ort. Problemy w praktyce reumatologicznej. Spondyloartropatie, ortop, Ortopedia


Problemy w praktyce reumatologicznej. Spondyloartropatie

dr med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie
Data utworzenia: 04.11.2011
Ostatnia modyfikacja: 04.11.2011
Opublikowano w
 Medycyna Praktyczna 2011/09  http://www.mp.pl/artykuly/?aid=62935&l=1190&u=40922221


Od Redakcji: Artykuł zawiera odpowiedzi na wybrane pytania zadane wykładowcom podczas X Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich "INTERNA 2011", w dniach 1 i 2 kwietnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Skróty: aCCP - przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, ASAS - ASsessment in Ankylosing Spondylitis, CRP - białko C-reaktywne, EULAR - European League Against Rheumatism, GKS - glikokortykosteroidy, LMPCh - leki modyfikujące przebieg choroby, ŁZS - łuszczycowe zapalenie stawów, MTX - metotreksat, NSLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne, OB - odczyn Biernackiego, POZ - podstawowa opieka zdrowotna, RF - czynnik reumatoidalny, RZS - reumatoidalne zapalenie stawów, TNF - czynnik martwicy nowotworów, ZZSK- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

Pytanie 1. Jak długo należy stosować MTX w łuszczycowym zapaleniu stawów (ŁZS)? Jakie są szanse leczenia biologicznego w ŁZS? 
MTX jest najczęściej stosowanym lekiem w leczeniu aktywnego ŁZS. Działa długofalowo na proces zapalny, efekty leczenia można ocenić po upływie około 3 miesięcy. Wpływa nie tylko na zapalenie stawów, ale także zmniejsza nasilenie zmian skórnych. Jeśli po zastosowaniu MTX liczba bolesnych i obrzękniętych stawów znacznie się zmniejszyła, a parametry stanu zapalnego są niskie, to leczenie należy uznać za skuteczne i kontynuować je przez wiele lat pod kontrolą badań laboratoryjnych. Jeśli efekt leczenia MTX jest słaby, utrzymuje się duża aktywność procesu zapalnego, a wiele stawów jest bolesnych i obrzękniętych, to zgodnie z wytycznymi należy rozważyć leczenie inhibitorem czynnika martwicy nowotworów (TNF). U niektórych chorych na ŁZS efekt leczenia inhibitorem TNF jest spektakularny - obrzęki stawów oraz zmiany na skórze ustępują. W Polsce refundacja leków odbywa się poprzez programy terapeutyczne NFZ. Program leczenia ŁZS został opracowany już dawno i długo czekał na wdrożenie, ale został już podpisany przez Ministra Zdrowia i wejdzie w życie w listopadzie 2011 roku. W tym programie przyjęto, że miarą dużej aktywności choroby jest aż 5 obrzękniętych i 5 bolesnych stawów (wg zaleceń międzynarodowych 3 stawy).
 

Pytanie 2. Jak leczyć 40-letniego pacjenta ze spondyloartropatią osiową w łuszczycy, z nieskutecznością sulfasalazyny i nietolerancją NSLPZ? 
Należy rozważyć, czy chory kwalifikuje się do leczenia inhibitorem TNF. Miarą dużej aktywności choroby w spondyloartropatii osiowej w przebiegu łuszczycy jest wartość wskaźnika BASDAI >4. Jeśli stwierdza się zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych w badaniu radiologicznym, to chory spełnia kryteria rozpoznania zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) i może być leczony w ramach programu terapeutycznego NFZ dla chorych na ZZSK o agresywnym przebiegu.
 

Pytanie 3. Kiedy należy włączyć leki biologiczne w ZZSK? Jakie są aktualne możliwości stosowania tych leków w Polsce? 
Leki biologiczne - inhibitory TNF (adalimumab, etanercept, infliksymab, golimumab) - stosuje się w aktywnej postaci ZZSK nieodpowiadającej na leczenie konwencjonalne. Zgodnie z wytycznymi ASAS/EULAR z 2011 roku zastosowanie inhibitora TNF należy rozważyć u chorych na ZZSK, którzy nie odpowiadają na co najmniej 2 kolejno stosowane NSLPZ w pełnej dawce przez miesiąc (np. jeden lek przez 2 tygodnie, drugi przez kolejne 2 tygodnie). Miarą braku odpowiedzi na leczenie jest wartość wskaźnika BASDAI >4. W Polsce chorzy mogą otrzymać refundację za leczenie
w ramach programu terapeutycznego NFZ. Zgodnie z nim konieczne jest stosowanie pełnych dawek co najmniej 2 NSLPZ przez 6 miesięcy łącznie (3 miesiące każdy NSLPZ). Utrzymująca się mimo takiego leczenia duża aktywność choroby (BASDAI >4) pozwala na włączenie chorego do programu terapeutycznego. Leczenie biologiczne jest prowadzone w ośrodkach reumatologicznych. Co 6 miesięcy, po negocjacjach cenowych, ukazuje się rozporządzenie, wskazujące na preparat, który należy stosować w terapii. Obecnie takim lekiem jest etanercept. 

Pytanie 4. Jak leczyć chorego z zapaleniem błony naczyniowej oka, HLA B27, z bólem zapalnym kręgosłupa, z dużymi wartościami OB i CRP, bez zmian w RTG stawów krzyżowo-biodrowych? 
Opisany chory spełnia nowe kryteria klasyfikacyjne rozpoznania spondyloartropatii. Należy zastosować sulfasalazynę oraz NSLPZ. Chory powinien pozostawać pod opieką okulisty. W przypadku nieskuteczności takiego leczenia należy rozważyć włączenie inhibitora TNF.
 

Pytanie 5. Czy zapalenie przyczepów ścięgnistych (enthesitis) wiąże się z tzw. ostrogami piętowymi, czy też są to niezależne choroby? 
Terminów tych nie można używać zamiennie, mimo że objawy mogą być podobne. Zapalenie przyczepów ścięgnistych (
enthesitis) występuje najczęściej w przebiegu ZZSK, ŁZS i reaktywnych zapaleń stawów. Zwykle zajęty jest przyczep ścięgna Achillesa do guza piętowego. Parametry stanu zapalnego mogą być podwyższone, chorzy wymagają stosowania NSLPZ, a w razie braku reakcji na leczenie konwencjonalne, przy uporczywym bólu pięt utrudniającym chodzenie - należy rozważyć leczenie inhibitorem TNF. Ostrogi piętowe widoczne na RTG pod postacią wyrośli kostnych (zmian wytwórczych) są wynikiem zmian przeciążeniowych. Tworzenie ich jest związane z procesem zwyrodnieniowym, choć komponent zapalny odgrywa pewną rolę. U osób starszych z nadwagą ostrogi piętowe są bardzo powszechne. Obraz radiologiczny w obu przypadkach może być podobny. Stosowanie butów na poduszce powietrznej, odpowiednich wkładek i fizykoterapii może znacznie zmniejszyć nasilenie dolegliwości występujących przy obciążaniu stopy. 

Pytanie 6. Czy w zapaleniu przyczepów sciegnistych w kończynach dolnych u chorego na spondyloartropatie dopuszcza się stosowanie tzw. blokady, czyli miejscowych wstrzykniec GKS? 
Tak, jest to dopuszczalne, a w wielu przypadkach nawet wskazane. Preparat podaje się nie do samego ścięgna, co grozi jego zerwaniem, ale w okolice pochewki ścięgnistej będącej w stanie zapalnym. Dlatego wstrzyknięcie powinno być wykonane przez doświadczonego lekarza.
 

Pytanie 7. Czy warto w celach rokowniczych oznaczyć antygen HLA-B27 u dzieci chorego na ZZSK. Czy wynik dodatni świadczy o zagrożeniu chorobą u dzieci? 
Prawdopodobieństwo rozwoju spondyloartropatii u dzieci osób chorych na ZZSK jest kilkakrotnie większe niż w populacji ogólnej, szczególnie jeśli u dziecka występuje antygen HLA B27. U 25% dzieci osób chorych na ZZSK z antygenem HLA B27 (lub u 50%, jeśli chory jest homozygotą) występuje ten antygen. U większości dzieci osób chorych na ZZSK choroba nigdy się nie rozwinie pomimo posiadania antygenu HLA B27. Nie ma wskazań do rutynowego oznaczania obecności HLA B27 u potomstwa chorych na ZZSK. Należy chorych poinformować, że prawdopodobieństwo rozwoju choroby u dzieci jest większe niż w populacji ogólnej. Dlatego dzieci powinny prowadzić zdrowy tryb życia, regularnie uczęszczać na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Nie da się przewidzieć, czy i kiedy u dziecka dojdzie do rozwoju spondyloartropatii. Należałoby zachęcać dzieci osób chorych na ZZSK do ukierunkowania nauki w taki sposób, aby ewentualna choroba nie przeszkodziła w przyszłej pracy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ort. Problemy w praktyce reumatologicznej. Reumatoidalne zapalenie stawów, ortop, Ortopedia
ort. - Działanie przeciwzapalne aceklofenaku, ortop, Ortopedia
ort. Jak poprawić skuteczność radioablacji kostniaka kostninowego, ortop, Ortopedia
ort. Pierwszy w Polsce przeszczep kości miednicy, ortop, Ortopedia
ort. - Wpływ menopauzy na rozwój osteoporozy i ryzyko zgonu, ortop, Ortopedia
ort - Postępowanie w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, ortop, Ortopedia
ort. - Leczenie bólu spowodowanego przerzutami w kręgosłupie, ortop, Ortopedia
011 problemy w praktyceid 3165 ppt
ortop- Rutynowe badania krwi pacjentów ze złamaniem biodra, ortop, Ortopedia
Rodzaj rehabilitacji istotny dla przebiegu zespołu rzepkowo-udowego, ortop, Ortopedia
skrót leki Osteoporo, ortop, Ortopedia
Przewidywanie śmiertelności pooperacyjnej – nowe narzędzie, ortop, Ortopedia
Wkładki ortopedyczne a równowaga, ortop, Ortopedia
Leczenie biologiczne ZZSK, ortop, Ortopedia
Ultradźwięki pomagają leczyć złamania, ortop, Ortopedia
Ibuprofen może wspomagać naprawę kości po operacji lub złamaniu, ortop, Ortopedia
Ile wytrzyma ludzka kość...czyli zadanie dla nanotomografu AGH, ortop, Ortopedia

więcej podobnych podstron