4 Wyc akcji obligacji, Finanse publiczne


WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - AKCJI I OBLIGACJI

Zad. 1

a) Ile warta jest obligacja o wartości nominalnej 1000 zł, przynosząca stałą wysokość 150 zł odsetek kuponowych na koniec każdego roku przez 15 lat, kiedy to upływa termin jej zapadalności? Rynkowa stopa procentowa dla tego typu obligacji została oszacowana na poziomie 15%. A ile wynosi stopa procentowa odsetek kuponowych?

b) Minął rok od momentu emisji tej obligacji. W tym czasie stopa procentowa w gospodarce spadła o 5 punktów procentowych i przypuszczalnie na tym poziomie się ustabilizuje. Jaka jest wartość tej obligacji na koniec pierwszego roku notowań (tuż po wypłacie odsetek kuponowych)?

c) Stopa procentowa pozostała przez kolejny rok na poziomie 5 punktów procentowych niższym niż w momencie emisji. Oblicz, jaka jest wartość obligacji na koniec drugiego roku notowań (tuż po wypłacie odsetek kuponowych).

d) Załóż teraz, że w okresie pierwszego roku od momentu emisji rynkowa stopa procentowa wzrosła z 15% do 20%. Jaka byłaby w tej sytuacji wartość tej obligacji (tuż po wypłacie odsetek kuponowych)?

Zad. 2

Zaoferowano Ci kupno obligacji 14-letniej z 15% kuponem o wartości nominalnej 1000 zł za cenę 1368,31 zł. Jaką stopę procentową uzyskałbyś ze swojej inwestycji, gdybyś kupił tę obligację i zatrzymał ją do terminu zapadalności? Przyjmij założenie, że stopa procentowa dla obligacji o takim samym ryzyku nie zmieni się w tym okresie.

Zad. 3

Obligacja o wartości nominalnej 1.000 i kuponie płatnym rocznie ma zostać wykupiona za trzy lata. Oprocentowanie kuponowe wynosi 5% i jest stałe w czasie. Rynkowa stopa procentowa dla obligacji tego typu została oszacowana na poziomie 8%.

(a) Jaka jest obecna wartość rynkowa obligacji?

(b) O ile zmieni się wartość rynkowa obligacji dziś, gdyby rynkowa stopa procentowa wzrosła o 2 p.p.? Dlaczego wzrost rynkowej stopy procentowej powoduje zmianę wartości w tym kierunku?

Zad. 4

Akcja zwykła przynosi rocznie 1,15 zł dywidendy. Ile warta jest ta akcja dzisiaj, jeśli obowiązująca na rynku stopa procentowa dla papierów wartościowych o podobnym ryzyku wynosi 13,4%?

Zad. 5

Oczekuje się, że na końcu roku spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i równe 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji to 15%. Jaka jest wartość spółki na jedną akcję?

Zad. 6

Firma X osiągnie zysk na akcję w wysokości 10 zł. Walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 40% zysku. Zakładając, że zysk będzie rósł rocznie o 5%, a proporcje podziału zysku zostaną zachowane, oblicz wartość tych akcji. Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu wynosi 10%.

Zad. 7

Akcje spółki są obecnie sprzedawane po 20 dol. Wypłacona właśnie dywidenda wyniosła 1 dol. na akcję. Oczekuje się jej wzrostu w stałym tempie 10% rocznie.

a) Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji tej spółki?

b) Jakiej ceny akcji należy oczekiwać za rok?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obligacje, Zdrowie publiczne, Zarządzanie finansami
finanse publiczne Podatki (173 okna)
5a Finanse publiczne
finanse publiczne
Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego
Wykład 4 Podstawy prawne finansów publicznych
finanse publiczne
finanse publiczne prezentacja
Wykład 5 Sektor finansów publicznych poprawiony
finanse publiczne Michnafp05
Finanse publiczne 1
Finanse Publiczne III
Finanse publiczne VI
finanse publiczne i rynki finansowe
Finanse publiczne cw 4 E S id 1 Nieznany
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
finanse publiczne II cz1
finanse publiczne wykłady
pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych

więcej podobnych podstron