zarządzanie 10, zarządzanie ćw


Zarządzanie ćwiczenia 10

referat o ocenie pracownika

Metody oceny pracownika:

-względne: rankingi, porównania pracowników

-absolutne: opisowa, punktowa, zdarzeń krytycznych

funkcje oceny:

rodzaje oceny:

Cykl życia organizacji- naturalna sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania

struktura funkcjonalna- struktura organizacji oparta na podejściu funkcjonalnym, nazywana również strukturą typu U

struktura konglomeratowa- struktura organizacyjna wykorzystywana przez organizację składającą się z szeregu nie powiązanych ze sobą jednostek, nazywana również strukturą typu H

struktura wielobranżowa- struktura organizacyjna w liczne samodzielne jednostki w powiązanych ze sobą dziedzinach działają w ramach szerszego kontekstu organizacyjnego, oparta jest na strukturalizacji według wyboru, inaczej struktura typu M

struktura macierzowa- struktura organizacji, w której podział według wyrobu został nałożony na istniejący układ organizacyjny

struktura wielokrotnego podporządkowania- struktura w której jednostka podlega jednocześnie zarówno przełożonym funkcjonalnym jak i jednemu lub kilku kierownikom projektu.

Luźne zasoby- nadwyżka zasobów ułatwiająca organizacji zmniejszenie zapotrzebowania na przetwarzanie informacji

zadania wydzielone- uniezależnienie jednostki ułatwiające organizacji zmniejszenie zapotrzebowanie na przetwarzanie informacji.

Pionowy system informacji- powiązania komunikacyjne pomiędzy menadżerami i ich podwładnymi tworzone w celu zwiększenia zdolności organizacji do przetwarzania informacji.

Struktury poziome- powiązania koordynacyjne, takie jak role łącznikowe, zespoły zadaniowe, zespoły robocze i wydziały integrujące i wykorzystywane do zwiększenia zdolności organizacji do przetwarzania informacji.

Struktura organizacyjna- układa złożony z elementów organizacyjnych i ich wzajemnych powiązań

elementy organizacji- stanowiska, komórki większe jednostki organizacyjne (działy, piony, departamenty)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
więzi sprzężenia organizacyjne - powiązania między elementami organizacyjnymi

powiązania:

rozpiętości kierowani- liczba podwładnych podlegająca jednemu kierownikowi

spiętrzenie kierowania- włączenie w strukturę władzy dodatkowych szczebli pośrednich

Projektowanie struktury organizacyjnej:

  1. projektowanie stanowisk pracy (określanie zadań)

  2. Grupowanie stanowisk pracy (łączenie w grupy stanowisk zgodnie z pewną logiką np. według funkcji)

  3. Ustalenie hierarchii podporządkowania

a) rozpiętość kierowania (wąska, szeroka)

b) stopień smukłości władzy (wysmukła, spłaszczona)

  1. określenie układu władzy (ustalenie jak rozdzielić władzę między stanowiskami)

a) delegowanie uprawnień

b) centralizacja bądź decentralizacja

  1. Koordynacja (integrowanie działań elementów organizacji)

a) hierarchia organizacyjna

b) reguły i procedury menadżer łącznikowy

c) menadżer łącznikowy

d) zespół zadaniowy

e) wydziały integrujące

  1. Różnicowanie stanowisk

a) stanowiska liniowe?????????

b) stanowiska służbowe

U Struktura funkcjonalna- podział na działy

0x08 graphic
H struktura konglomeratowa- podział ze względu na wyroby

0x08 graphic

M struktura wielobranżowa- na branże

0x08 graphic

Struktura macierzowa - nie ma jedności kierowania

cechy struktur wyodrębnionych według liczby szczebli:

struktury płaskie (mało szczebli)

Struktury smukłe (duża liczba szczebli)

Zadania komórek linii sztabu

  1. zadania kierowników liniowych

1.1 decydują

1.2 porządkują (hierarchizują)

1.3 realizacja- wprowadzanie w życie

1.4 kontrolują

  1. zadania sztabów

2.1 biorą udział w naradach

2.2 przygotowują propozycję

2.3 doradzają, badają, realizują, zbierają informacje, wartościują

2.4 opracowują zlecenia, wytyczne i regulaminyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zzl-04.10.2009 cw, zarządzanie zasobami ludzkimi(2)
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
zarządzanie13, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
zarządzanie11, zarządzanie ćw
koncepcje zarzadzania cw
zarzadzanie cw sciaga 4,5(1)
zarządzanie2, zarządzanie ćw
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
zarządznie9, zarządzanie ćw
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
zarządzanie6, zarządzanie ćw

więcej podobnych podstron