Scenariusz z rozwijania pojec matemat, scenariusze zajęć z internetu


Scenariusz zajęcia z rozwijania pojęć matematycznych

Temat: Wprowadzenie w świat matematyki - poznajemy liczbę i cyfrę siedem.

Cel:

- kształtowanie umiejętności liczenia: rozszerzanie zakresu liczenia i

ustalanie ile jest policzonych obiektów;

- wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie,

odkrywanie, przeżywanie, działanie.

Forma organizacji pracy: - grupowa, indywidualna

Metody : czynna - zadań stawianych dziecku do wykonania

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

Metoda E.Gruszczyk - Kolczyńskiej

Dziecko:


Pomoce:

Wiersze : „Tydzień” J. Brzechwa, „Gąsienica tajemnica" D. Gellnerowa.
kartoniki z cyframi, kartoniki z napisanymi dni tygodnia, płyta z nagraniem muzyki do zabawy i metody P.Dennisona, ilustracje do wiersza „Tydzień”,

Przebieg:

  1. Ćwiczenia gimnastyki mózgu: ● picie wody,

● kapturek myśliciela,

● słoń

  1. Wysłuchanie wiersza „Tydzień” ilustrowanego obrazkami.

  2. Określanie ile dzieci miał Tydzień,

  3. Ustalenie kolejności dni tygodnia i przyporządkowanie cyfry do odpowiedniego dnia tygodnia.

  4. Określanie, jaka liczba poprzedza liczbę siedem a jaka następuje po niej.

  5. Zaproszenie do zabawy w „Gąsienicę” - dzieci poruszają się jak gąsienica i odliczają kolejno od 1 do 7 i od 7 do 1 -Idzie ścieżką gąsienica, kolorowa tajemnica, krótkich nóżek mnóstwo ma, pierwszą robi pa, pa, drugą robi itd.

  6. Zaproszenie dzieci do wykonania zadań - zadania dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.

mgr Marzena Sadurska

Miejskie przedszkole Nr 9

im. Jana Brzechwy

JarosławWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajecia matemat dla 4 - 5 lat, scenariusze zajęć z internetu
Scenariusz zajecia matemat dla 4 - 5 lat, scenariusze zajęć z internetu
Scenariusz z rozwijania pojęć matematycznych
4406b, scenariusze zajęć z internetu
5024, scenariusze zajęć z internetu
3666, scenariusze zajęć z internetu
4512, scenariusze zajęć z internetu
6218, scenariusze zajęć z internetu
4336, scenariusze zajęć z internetu
4964, scenariusze zajęć z internetu
4405b, scenariusze zajęć z internetu
5074, scenariusze zajęć z internetu
cotojestmagnes, scenariusze zajęć z internetu
zdrowyduch, scenariusze zajęć z internetu
5722, scenariusze zajęć z internetu

więcej podobnych podstron