Micha- G-owi˝ski o intertekstualno¶ci, STUDIA, poetyka i teoria literatury

Pobierz dokument
micha.g.owiBDski.o.intertekstualno.para.ci.doc
Rozmiar 39 KB

M

ichał Głowiński

„O intertekstualności”

Pamiętnik Literacki, 1986, z .4

O intertesktualnosći

Stosunek do koncepcji Bachtina

Kategorią naczelną jest trans-tekstualność( w książce Genettego). Istnieje 5 podstawowych typów relacji transseksualnych.

  1. Intertekstualność, rozumiana nader wąsko jako rzeczywiste występowanie tekstu w tekście, wchodzi więc tu w grę cytat, aluzja, plagiat.

  2. Para-tekstualność, w jego obręb wchodzą wszelkie komentarze do utworu zawarte w nim samy, a więc przedmowy, posłowia, tytuły, epigrafy itp.

  3. Meta- tekstualność, występuje wówczas gdy w jednym tekście pojawiają się komentarze dotyczące tekstu innego, jest to więc relacja ze swej struktury krytyczna

  4. Hipertekstualność, mamy z nią do czynienia wówczas, gdy zachodzi relacja jednocząca tekst B(hipertekst) z wcześniejszym tekstem A( hipotekst).

  5. Archi tekstualność, polega na tym, że tekst odsyła zawsze do ogólnych reguł, wg których został zbudowany, co czasem bywa w sposób para-tekstowy zaznaczone( powieść, sielanka, esej)

II

Kategoria interpretantu

Historycznoliterackie cechy intertekstualności

2


Pobierz dokument
micha.g.owiBDski.o.intertekstualno.para.ci.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SEMIOTYKA(1), STUDIA, poetyka i teoria literatury
Konwencja i oswojenie, STUDIA, poetyka i teoria literatury
i Pr±d literacki jako kategoria poetyki historycznej, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Teoria Literatury, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Wyznaczniki literatury, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Semiotyka, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Michai- Miachj-owicz Bachtin 1895, STUDIA, poetyka i teoria literatury
Hermeneutyka, STUDIA, poetyka i teoria literatury
INGARDEN, STUDIA, poetyka i teoria literatury
EPIKA, STUDIA, poetyka i teoria literatury
KRYTYKA LITERACKA, STUDIA, poetyka i teoria literatury
SEMIOTYKA(1), STUDIA, poetyka i teoria literatury
Konwencja i oswojenie, STUDIA, poetyka i teoria literatury
i Pr±d literacki jako kategoria poetyki historycznej, STUDIA, poetyka i teoria literatury

więcej podobnych podstron