zwierzęta leśne, Scenariusze zajęc - przedszkole, rózne zwykłe i okazjonale


Scenariusz zajęcia dla

Dzieci 6 - letnich

Temat kompleksowy: Przygotowanie zwierząt do zimy

Temat zajęcia: W jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy?

Cel ogólny:

Dziecko:

sowy, lisa, borsuka, chomika i myszy;

Sytuacje edukacyjne

Cele szczegółowe

Środki dydaktyczne

Zaproszenie dzieci do obejrzenia inscenizacji w teatrzyku sylwet wg opowiadania M. Kownackiej „Idzie zima-chudy nie przetrzyma”.

- dz. Ogląda inscenizacje w teatrzyku sylwet,

- dz. Uważnie słucha opowiadania,

sylwety zwierząt leśnych,

opowiadanie;

Rozmowa z dziećmi dotycząca bohaterów inscenizacji:

- układanie historyjki obrazkowej wg kolejności,

- wyszukiwanie odpowiednich napisów i przyporządkowywanie ich do sylwet zwierząt,

- synteza i analiza słuchowo-wzrokowa.

- dz. Potrafi ułożyć historyjkę obrazkową,

- dz. Potrafi odczytać nazwę zwierzęcia i przyporządkować ją do odpowiedniej sylwety,

-dz. Potrafi wyodrębnić głoski w poszczególnych wyrazach; nazwać samogłoski i spółgłoski

Historyjka obrazkowa, napisy

„Wiewiórki w dziupli” - zabawa ruchowa.

- dz. Przelicza „wiewiórki” w zakresie 10,

- dz.. utrwala znaki graficzne liczb 1 - 10

4 obręcze, kartki z cyframi od 1 do 10,

Rozpoznawanie i nazywanie mieszkań: wiewiórki - dziupla, lisa- nora, niedźwiedzia- gawra, myszy- nora.

- dz. potrafi rozpoznać mieszkania zwierząt leśnych,

-dz. potrafi nazwać mieszkania wiewiórki, lisa, niedźwiedzia ,myszy

Makiety mieszkań zwierząt, sylwety tych zwierząt, napisy mieszkań

Zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence „Bajkowy las”.

- dz. zbiorowo śpiewa piosenkę,

- dz. potrafi ruchem ciała odzwierciedlić treść piosenki,

Nagranie piosenki

Rozwiązanie zagadek. Dzieci podzielone na grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę z puzzlami. Nauczyciel czyta zagadkę - dzieci układają odpowiednie puzzle.

- dz. potrafi rozwiązać zagadkę i ułożyć obrazek z części,

4 koperty z puzzlami przedstawiającymi: wiewiórkę, lisa, myszkę

„Obrazki do pary”- zabawa ruchowa.

- dz. rozpoznaje zwierzęta,

- dz. rozumie pojęcie „para”,

- dz. szybko reaguje na dźwięk,

Emblematy, tambutyno

„Zwierzęta”- ćwiczenia graficzne.

Dzieci na kartce mają narysowana tabelę z liczbami, pod którymi napisane są litery. Zadaniem dzieci jest odczytanie hasła poprzez ułożenie liczb od najmniejszej do największej. Pod tabelą narysowane są zwierzęta, należy obrysować odpowiednie z nich.

- dz. potrafi uporządkować cyfry od najmniejszej do największej,

- dz. potrafi odczytać hasło i obrysować kontur zwierzęcia,

Kartki z zadaniem dla każdego dziecka

Zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence „Wiewiórka-baletnica”.

- dz. kształtuje poczucie rytmu i sprawności ruchowej,

Nagranie piosenki

„Zapasy wiewiórczycy - zadania matematyczne:

- tworzenie zbiorów, określanie liczebności,

- zadania z treścią

- dz. potrafi utworzyć zbiór orzechów i grzybów oraz określić ich liczebność,

- dz. potrafi rozwiązać zadanie z treścią,

Koperty z liczmanami

„Orzeszki - zabawa relaksacyjna.

-dz. rozwija umiejętność koncentracji i opanowania,

Kaseta z muzyką

Utrwalenie nazw zwierząt występujących w inscenizacji- zaproponowanie dzieciom zrobienia masek tych zwierząt.

- dz. potrafi wymienić zwierzęta, które występowały w inscenizacji,

Wykonanie masek zwierząt przez dzieci.

- dz, potrafi wykonać maskę wybranego zwierzęcia

Szablony masek, krepa, włóczka, farby, plastelina,itp

KONSPEKT OPRACOWAŁA:

mgr ANNA POMIECIŃSKAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zabawy z literkami, Scenariusze zajęc - przedszkole, rózne zwykłe i okazjonale
w krainie literek, Scenariusze zajęc - przedszkole, rózne zwykłe i okazjonale
Zwierzęta leśne, scenariusze zajęć
Konspekty rozne, Scenariusze zajęć przedszkole pięciolatki
„Wspominamy wakacje”- 6-l, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
Znowu w przedszkolu, Scenariusze zajęc - przedszkole, początki w przedszkolu
Poznajemy kolegów i przedszkole, Scenariusze zajęc - przedszkole, początki w przedszkolu
scenariusz 17 2006 za nami juz wakacji czas, Scenariusze zajęc - przedszkole, jesień
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU, scenariusze
Wesołe zabawy na łące, Scenariusze zajęć przedszkole pięciolatki
IV. Ulubione zwierzątko, SEGREGACJA, scenariusze zajęć
4-latki, Scenariusze zajęć przedszkole czterolatki
MÓJ KOLEGA - plastyka, Scenariusze zajęć przedszkole czterolatki
CZARODZIEJSKA KRAINA wymowa, Scenariusze zajęć w przedszkolu
Scenariusze zajęć przedszkole 3-latki, Przedszkole, 3 latki, Plany miesięczne, wrzesień
Scenariusz zajęć przedszkolnych - Ciasteczka Agatki, scenariusze, konspekty

więcej podobnych podstron