PEDAGOGIKA JAKO NAUKA, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów


  1. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA.

Nauka posiada własny przedmiot badań, system pojęciowy, metody badań, teorie opisujące i wyjaśniające przedmiot badań. Natomiast przedmiot badań stanowi kryterium określające rację jej istnienia.

Przedmiotem badan pedagogiki jako nauki jest praktyka edukacyjna/pedagogiczna. Na tą praktykę składa się wiele zjawisk, tj. działanie instytucji edukacyjnych, stosunki międzyludzkie w nich panujące, zmiany zachodzące w ludziach poddanym działaniom edukacyjnym itd. Przedmiot pedagogiki istniał wcześniej niż powstała sama pedagogika naukowa. Zatem nie możemy powiedzieć że pedagogika tworzy praktykę. ( inaczej: przedmiotem badań pedagogiki jako nauki jest praktyka pedagogiczna, albo praktyka edukacyjna, czyli po prostu to wszystko, co dzieje się w instytucjach oświatowych i wychowawczych. A więc to, co dzieje się w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach resocjalizacyjnych i we wszelkich innych ośrodkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem, opieką, czy prewencją)

Pedagogika naukowa pozwala rozpoznać zjawiska edukacyjne, nazwać je, poddać krytycznej analizie. Pozwala zrozumieć efekty naszych działań edukacyjnych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Emancypowanie się pedagogiki jako nauki, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzamin
40 - Wychowanie jako pomoc w kształtowaniu tożsamości, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tem
pedagogika wśród innych nauk, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 temat
PYTANIA 19. 24, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 17, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 4, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
pytanie 19, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 41, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
pytanie 14, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 28, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 23, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 16, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
35. Konstruktywizm, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
6 13 18, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
6 13 18(1), st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 5 7 30 i 36, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 25, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
15. Wychowanie - 3 sposoby rozumienia zjawiska, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do
Pytanie 31 i 34, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów

więcej podobnych podstron