pytania - egzamin z mikro (2), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia


1. Kto pierwszy wprowadził metodę sterylizacji cieplnej?

Ludwik Pasteur XIXw.

2. Metody izolowania/przechowywania czystej kultury bakterii?

Izolowanie bezpośrednie-przy użyciu mikromanipulatora, którym pod mikroskopem pobiera się 1 kom. drobnoustroju, namnaża w kropli pożywki płynnej, a następnie przesiewa na podłoże stałe. Pośrednie (hodowlane)- przechowywanie powinno zapewniać max. przezywalność komórek, zminimalizować liczbę kom. uszkodzonych, przeciwdziałać spontanicznym mutacjom, ograniczać przypadkowe zanieczyszczenia.

3. Co to znaczy ze mikroorganizmy są ubikwistami?

Że są wszędobylskie (gleba, woda, ludzki organizm, w powietrzu, w pożywieniu)

4. Jaka bakteria wywołuje gruźlicę?

Mycobacterium tuberculosis

5. Podział bakt. ze względu na pH środowiska.

Neutrofile pH 6,5-7,5; alkalofile pH 8-11; acidofile pH 8-11

6. Podział bakterii ze wzgl. na temperaturę

Psychrofile to drobnoustroje, dla których temperatura optymalna =20˚C, temp. min. = 0˚C, a temp. max. = ok. 30˚C. Największa ilość psychrofili występuje w środowisku naturalnym. Mezofile temp.min.=10˚C; temp opt.=37˚C; temp. max=60˚C. Większość bakterii chorobotwórczych wchodzi w skład tej grupy.Termofile temp.min.=20˚C; temp. opt.=50˚C; temp.max=80˚C. Hipertermofile>80st.C

7. Jakie bakt. produkują kwas pirogronowy?

Grupa bakterii z rodziny Propionobacteriaceae, których wspólną cechą jest zdolność do fermentowania laktozy do kwasu propionowego i dużej ilości dwutlenku węgla, są to bakterie G-, krótkie pałeczki, nieruchliwe, nie tworzą przetrwalników.

8. Jakiej klasy przeciwciała przechodzą przez łożysko? Ig G

9. Podział antygenów.

10. Wiroidy.

Krótkie fragmenty rRNA pozbawione kapsydu, infekcyjne dla roślin.

11. Co to jest mezonom?

Wyst. u prokariota, błoniaste woreczki zaw. koncentrycznie ułożone błony nerwowe, powst. w wyniku wpuszczenia błony cytoplazmatycznej do wnętrza komórki. Zawierają enzymy oddechowe, enzymy biorące udział w syntezie skł. ściany kom. Miejsce przyczepienia nukleoidu do błony, obszar procesów oksydoredukcyjnych.

12. Czego nie ma kom. prokariotyczna?

Nie ma wyodrębnionego jądra otoczonego błoną, DNA jest zawieszone w cytoplazmie, brak ruchów cytoplazmy i wielu organelli (mitochondriów, plastydów, retikulum endoplazmatycznego, lizosomów).

13. Plazmidy

Krótkie pozachromosomowe fragmenty DNA, mają zdolność do replikacji niezależnie od chromosomu bakteryjnego.

14.Podział podłoży ze względu na przeznaczenie i zastosowanie

Wybiórcze (selektywne), różnicujące (diagnostyczne), wybiórczo-różnicujące.

15. Jakie funkcje pełnią u bakt. G- lipopolisacharydy w ścianach komórkowych?

Budują warstwy plastyczne, które tworzą błony zewnętrzne, są toksyczne- wywołują gorączke i biegunkę.

16. Fazy wzrostu populacji

f.przygotowawcza, f.młodości fizjologicznej, f.wzrostu, f.zwolnionego wzrostu, f.równowagi, f.zamierania, f.logarytmicznego zamierania

17. Co uodparnia bakterie na promieniowanie?

18. Jakie elementy tworzą rzęski?

Budowa 3-częściowa: włókno, struktury mocujące w błonie i ścianie komórkowej, ciałko podstawowe; cylindryczne nitkowate wypustki zaczepione w błonie cytoplazmatycznej, zbudowane z kurczliwego białka- flagelliny

19. Typy fimbrii.

Zwykłe (pospolite) - mają zdolność zlepiania krwinek i są wyznacznikiem chorobotwórczości bakterii. Płciowe - biorą udział w procesie koniugacji.

20. 3.bakt. promieniowce produkujące antybiotyki.

Streptomyces griseus - streptomycyna, Streptomyces venesuelae - chloramfenikol, Streptomyes rimosus - oksytetracyklina.

21. Metody utrwalania preparatów w metodzie Grama

Termiczne (wyżarzanie), chemiczne (przy użyciu alkoholu, eteru i alkoholu)

22. Jakie funkcje pełni w komórce kw. poli-beta-hydroksymasłowy?

Materiał zapasowy

23. Bakt. wytwarzające endospory?

Jest ich niewiele, G+, organizmy tlenowe z rodziny Bacillus, Sporosaracina, b. beztl. z rodziny Clostridium.

24. Co powstaje w procesie sporulacji?

Endospory

25. Rozmnażanie grzybów (bezpłciowe).

Wegetatywnie, przez podział, pączkowanie, fragmentację plechy.

26. Jak rozmnażają się bakterie?

28. Transport aktywny?

Wymaga obecnośći permeaz, a także energii -zachodzi wbrew gradientowi stężeń, konieczne są białka w błonach zewnętrznych oraz białka w przestrzeni peryplazmatycznej, cząsteczki transportowe nie są modyfikowane.

29. Funkcje cyklu Krebsa

Podstawową funkcją tego cyklu jest odbieranie wysokoenergetycznych elektronów z substratów energetycznych. Służą one do syntezy NADH i FADH2, które zostają wykorzystane następnie w procesie fosforylacji oksydacyjnej. Sensem istnienia tego cyklu jest także dostarczenie komórce różnych cząsteczek, będących zarówno zapasowym paliwem, jak również budulcem do syntezy wielu związków, np. aminokwasów, zasad nukleotydowych i cholesterolu. Jest to końcowy szlak utleniania nie tylko glukozy, ale także aminokwasów, kwasów tłuszczowych.

30. Fermentacjia alkoholowa.

Beztlenowa przemiana cukru w etanol pod wpływem działania drobnoustrojów, głównie drożdży.

31. Jakie bakterie biorą udział w fermentacji mlekowej?

Bakterie z rodziny Lactobacillus i Streptococcus

32. Jakie bakt. są w jogurcie?

Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus

33. Jakie produkty podlegają fermentacji homo- a jakie heteromlekowej?

Homo- produkty pochodzenia zwierzęcego, hetero- produkty pochodzenia roślinnego.

34. Jakie bakterie prowadzą fermentacje propionową?

Bakterie z rodziny Propionibacteriaceae

35. Co jest przenośnikiem elektronów w oddychaniu beztlenowym?

Azotany, siarczany, węglany

36. Co to jest miano?

Jest to najmniejsza objętość badanego materiału, w którym znajduje się przynajmniej jedna żywa komórka mikroorganizmu wskaźnikowego.

37. Metabioza.

Proces wytwarzania przez jedne organizmy korzystnych warunków dla innych,

np.w procesach gnilnych.

38. Czynniki środowiska wpływające na rozwój drobnoustrojów?

Temperatura, aktywność wody w środowisku, stężenie jonów wodorowych środowiska, potencjał oksydoredukcyjny

39. Halofile

Bakterie rozwijające się przy bardzo dużym zasoleniu; h. słabe NaCl 6-15%, h. ścisłe 15-30%

40. Genomy wirusowe- rodzaje.

genomy o 2-niciowym RNA (reovirodae) ; genomy o 1-niciowym RNA

41. Wymienić antygeny.

42. Drogi wnikania wirusa w roślinę.

Mogą dostać się do wnętrza komórki roślinnej tylko na skutek jej mechanicznego uszkodzenia, np. przez owady.

43. Jak wirus działa na kom. gospodarza?

Działanie 1. Cytopatyczne-zahamowanie replikacji DNA, toksyczny wpływ białek wirusowych, zmiany w narządach komórki, 2. Cytobójcze - martwica i śmierć komórki 3. Zakażenie utajone - genom wirusa interguje się z chromosomem kom. gospodarza tworząc profag, który przechodzi do komórek potomnych, nie przechodząc w stan zakaźny.

44. Podział fagów ze względu na to jakie kom. atakują.

Bakteriofagi (rhizofagi, polifagi, enterofagi), aktinofagi, mycofagi

45. Na czym polega wczesna, początkowa faza rozmnażania bakterii?

46. Wymień plazmidy niekoniugacyjne.

np. col E I (receptor dla witaminy B12) i col E II (hamowanie syntezy DNA).

47. Skład peptydoglikanu?

mureina + mostki peptydowe

48. Co to są protoautotrofy?

Rosną na podłożu z prostym źródłem węgla i solami mineralnymi, nie wymagają czynników wzrostowych, np. E. Coli, Bacillus subtilis.
49. Bakterie biorące udział w fermentacji masłowej.

Bakterie fermentacji mlekowej z rodziny Clostridium
50. Bakterie biorące udział w fermentacji propionowej.

Bakterie propionowe z rodziny Propionibacteriaceae.
51.Czynniki wpłwające na fermentację alkoholową.

Beztlenowość, temperatura, ilość cukru i drożdzy, skład chemiczny podłoża, pH środowiska.

52. Wymienić 3 gatunki bakterii wytwarzających przetrwalniki.

Bacillus, Clostridium, Heliobacterium
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin MIKROBIOLOGIA (1), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Egzamin mikrobiologia, Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Mikrobiologia opis bakteri, Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
bakrerie2(1), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Ćw mineralizacja, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Skażenia surowców pochodzenia
karta cw5, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
karta cw6, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
sprawko 7 tech proekol, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologic
Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII,
karta cw1, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
Karta cw2, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
Oznaczanie azotany (V) w próbkach żywności, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Żyw
Harmonogram zajęć, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Żywność i jej zanieczyszczen
karta cw4, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
karta cw7, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w napoju bezalkoholowym metodą miareczkowania, Studia, UTP
Oznaczanie liczby nadtlenkowej i liczby kwasowej w wybranych olejach roślinnych, Studia, UTP Ochrona
karta cw3, Studia, UTP Ochrona środowiska, IV rok, Semestr VII, Technologie proekologiczne
Zagadnienia na kolokwium z przedmiotu- Żywność i njej zanieczyszczenia, Studia, UTP Ochrona środowis

więcej podobnych podstron