uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Kraków dnia

Sąd Okręgowy

I Wydział Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

Kraków

Wnioskodawca : ...............................................................................

Imię, nazwisko, adres

Pełnomocnik : : ..............................................................................................

Pełnomocnik do doręczeń adres do korespondencji

WNIOSEK

O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

  1. wnoszę o uznanie na terenie Polski wyroku (postanowienia ) Sadu (podać nazwę Sądu) z dnia ………………………….. do nr sprawy …………….. dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ……………… pomiędzy …………………………………………………………………..

  2. o ustanowienie kuratora dla nieznanego (nieznanej) z miejsca pobytu

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….

Własnoręczny podpis

Załączniki:

  1. oryginał wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem jego prawomocności wraz z kopią

  2. 3 egz tłumaczeń orzeczenia rozwodowego (tj oryginał + 2 kopie)

  3. odpis aktu małżeństwa USC

  4. pełnomocnictwo lub upoważnienie

  5. oświadczenie od byłego małżonka (oświadczenie winno zawierać informacje: że były małżonek jest powiadomiony o wniesieniu sprawy o uznanie wyroku rozwodowego, wyraża na to zgodę, zrzeka się doręczenia wniosku i prosi o nie powiadamianie o terminach rozprawy)*

opłata - 300 zł

*oświadczenie jest nieobowiązkowe.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
apelacja od wyroku sadu rejonowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
prawomocnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron