akademia dobrych manier scen, Studia PO i PR, przedszkolaki, scenariusze konspekty


SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4 - LETNICH

  1. TEMAT: „Przedszkolna Akademia Dobrych Manier”

  1. CEL OGÓLNY:

- kształtowanie postawy dobrego zachowania się oraz szacunku wobec osób starszych.

  1. METODY:

Słowna - rozmowa, piosenka, objaśnienie,

Oglądowa - pokaz, obserwacja,

Czynna - stawianie zadań do wykonania.

  1. FORMY:

Praca indywidualna i grupowa

  1. CZAS REALIZACJI:

Około 30 min

  1. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

L.p.

Sytuacje edukacyjne

Zakładane efekty

(cele operacyjne)

Środki dydaktyczne

„Witam Was” - powitanie piosenką

Dzieci:

- śpiewem witają nauczyciela;

- potrafią zbiorowo zaśpiewać piosenkę;

- potrafią ruchem pokazać treść piosenki;

- aktywnie włączają się w uczestnictwo w zajęciach;

„Radosne powitanie” - zabawa ruchowa (wg Weroniki Sherborne)

Dziecko:

- przez ruch uczy się świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;

- uczy się dzielenia przestrzeni z drugim człowiekiem i nawiązywania z nim kontaktu;

- aktywnie uczestniczy w zajęciach;

- sprawnie reagują na bodźce zewnętrzne (słowo);

- kształtuje postawę szacunku wobec drugiego człowieka.

Ćwiczenie opracowane na podstawie: Sherborne W.: „Ruch rozwijający dla dzieci” Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.

„W tramwaju” - zaprezentowanie przez nauczyciela dwóch obrazów ukazujących przeciwstawne postępowanie - pozytywne i negatywne.

Dzieci:

- sprawnie reagują na bodźce zewnętrzne (słowo);

- doskonalą swoją spostrzegawczość - potrafią dostrzec różnice między obrazami;

- na postawie obrazów potrafią rozróżnić, który z obrazów pokazuje sytuację pozytywną, a który negatywną;

Tablica z dwoma obrazami (ilustracjami do tekstu literackiego)- pierwszy pokazuje negatywne zachowanie - dziecko siedzi w tramwaju, a osoba starsza stoi obok niego i dźwiga ciężkie siatki. Drugi pokazuje sytuacje pozytywną - to starsza Pani siedzi, a młody chłopak pomaga jej w trzymaniu zakupów.

„Który to obrazek?” - wyrecytowanie przez nauczyciela wiersza dotyczącego jednego z obrazów - próby odgadnięcia przez dzieci, którego obrazu wiersz dotyczy.

Dziecko:

- aktywnie słucha opowiadania nauczyciela;

- sprawnie reagują na bodźce zewnętrzne (słowo);

- potrafi dostrzec różnice między obrazami;

- potrafi dopasować usłyszany tekst literacki do właściwego obrazu (ilustracji).

Tekst wiersza Czesława Janczarskiego „Babcia”, szablony rąk wskazujących na właściwy obrazek.

„O Jacku i jego zachowaniu” -

rozmowa dotycząca zachowania głównego bohatera wiersza.

Dziecko:

- aktywnie włącza się w rozmowę;

- potrafi wyrazić swoje zdanie na określony temat;

- potrafi odnaleźć podobne sytuacje i opowiedzieć o nich w nawiązaniu do treści utworu;

- wie, co to znaczy „szanować” drugą osobę;

- wie, iż osoby starsze powinno się traktować z szacunkiem;

- wysłuchuje wypowiedzi swoich kolegów i koleżanek - oczekuje na swoją kolej wypowiedzi.

Zabawa dydaktyczno -ruchowa

„Nasze prace domowe” - dzieci naśladują ruch wykonywanych prac domowych - odkurzanie, zmywanie, ścieranie kurzu, zamiatanie, mycie okien, pranie...

Dziecko:

- aktywnie uczestniczy w zabawie;

- sprawnie reaguje na bodźce zewnętrzne (słowo);

- doskonali swoją spostrzegawczość;

- rozwija swoją motorykę;

- „hasło” podane przez nauczyciela potrafi zilustrować ruchem.

„Akademia Dobrych Manier” - teatrzyk samorodny przedszkolaków - inscenizacja „pozytywnego” zakończenia dla usłyszanego utworu literackiego.

Dziecko:

- ekspresyjnie wyraża swoimi słowami lub ruchem treść utworu literackiego;

- wie, co to znaczy „szanować” drugą osobę;

- wie jak zachowywać się wobec osób starszych;

- wie, iż osoby starsze powinno się traktować z szacunkiem;

- potrafi współpracować z grupą;

- sprawnie reaguje na bodźce zewnętrzne (słowo);

- uczestniczy w formie twórczego działania - inscenizacji.

Przedmioty, które zostaną wykorzystane przez dzieci podczas inscenizacji - np. dyski do ćwiczeń - kierownica, krzesełka - siedzenia w tramwaju itp.

„Każdy przedszkolak dobrze wie, jak zachowywać powinien się” - szablon - szkic - ukazujący pozytywne wzorce zachowania wobec starszych. Gotowe prace (pokolorowane bądź wyklejone) wieszamy w sali - tworząc przedszkolną galerię dobrych manier.

Dziecko:

- wie, co to znaczy „szanować” drugą osobę;

- wie jak zachowywać się wobec osób starszych;

- wie, iż osoby starsze powinno się traktować z szacunkiem;

- rozwija swoją motorykę małą (precyzyjne ruchy dłoni);

- rozwija estetykę wykonywania prac plastycznych;

- rozwija swoją cierpliwość podczas wykonywania pracy plastycznej - pracuje nad starannością wykonania pracy.

- poprzez dodawanie do gotowego szkicu dodatkowych elementów kształtuje umiejętność kreatywnego myślenia.

Szablony - szkice - dla każdego dziecka -przedstawiające pozytywne wzorce zachowania wobec starszych, kredki świecowe, kredki ołówkowe, klej, papier kolorowy, itp.

„Uśmiech przedszkolaka” - podsumowanie zajęć, ocena zajęć przez dzieci

Dziecko:

- potrafi wyrazić swoje emocje;

Szablony twarzy z różną mimiką (uśmiech, twarz bez emocji, twarz smutna)

1. WITAM WAS

Wszyscy są,

Witam Was,

Zaczynamy już czas,

Jestem Ja,

Jesteś Ty,

Raz, dwa i trzy.

„Babcia” Czesław Janczarski

Jedzie Jacek tramwajem

Rozsiadł się wygodnie

Patrzy jak po mieście

Spacerują przechodnie

Przy Jacku stoi babcia

- Siedź sobie wnuczku drogi!

 

Stara babcia postoi

Choć ty młode masz nogi...

Wysiadł Jacek - a babcia

Ciężkie paczki zbiera,

Czy ktoś by z was

Pochwalił tego kawalera?

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kryminologia determinanty, Studia PO i PR
Scenariusz19.09, Studia PO i PR, konspekty
sub-tytuł, Studia PO i PR, subkultury
egzamin z kryminologi, Studia PO i PR
Scenariusz 27.09, Studia PO i PR, konspekty
Do druku, Studia PO i PR, dys-leksja
przypadek-nerwica lękowa, Studia PO i PR, psychiatria i psychopatologia
wartości, Studia PO i PR, konspekty
Konspekt zajęć-wychowanie do odpowiedzialnośći, Studia PO i PR, konspekty
Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych(2), Studia PO i PR, konsp
Scenarius1, Studia PO i PR, konspekty
Scenariusz 22.09, Studia PO i PR, konspekty
szpan, Studia PO i PR, konspekty
pedagogika specjalna cukrzyca i astma(1), Studia PO i PR
Dojrzałość do matematyki, Studia PO i PR, dojrzałość do matematyki
zaufanie, Studia PO i PR, konspekty

więcej podobnych podstron