Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury

Pobierz dokument
konspekt.zajec.zintegrowanych.dla.klasy.iii.doc
Rozmiar 42 KB

Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III

Temat ośrodka integralnego: W świecie baśni

Temat dnia zajęć zintegrowanych: H. CH. Andersen - najsławniejszy bajkopisarz świata

Zapis w dziennik:

Rozmowa na temat życia i twórczości pisarza na podstawie fragmentów z „Dziejów z życia J. CH. Andersena”. Układanie opowiadania na temat „Dziewczynka z zapałkami” na podstawie baśni Andersena. Przedstawianie środkami malarskimi pragnień bohaterki baśni pt. „Dziewczynka z zapałkami”.

Cele ogólne:

       przybliżenie uczniom sylwetki wielkiego bajkopisarza,

       zapoznanie z baśnią „Dziewczynka z zapałkami”,

       kształcenie umiejętności zamykania myśli w logiczną całość,

       doskonalenie opowiadania w formie ustnej i pisemnej,

       słuchanie utworów muzycznych,

Cele szczegółowe:

Uczeń:

       odgadnie tytuły wysłuchanych baśni,

       powiąże treść baśni z ilustracją,

       odpowie na postawione pytania,

       ułoży i zapisze kilka spójnych zdań na temat wysłuchanej baśni,

       wykorzysta tekst do pracy plastycznej,

       wyrazi swoją opinię o postępowaniu innych,

Cel wychowawczy:

       uwrażliwienie uczniów na cudzą niedolę poprzez poznanie losów dziewczynki z zapałkami,

Metody według Cz. Kupisiewicza:

       metoda słowna - rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem,

       metoda oglądowa - obserwacja,

       metoda zajęć praktycznych

Formy według R. Więckowskiego:

       zbiorowa aktywność jednolita,

       indywidualna aktywność jednolita,

       indywidualna aktywność zróżnicowana,

Środki dydaktyczne:

       karty pracy nr 1, 2, 3,

       portret H. CH. Andersena,

       kaseta z nagraniami baśni,

       kaseta z nagraniami piosenki zespołu „Gawęda”,

       baśń „Dziewczynka z zapałkami”.

 Przebieg zajęć

1.    Słuchanie odtworzonych z taśmy magnetofonowej fragmentów znanych baśni H. CH. Andersena

2.    Praca indywidualna (Karta pracy nr 1)

3.    Informacje o autorze.

4.    Wysłuchanie z taśmy magnetofonowej piosenki o Andersenie w wykonaniu zespołu „Gawęda”.

5.    Ekspozycja utworu.

6.          Rozmowa na temat podstawowych wartości utworu.

Dlaczego dziewczynka z zapałkami zmarła?

      była głodna, zziębnięta,

      bała się wrócić do domu,

      zamarzła na śmierć,

      nikt nie udzielił jej pomocy.

7.    Przedstawienie środkami plastycznymi pragnień dziewczynki z zapałkami (karta pracy nr 2).

8.    Ustne układanie przez uczniów opowiadania pt. „Dziewczynka z zapałkami”

 

Rzeczowniki

Czasowniki

Przymiotniki

Inne wyrażenia

dziewczynka

marzyła

zmoknięta

z zapałkami

ręce

wyciągnęła

skostniała

a zimna

trzewiki

usiadła

najpiękniejsza

Nowy Rok

wigilia

nadeszła

biedna

w kącie

choinka

zgubiła

łagodna

między domami

babunia

stała

stara

 

zapałki

sprzedawała

pachnąca

 

płomyczek

zmarła

pieczony

 

 

9.          Pisemne redagowanie opowiadania (praca zróżnicowana karta pracy nr 3)

I poziom - uczniowie samodzielnie redagują opowiadanie wykorzystując zgromadzone słownictwo

II poziom - uczniowie uzupełniają powiadanie podanymi wyrazami

- Odczytanie pracy dzieci.

10. Zadanie pracy domowej:

Spróbuj napisać szczęśliwe zakończenie tej baśni.

Karta pracy nr 3

I poziom

Napisz opowiadanie wykorzystując zgromadzone na tablicy słownictwo.

 

Karta pracy nr 3

II poziom

Uzupełnij opowiadanie podanymi wyrazami:

mroźny, ubogo, zmarznięta, smutna, nie sprzedała, płonących ogrzewała się, szczęśliwego, zainteresował się, znaleźli.

 

W ....................... zimowy wieczór ulicami miasta szła ......................... ubrana

dziewczynka. Bała się wrócić do domu, ponieważ ................................. ani

jednej zapałki. ................................. i ....................................... usiadła w kącie

między domami. Zapalała jedną zapałkę po drugiej i .............................. ich

słabym płomieniem. W blasku ........................ zapałek widziała różne obrazy

dobrego, ................................... życia. Nikt nie ................................................

biedną dziewczynką, która boso i w łachmanach siedziała w śniegu. Następnego ranka przechodnie ........................................ją martwą.


Pobierz dokument
konspekt.zajec.zintegrowanych.dla.klasy.iii.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Nauka piosenki PŁYWANIE ZMYWANIE (konspekt zajęć muzycznych dla klasy III)
KONSPEKT ZAJEC?UKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III
Dzień śmiesznych ogłoszeń (konspekt zajęć twórczych dla klasy III)
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Konspekt lekcji muzyki dla klasy III, pedagogika wszystko, Zintegrowane
Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z meto
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Konspekt lekcji biologii dla klasy III Liceum
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Plan pracy zajęć wyrównawczych dla klasy III, Moje dokumenty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl

więcej podobnych podstron