration.

ASPIRIN
Side effects of Aspirin: A: Allergy like reactions e.g. Urticaria S: susceptibility to bleeding P: Peptic ulcer I: Idiosyncratic reactions R: Reye's syndrome I: rInging in the ears(tinnitus) N: Nephropathy

Zmiany w cyklu, gdy zaczyna działać progesteron zawarte są w słowie
P - progesteron
R - rise, (wzrost progesteronu)
O - ovulation, (owulacja)
M - mucus
P - past, (zanik śluzu)
T - today (dziś)

Warstwy moszny

s - skóra
d - tunica dartos
e - fascia spermatica externa
c - cremaster
i - fascia spermatica interna
t - tunica vaginalis

spaliny dają efekt cieplarniany i trują

Wersja angielska:
some dirty fools called it testes.
layers of scrotum: Skin, Dartos muscle, Fascia, external spermatic, Cremastric fascia, Internal spermatic fascia, Tunica vaginalis.


Pobierz dokument
rozpoznanie.roznicowe.zaburzen.swiadomosci.6.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozpoznanie różnicowe zaburzeń świadomości, mnemotechniki medyczne
zaburzenia swiadomosci, Medycyna, Psychiatria, Psychopatologia ogólna
swiadomosc, 4 ROK, PSYCHIATRIA
Zaburzenia świadomości, Psychiatria
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, PIELĘGNIARSTWO ROK 3 LICENCJAT
Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z zaburzeni
antydepresanty, 4 ROK, PSYCHIATRIA
neuroleptyki2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
psychiatria p.e08, 4 ROK, PSYCHIATRIA
GENETYKA W PSYCHIATRII, studia, 4 rok, psychiatria, materiały, genetyka
Zaburzenia mowy, V rok, Neurologia
7  11 11 Zaburzenia swiadomosci
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
Zaburzenia świadomości, Różne
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
Zaburzenia świadomości 8

więcej podobnych podstron