Pytania z egzaminu - Cywinska, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu


I

 1. Przeciwwskazania do ćwiczeń w chorobie niedokrwiennej serca

 2. Drenaż w chorobach oskrzeli

 3. Rehabilitacja w bocznym skrzywieniu kręgosłupa i rodzaje

 4. Najczęstsze przyczyny urazów rdzenia u rehabilitacja w poszczególnych odcinkach

 5. Typowe zniekształcenia ręki reumatoidalnej ramienia i rehabilitacja

 6. Ocena funkcjonalna kikuta + rehabilitacja przed zaprotezowaniem

II

A.

 1. Zespoły bólowe kręgosłupa w odc. Lędźwiowym, przyczyny Bulów i profilaktyka

 2. Wady postawy, plecy płaskie - ćwiczenia w tej wadzie

 3. Amputacje goleni- przygotowanie do zaprotezowania

B.

 1. MPD - czynniki ryzyka, rola wczesnego rozpoznania i reh

 2. Rehabilitacja w obturacyjnej chorobie płuc

 3. 3)Rehabilitacja po zawale -modele rehabilitacji

III.

 1. Wady postawy i przykłady prowadzonych ćwiczeń. (rehabilitacja).

 2. Usprawnianie w dyskopatii

 3. Usprawnianie na oddziale chirurgicznym po operacji na złamanej kości udowej.

 4. Wczesna rehabilitacja po udarze

 5. Rodzaje protez kk dolnych i rehabilitacja po zaprotezowaniu

 6. Ocena wydolności kardiologicznego przed ćwiczeniami pacjenta w wieku podeszłym.

IV

 1. Leczenie w kręgozmyku

 2. Wady wrodzone kończyn górnych u dzieci i rehabilitacja

 3. Cele w leczeniu rozedmy płuc

 4. Rehabilitacja 5 dni po zawale

 5. Rehabilitacja środowiskowa po udarze z hemiplegią

 6. Przyczyny zespołu bolesnego barku

V.

 1. Proces rehabilitacji w urazach odcinka szyjnego

 2. Fizjoterapia we wrodzonych skrzywieniach u dzieci - rodzaje wad kręgów

 3. Rehabilitacja po przy złamaniu kości promieniowej w miejscu typowym

 4. Trening interwałowy po zawale

 5. Wpływ aktywności fizycznej na układ oddechowy

 6. Ocena funkcji pacjenta z hemiplegią

VI

A

1. Przepukliny oponowo-rdzeniowe - postępowanie rehabilitacyjne.

2. Wady stóp - możliwości korekcji.

3. Objawy i przyczyny choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Ocena fizjoterapeutyczna tego stawu.

B:

1. Usprawanianie oddechowe w chorobach układu oddechowego. Ćwiczenia oddechowe.

2. Rehabilitacja późna w zawale między 8-12 tygodniem.

3. Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z cukrzycą insulinozależną.

VII.

A.

 1. Rehabilitacja środowiskowa po złamaniu kręgosłupa

 2. Rozszczep kręgosłupa

 3. Rehabilitacja po zaprotezowaniu ramienia

B.

 1. SM

 2. Zwyrodnienie st. Kolanowego

 3. Rehabilitacja na oddziale chirurgicznym po operacji jamy brzusznej

VIII

1)objawy korzeniowe

2)wady wrodzone kkd

3)rehabilitacja przed protezowaniem

4) rehabilitacja w MPD

5)układ oddechowy metody rehabilitacji

6)RZS cw. rehabilitacja

XIX.
1.rehabilitacja w przypadku amputacji kkd przed i po zaprotezowaniu
2.wady postawy-usprawnianie w przypadku pleców wklęsło-wypukłych
3.zespół bolesnego barku

1.rehabilitacja przy partkinsonie
2.przeciwskazania względne do ćwiczeń wysiłkowych
3.metody leczenia w przypadku astmy

X

1)wady postawy-postepowanie w plecach płaskich

2)osteoporoza-zasady rehab.

3)choroby zwyrodnieniowe kregosłupa

4)MPD

5)zrosty opłucnej

6)zzsk -rehabilitacjaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
1.5I mini, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
odpowiedzi na zestaw X, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.11odpowiedzi na zestaw VII, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.13odpowiedzi na zestaw VIII, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.10odpowiedzi na zestaw II, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.22XIX mini, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
Dysfunkcje - sciaga, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.7III mini, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.14odpowiedzi na zestaw VIII mini, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
V, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.9IV mini, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu
1.19VI, fizjoterapia - dysfunkcje narządu ruchu

więcej podobnych podstron