wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Pruszcz Gdański, 30 lipca 2002 r.

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Wydział II Cywilny

Wnioskodawczyni: Aldona Iżykowska

zam. w Pruszczu Gdańskim

przy ul. Mickiewicza 23

reprezentowana przez pełnomocnika

Stefana Pawlickiego

prowadzącego kancelarię adwokacką

w Pruszczu Gdańskim przy ul. Targowej

Zainteresowany: Krzysztof Iżykowski

zam. w Tczewie

przy ul. Grunwaldzkiej 54/1.

Wniosek o orzeczenie separacji.

W imieniu wnioskodawczyni, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wnoszę:

1) o orzeczenie separacji małżonków Aldony Iżykowskiej i Krzysztofa Iżykowskiego, którzy zawarli związek małżeński w dniu 24 listopada 1990 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie, bez orzekania o winie,

2) o wzajemne zniesienie kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni oraz uczestnik postępowania zawarli w dniu 24 listopada 1990 r. związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie.

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa nr 897/90)

Małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Początkowo była to ich decyzja spowodowana trudną sytuacją mieszkaniową i finansową. Później jednak okazało się, że nie będą mieli dzieci ze względów natury medycznej. Fakt ten wpłynął bardzo niekorzystnie na wzajemne relacje pomiędzy stronami. Ciągłe obwinianie się małżonków doprowadziło do zerwania więzi uczuciowej, a w konsekwencji do zupełnego rozkładu ich pożycia. Uczestnik postępowania wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron w końcu maja 2002 r. i zamieszkał u swojej matki w Tczewie.

(dowód: przesłuchanie stron)

Strony doszły zgodnie do porozumienia, iż najlepszym rozwiązaniem w ich sytuacji jest orzeczenie separacji.

(dowód: przesłuchanie stron, pisemne zgodne oświadczenie małżonków)

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 611 § 3 kro wniosek jest uzasadniony.

Stefan Pawlicki

adwokat

Załączniki:

  1. odpis wniosku,

  2. pełnomocnictwo,

  3. odpis skrócony aktu małżeństwa,

  4. pisemne oświadczenie stron.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o wyrok prawomocny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o podział majątku wspólnego, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron