do druku Scenariusz nr 2, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z arteterapią, cykl VI)


Scenariusz nr 2

Temat: Bajka I. Krasickiego „Czapla, ryby i rak” jako apologia podstępu - ćwiczenia udoskonalające umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Czas trwania zajęć: 60 min.

Cele ogólne:

Cele szczegółowe: uczeń:

Metody:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie z uczniami.

 2. Krótka informacja dla uczniów, co dziś będą robić na zajęciach.

 3. Dwukrotne odczytanie bajki I. Krasickiego. (zał. 5.), podczas którego uczniowie mają za zadanie zaznaczyć kołem lub inną figurą geometryczną postaci, pojawiające się w bajce.

 4. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania do tekstu
  (zał. 6).

 5. Uczniowie rysują lub wyklejają czaplę, ryby i raka
  i charakteryzują tych bohaterów na podstawie wiersza
  i własnych odczuć.

 6. Kolejnym zadaniem jest napisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat: „Dokonaj osądu postępowania czapli. Oceń go. Jakie konsekwencje może otrzymać osoba, która ma „złe zamiary”?”. Następnie uczniowie odczytują swoje notatki, a nauczyciel wskazuje ewentualne niedociągnięcia.

Uczniowie wykonują komiks, przedstawiając historię
z bajki Krasickiego w dowolnej formie plastycznej. Każdy uczeń wybiera sobie jedną scenę do wykonania. Pod koniec zajęć wszyscy łączą swoje prace, tworząc wspólny komiks. Forma tych zajęć kształci w uczniach postrzeganie świata przy zachowaniu odrębności jednostki, wdraża do współpracy i realizacji różnego rodzaju projektów edukacyjnych. Ponadto rozwija myślenie abstrakcyjne poprzez ukazanie słownego przekazu poety za pomocą rysunku czy innej techniki związanej z plastyką.

45Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
do druku Scenariusz nr 1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku Scenariusz nr 3, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku ROZDZIAŁ III, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna
do druku moja strona tytułowa, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedag
Do druku Spis treści, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ROZDZIAŁ II, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Załącznik 9, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Załącznik 5 i 6, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku Rozdział IV, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ROZDZIAŁ I, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ZAKOŃCZENIE, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Załącznik 2, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ROZDZIAŁ III, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna
d druku BIBLIOGRAFI1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
d druku BIBLIOGRAFI1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
Wskazówki do pracy teraputycznej, cykl VII artererapia
Wskazówki do pracy teraputycznej, cykl VII artererapia
Jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, cykl VII artererapia
Załącznik nr 2 do scenariusz nr 3, Pedagogika, Techniki mnemoniczne

więcej podobnych podstron