Ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc


Ostry napad astmy

Nasilenie

1. Umieralność z powodu astmy narasta, a często można zapobiec śmierci przez wczesne i energiczne leczenie.

2. Wyróżnia się dwie grupy pacjentów z ostrym napadem astmy o dużym nasileniu:

• nagle pogorszenie powodujące wyczerpanie fizyczne

• ostry skurcz oskrzeli o katastrofalnych następstwach w wyniku szybko następującej asfiksji.

3. Pacjenci, u których obserwuje się nasilone odkrztuszanie w go­dzinach porannych, są zagrożeni wystąpieniem nagiego i ciężkiego napadu.

4. Następujące cechy w chwili przybycia pacjenta do szpitala wskazują na potrzebę podjęcia sztucznej wentylacji:

• tętno paradoksalne > 30 mm Hg

• czynność serca > 110/min

• maksymalna prędkość powietrza wydechowego < 80 l/min

• przebyte zaostrzenia astmy, wymagające sztucznej wentylacji.

Postępowanie

1. Wysokie PaCO2 w ostrym napadzie astmy nie jest w zasadzie przeciwwskazaniem do podwyższenia FiO2

2. Gdy dochodzi do zmęczenia mięśni oddechowych, ostrożne zastosowanie CPAP może uchronić pacjenta przed sztuczną wentylacją, gdyż zmniejsza pracę oddychania.

3. Nawet rozważne stosowanie CPAP u chorych ze zwiększoną czynnościową pojemnością zalegającą FRC, może nie prowadzić do dalszego jej wzrostu.

5. Na wielką uwagę zasługuje nawadnianie pacjenta. Zapobiega to wytwarzaniu się w oskrzelach czopów śluzowych.

6. Jeśli nie uzyskuje się poprawy po podaniu beta2-agonistów, środków antycholinergicznych i leków z grupy teofiliny, u chorych sztucznie wentylowanych można spróbować dodania halotanu, jako środka rozszerzającego oskrzela.

Sztuczna wentylacja

1.Konieczne jest nawilżanie gazów oddechowych, by umożliwić odkrztuszenie zaschniętej wydzieliny.

2. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego zalegania powietrza (pułapki dla powietrza), gdyż zagraża to:

3. Rozdęcie płuc można zmniejszyć dopuszczając do umiarkowanej hiperkapnii poprzez:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Układ oddechowy-ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ocena i badanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Tarczyca, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zapalenie płuc, uczelnia awf, pierwsza pomoc
uraz brzucha, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia alkoholami niekonsumpcyjnymi - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pom
Tlenek węgla, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zakończenie anafilaky, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Stany nagłe w ortopedii-postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
als 05, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Oparzenia rat, uczelnia awf, pierwsza pomoc
brzuch 1, uczelnia awf, pierwsza pomoc
skręcenia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ONO 2D, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ZŁAMANIA -SŁUCHACZE, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ratownik Medyczny Stany zagrożenia życia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ETAPY I BEZPIECZ. AKCJI, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia tlenkiem węgla - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pomoc
krwotoki, uczelnia awf, pierwsza pomoc

więcej podobnych podstron