Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE


KONSPEKT ZAJĘĆ

Grupa: II klasa

Czas trwania zajęć: 4h

Temat dnia: Nasze rodzeństwo.

Cele ogólne:

- wywoływanie różnych uczuć związanych z rodzeństwem.

- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodzeństwem.

Cele operacyjne:

uczeń:

- wypowiada się na temat swojego rodzeństwa;

- zapisuje swoje pierwsze uczucia, reakcję na wiadomość o małym braciszku, siostrzyczce;

- odgrywa scenkę pantomimiczną;

- nazywa emocje;

- wymyśla imię dla swojego przyszłego rodzeństwa;

- opisuje w 2, 3 zdaniach wygląd małego dziecka z ilustracji;

- wczuwa się w nastrój, uczucia i emocje małego dziecka z ilustracji;

- proponuje zabawę w jaką może się bawić, lub jaką mógłby zainteresować malutkie dziecko;

- wyraża swoje uczucia mimiką, ruchem i gestem odpowiednio do zdań (ciekawość, niepokój, zazdrość, radość);

- prezentuje krótką scenkę wspólnej zabawy z rodzeństwem (np. układanie puzzli, granie w gry komputerowe, granie w gry planszowe, budowanie z klocków lego, kolorowanie książek z obrazkami, rysowanie lub malowanie na kartonie, zabawy tematyczne w: dom, sklep, policjantów i złodziei);

- naśladuje ruchy drugiej osoby;

- rysuje farbami obrazek przedstawiający prezent jaki chciałby podarować swojemu rodzeństwu.

- nazywa barwy służące do wyrażania radosnego nastroju;

- opisuje ilustrację przedstawiającą zabawę oraz opiekę nad młodszym rodzeństwem.

- wyjaśnia, dlaczego należy pomagać młodszemu rodzeństwu;

- wymienia różne obowiązki starszego rodzeństwa.

- wymienia różne sposoby spędzania czasu z rodzeństwem;

Metody:

- metody oparte na słowie: dyskusja;

- metody oparte na działalności praktycznej uczniów: metoda zajęć praktycznych;

- metody eksponujące: drama.

Środki dydaktyczne:

- małe karteczki dla każdego ucznia;

- ilustracje przedstawiające małe dzieci;

- kartki z różnymi zdaniami dla każdego ucznia (punkt 4);

- farby oraz kartki formatu A4 dla każdego ucznia;

- obrazki przedstawiające zabawę oraz opiekę nad młodszym rodzeństwem.

Formy organizacyjne: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie w kole: „Witam te osoby, które (np. mają na sobie coś czerwonego)”. Osoby te wstają i odpowiadają na przywitanie.

 1. Przywitanie się z uczniami.

Rozmowa w kole na temat rodzeństwa. Uczniowie mówią o relacjach jakie miedzy nimi panują, o zachowaniu się rodziców wobec ich młodszego, lub starszego rodzeństwa itp.

Nauczyciel prosi, aby wyobrazili sobie, że na świat przyszedł ich nowy braciszek lub siostrzyczka, albo nawet bliźniaki, a następnie, aby zapisali na karteczkach swoją pierwszą reakcję i myśli gdy dowiedzieli się albo zobaczyli w domu malutkie dziecko.

Jak się poczuliście w pierwszej chwili? Co chcielibyście wtedy zrobić, powiedzieć? Napiszcie w 1-2 zdaniach.

Gdy dzieci już napiszą przekazują swoją karteczkę osobie siedzącej obok niego zgodnie ze wskazówkami zegara.

Następnie każdy po cichu odczytuje, co napisał/a kolega/koleżanka i stara się przekazać pozostałym osobom za pomocą gestów, ruchów i mimiki uczucia osoby, która to napisała. Przy czym twórca tych słów nie może zgadywać.

Następnie uczniowie starają się nazywać uczucia, które nimi w tym czasie kierują, np. dziecko, które napisze: „nie wiedziałbym co powiedzieć mamie” jest zmieszane zakłopotane (zmieszanie, zakłopotanie). Albo poprzez słowa: „nie chcę żeby mama je przytulała” dziecko pokazuje, że jest zazdrosne (uczucie zazdrości).

 1. Na dywanie leżą ilustracje przedstawiające małe dzieci. Zadaniem uczniów jest wybrać tylko jedno zdjęcie oraz:

  1. zastanowić się jak chcieliby nazwać swoje młodsze rodzeństwo;

  2. opisać w 2-3 zdaniach wygląd dziecka;

  3. powiedzieć co może czuć takie malutkie dziecko (zwracając uwagę na jego minę, np. czy jest głodne, czy się śmieje, czy płacze, czy śpi)

  4. wymyślić zabawę w jaką może się bawić lub jaką może zainteresować tak malutkie dziecko, np. czyta mu bajkę, pokazuje obrazki w książkach, dotyka lekko paluszkami jego ciała, pokazuje mu i bawi się maskotkami, wymyśla wierszyki i bajki dla niego.

 1. Nauczyciel czyta zdania np.

  1. Gdy Zosia zobaczyła u rodziców w sypialni łóżeczko dla niemowlęcia szybko pobiegła do swojego pokoju i nie chciała z niego wyjść.

  2. Pewnego razu mama pokazała Jasiowi zdjęcie USG i wytłumaczyła mu co to jest oraz, że za parę miesięcy zostanie starszym bratem.

  3. Kasia i Basia poszły pewnego razu do swojej cioci, aby zobaczyć jej nowonarodzonego synka, jednak płacz dziecka bardzo je zniechęcił i szybko wróciły do domu.

Dla każdego ucznia nauczyciel ma po jednym zdaniu. Zadaniem dziecka jest wyrazić do niego swoje uczucie mimiką (ciekawość, niepokój, zazdrość, radość, zdziwienie itp.)

 1. Zabawa ruchowa: „Rób tak, nie rób tak”. Dzieci stoją w kręgu. Jedna osoba wykonuje jakiś ruch mówiąc: „rób tak”, bądź „nie rób tak”. Zadaniem reszty uczniów jest naśladowanie ruchów danej osoby, jeżeli usłyszą słowa: „rób tak”. Natomiast, gdy usłyszą słowa: „nie rób tak”, uczniowie muszą stanąć na baczność, mimo że dana osoba ciągle wykonuje ruch. Dzieci, które się pomylą, odpadają z zabawy.

 2. Malowanie farbami prezentu jaki chcielibyśmy ofiarować swojemu rodzeństwu.

Przedstawienie klasie swojego obrazka, wyjaśnienie co na nim jest i dlaczego akurat to chciał/a dać swojemu bratu lub siostrze.

Wystawa prac oraz określenie barw, które uczniowie użyli do wyrażenia radosnego nastroju.

 1. Zabawa w grupach 3-, 4-osobowych.

Zaprezentowanie krótkiej scenki wspólnej zabawy z rodzeństwem np. układanie puzzli, granie w gry komputerowe lub planszowe, zabawy tematyczne: w dom, w sklep, w lekarza, w policjantów, itp.

 1. Losowanie z koszyczka jednego obrazka. Każdy uczeń przygląda się obrazkowi i opisuje co się na nim dzieje np.:

- Starsza siostra opiekuje się chorym bratem.

- Dwaj bracia grają razem w piłkę.

- Starsza siostra prowadzi do przedszkola młodszą siostrzyczkę.

Pytania do uczniów:

- Czy należy pomagać młodszemu rodzeństwu? Dlaczego?

- Jakie są obowiązki starszego rodzeństwa?

 1. Podsumowanie zajęć.

Uczniowie opowiadają co czuli odgrywając scenki, czego się nauczyli dzięki tym zajęciom - Jakie poznaliście sposoby na spędzanie czasu z rodzeństwem?, czego nowego dowiedzieli się o małych dzieciach, odpowiadają czy trudno było nazywać emocje związane z narodzinami dziecka.

Nauczyciel podsumowuje zajęcia mówiąc dzieciom, iż nowy członek rodziny w domu to wielkie szczęście i trzeba się liczyć z tym, że każdy człowiek jest inny, że nikt nie jest idealny i trzeba to zaakceptować bo na tym właśnie polega rola dobrego kochającego się rodzeństwa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Szkoła tak przyjemna i miła jak dom (konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
PROGRAM Zajęc z muzyki dla klasy II, pliki zamawiane, edukacja
Nauka piosenki PŁYWANIE ZMYWANIE (konspekt zajęć muzycznych dla klasy III)
KONSPEKT ZAJEC?UKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z meto
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - luty, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II, scenariusze zajec
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Dzień śmiesznych ogłoszeń (konspekt zajęć twórczych dla klasy III)

więcej podobnych podstron