z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z2.12.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 33 KB

Michał Łyś

Nr ind. 94701

poń. 15.15-16.55

Prowadzący dr inż. Wojciech J. Krzysztofik

Wprowadzenie do systemów telekomunikacyjnych

Seminarium zimowe 2000/2001

Zadanie Z2/12

  1. Treść zadania:

Jest możliwe jednoczesne przesyłanie dwóch rożnych sygnałów na tej samej częstotliwości nośnej. Sygnały te moduluja taką samą częstotliwość nośną, lecz w fazach przesunietych o 90˚,jak to pokazano na rys.

0x08 graphic
0x08 graphic

cosωot cosωot

0x08 graphic
fi(t) fi(t)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
f2(t) f2(t)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

sinωot sinωot

Wykazać że sygnały te można odtworzyć stosując detekcje synchroniczną odbieranego sygnału za pomocą takiej samej częstotliwości nośnej, lecz przesuniętą w fazie o 90˚.

2) Rozwiązanie:

W punkcie odbiorczym do odtworzenia sygnału pierwotnego f(t) należy zdemodulować odebrany sygnał. Proces demodulacji jest także równoważny przesuwaniu widma i można go osiągnąć mnożąc sygnał zmodulowany przez sygnał cosinusoidalny.0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy otrzymaliśmy sygnały takie same co przed modulacją ,lecz o amplitudzie o połowę mniejszej. Jednak nie stanowi to żadnego problemu gdyż wartość sygnału wyjściowego można za pomocą wzmacniacza zwiększyć o dowolną wartość.


Pobierz dokument
z2.12.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 12 b, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron