cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

Pobierz dokument
cykl.zbiorki.pierwszego.miesiaca.3.zhp.doc
Rozmiar 145 KB

Zbiórki pierwszego miesiąca
czyli kilka ciekawych spotkań, które spełniają dziecięce marzenia

Każdy wie, że aby zostać zuchem trzeba
* wstąpić do gromady zuchowej,
* zdobyć zuchową chustę,
* poznać Prawo Zucha,
* złożyć Obietnicę Zucha.

Ten pierwszy warunek niejednokrotnie przesądza o wszystkim, gdyż w szkole nie ma gromady zuchowej i przygoda staje się nieosiągalna. Jednak załóżmy, że właśnie postanowiłeś w takiej szkole założyć swoją wymarzoną gromadę. Nim rozpoczniesz spotkania z dziećmi, zacznij od spotkania w hufcu z namiestnikiem. Dowiesz się o twoich podstawowych obowiązkach i być może o terminie kursu dla drużynowych. Jednak nim się na niego wybierzesz, rozpocznij budowanie świetnej paczki przyjaciół, którą będzie twoja gromada. Temu właśnie służą zbiórki pierwszego miesiąca.
Najważniejszą ze zbiórek jest ta pierwsza, która zachęci dzieci do wspólnego spędzania czasu razem z tobą - ich przyjacielem, mistrzem i  przewodnikiem po trudach dorastania. Proponuję, aby to pierwsze spotkanie odbyło się w parku, na boisku szkolnym, w miejscu, gdzie jest mnóstwo miejsca do organizowania zabaw wymagających dużych przestrzeni.

Zbiórka 1

Poznajmy się!

1. Gawęda - rozmowa
Przedstaw się dzieciom. Pokaż im, co potrafisz, np. zagraj na gitarze coś zabawnego lub zaśpiewaj, zrób szybką majsterkę-minutkę (może origami), albo pokaż im, czym się interesujesz, np. przynieś swoją kolekcję kartek do segregatorów.
Poproś, aby dzieci przedstawiły się tobie. Niech każde powie swoje imię i np. przy jakiej ulicy mieszka. Za pierwszym razem nie uda ci się zapamiętać wszystkim imion, ale temu posłużą kolejne ćwiczenia i zabawy.

2. Ćwiczenie Zgadnij jak mam na imię
Pomoce: koc
Podziel gromadę na dwa zespoły. Twoi przyboczni biorą koc i ustawiają się tak, aby z koca powstała kurtyna. Każdy z zespołów ustawia się po przeciwnej stronie koca-kurtyny. Dzieci z jednego zespołu nie widzą dzieci z drugiego zespołu. Każdy z zespołów wybiera dziecko, które będzie zgadywało imię dziecka z drugiego zespołu. Na hasło, np. start, przyboczni opuszczają kurtynę, a wybrane dzieci szybko muszą wykrzyknąć wzajemnie swoje imiona.
Ćwiczenie to prowadź aż do momentu, kiedy zauważysz, że już nie wszystkie dzieci w nim uczestniczą. To jest znak, że trzeba zmienić zabawę. Pamiętaj o tym w trakcie wszystkich zajęć prowadzonych na zbiórkach.

3. Zabawa W labiryncie
Pomoce: gwizdek
Poproś dzieci, aby ustawiły się czwórkami i rozciągnęły szyk na odległość ramion, ale tak, żeby mogły trzymać się za ręce. Następnie wydaj komendę: "w prawo zwrot", ale najpierw upewnij się, czy wszystkie dzieci wiedzą, która to jest prawa strona. Zaprezentuj im, jak wygląda zwrot w prawą stronę. Po wykonaniu zwrotu w prawo poproś, aby rozciągnęły szyk na odległość swoich rąk, ale również tak, aby swobodnie mogły trzymać się za ręce. To jest bardzo ważny element przygotowania do zabawy. Dlatego - nim ją rozpoczniesz - sprawdź, jak dzieci wykonują zwrot (zawsze w prawo) i czy po zakończeniu zwrotu łapią się za ręce. Do wykonywania tych ćwiczeń użyj gwizdka lub klaszcz w dłonie. Kiedy uznasz, że dzieci prawidłowo zmieniają kierunek tunelów w labiryncie, rozpocznij zabawę. Wybierz dwójkę dzieci: osobę uciekającą i osobę goniącą. Ustaw dzieci po przeciwnych stronach labiryntu (kolumny). Na sygnał rozpoczyna się gonitwa. Uciekać i gonić można tylko w tunelach labiryntu, nie można przebiegać na skróty pod rękami dzieci tworzących labirynt. Zabawę uatrakcyjniamy zmianą korytarzy, czyli na znak gwizdka dzieci puszczają ręce, szybko wykonują zwrot w prawo i ponownie łapią się za ręce. Staraj się tak kierować zabawą, aby udało się złapać uciekającego i aby jak najwięcej dzieci miało szansę na gonitwę.

W trakcie zabawy zwracaj uwagę, czy uczestnicy przestrzegają reguł. Reaguj na każde ich złamanie. Przerywaj grę i mów co zostało źle wykonane. Nie karz zmianą pary, ale dawaj szanse zmiany zachowania, mówiąc np. masz dwie możliwości, dalej uczestniczyć w gonitwie, ale musisz przestrzegać reguł, albo wrócić do szeregu. Zobaczysz, jak to skutkuje, ale pamiętaj o tym, że to ty przede wszystkim musisz przestrzegać reguł.

4. Ćwiczenie: Gonitwa imion
Ustaw dzieci w dwóch szeregach, jeden za drugim. Niech każde dziecko położy dłonie na ramionach stojącego przed nim i cofnie się jak najdalej do tyłu, ale nie puszczając ramion poprzedzającego. W obu szeregach dzieci stoją w pozycji jeden za drugim z opuszczonymi rękami, to jest pozycja wyjściowa do rozpoczęcia ćwiczenia. Na sygnał (gwizdek) pierwsze dziecko biegnie wzdłuż szeregu na jego koniec. Klepie w ramię poprzedzające je dziecko, wykrzykując jego imię. Każde następne dziecko robi to samo, a jeśli ta gonitwa dotrze do pierwszego dziecka stojącego w rzędzie i zostanie wykrzyknięte jego imię, zabawa rozpoczyna się od nowa. Ćwiczenie trwa do momentu, gdy wszystkie dzieci wezmą udział w gonitwie. Wygrywa ten zespół, który bezbłędnie je wykona, czyli nie pomyli się w wykrzykiwaniu imion dzieci poprzedzających, oraz zrobi to jak najszybciej. Jeżeli jeden z zespołów był szybszy, ale popełniał błędy, to wygrywa ten, który nie popełnił błędów. W takiej sytuacji wyjaśnij dzieciom powody wydania takiego werdyktu.

5. Majsterka
Pomoce: gazety
Ustaw dzieci w kręgu, jeżeli jest to możliwe usiądźcie. Czas na majsterkę. Rozdaj gazety i pokaż, jak szybko można się przebrać za pomocą gazetowej czapki. Kiedy wszystkie dzieci będą miały już swoje czapki, czas na kolejną zabawę.

Pamiętaj! Wykonane majsterki muszą być używane w zabawie, a nie wyrzucane po zrobieniu do koszta.

6. Zuchowy teatr - Zuchowa parada
Podziel gromadę na małe zespoły, najlepiej na szóstki. Zaproponuj, aby każda szóstka przygotowała zuchową paradę, czyli wesoły marsz zakończony ukłonem z wykorzystaniem czapki. Daj chwilę dzieciom na przygotowanie i rozpocznijcie zuchową paradę.
Czas na wybranie najweselszej i najciekawszej szóstki. Szóstki stają we wspólnym kręgu. Dzieci zdejmują nakrycia z głów i robią ze swoich czapek jak najmniejsze kule. W ten sposób powstają kulki do głosowania. Razem ze swoimi przybocznymi ustawiasz przed każdą szóstką wykonane z gazet pojemniki na punkty-kulki. Dzieci w szóstkach zastanawiają się jak podzielić swoje kulki, czyli przyznać punkty innym szóstkom. Żadna z szóstek nie przyznaje punktów sobie. Zasada przyznawania punktów jest następująca: dla szóstki, która najlepiej się podobała - 3 kule, za drugie miejsce - 2, a za trzecie - 1 kula. Po obradach w szóstkach kule trafiają do rozstawionych pojemników, zgodnie z podjętą przez szóstkę decyzją. Czas na przeliczenie kulek w pojemnikach i ogłoszenie zwycięskiej szóstki.

7. Obrzędy i zwyczaje
Naucz dzieci okrzyku, którym od dziś będziecie nagradzać mistrzów.
Po zakończeniu uroczystego okrzykiwania mistrzów zuchowej parady, pozbierajcie wszystkie kule, gazety i zapakujcie do pojemnika na śmieci. Najlepiej, żeby to był pojemnik na papier, albo abyś zabrał gazety do miejsca, gdzie zbierana jest makulatura. Wspólne sprzątanie po wspólnej zabawie to zasada zuchowych zbiórek. Uczul na to swoje zuchy.

Po wspólnych porządkach stańcie ponownie w kręgu

8. Krąg Rady
Poproś dzieci, aby opowiedziały, co im się najbardziej podobało, a co nie spodobało im się w ogóle. Poproś o podpowiedzi zabaw na kolejną zbiórkę. Umówcie się na kolejne spotkanie. Rozdaj zadanie międzyzbiórkowe.

Zuchy powinny móc rozmawiać ze sobą, swobodnie wymieniać myśli, wyrażając to, co myślą naprawdę, a nie to, co im się wydaje zgodne z oczekiwaniem drużynowego, nawet jeżeli nie będą to myśli pozytywnie oceniające to, co przygotował. Dyskusję o tym , co działo się na zbiórce, należy organizować nawet wówczas, gdy zuchy wywołują hałas, ponieważ życie dzieci nie może upływać w ciszy, a każde z nich ma prawo przeżywać swoje dzieciństwo.

9. Zadanie międzyzbiórkowe
To list do rodziców i zezwolenie na wstąpienie do gromady zuchowej. (przykładowy)


....................................................... ................................... dnia ..............
imię i nazwisko drużynowego

......................................................
dokładny adres

Szanowni Państwo!

Wasz syn/córka ...................................................................................................... pragnie wstąpić do gromady zuchowej, którą z upoważnienia Komendy Hufca ZHP w ........................................ organizuję w ........................................................................ Chciałabym, aby moi chłopcy i dziewczęta byli dzielnymi, zaradnymi, chętnymi do pracy i zabaw, wesołymi zuchami. Będę się starała, aby zdobyły jak najwięcej pożytecznych umiejętności.
Zamierzam nauczyć ich samodzielności i koleżeństwa.
Uprzejmie informuję, że zbiórki odbywać się będą w każdy................................. o godz. ............................. w ........................... ....................................................
Dobrowolna składka miesięczna wynosi ........................... zł.
Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na wstąpienie dziecka do gromady, proszę o wypełnienie i zwrócenie poniższego pisma.
Czuwaj!
Drużynowa
............................................
podpis drużynowej


Imię i nazwisko ojca-matki ....................................................................................
Adres .....................................................................................................................

Zezwolenie rodziców na wstąpienie do gromady zuchów

Zezwalam mojemu dziecku na wstąpienie do gromady zuchowej. Zgadzam się na podany termin i miejsce zbiórek. Syn (córka) może opłacać składkę miesięczną w wysokości .......................... zł / nie może opłacać składek*.
Data urodzenia zucha .....................................................
Imię i nazwisko, miejsce pracy - zawód ojca .........................................................
.......................................................................................................................
Imię i n
azwisko, miejsce pracy - zawód matki .......................................................
.......................................................................................................................

......................... ..............
...........
podpis rodzica podpis rodzica

* Skreślić niewłaściwą ewentualność.


Nim się rozstaniecie, możesz zaśpiewać zuchom piosenkę, którą nauczysz je na następnej zbiórce.

Zbiórka 2

Zuch pamięta o swoich obowiązkach - Wszystkim z zuchem jest dobrze

Zbiórkę rozpocznijcie od zebrania od zuchów zezwoleń rodziców na wstąpienie do gromady zuchowej. Druga ważna sprawa: pamiętaj, aby tę zbiórkę rozpocząć bardzo punktualnie. Trudno, jeżeli ktoś się spóźni, niech coś straci i odczuje na własnej skórze, co znaczy, że zuch pamięta o swoich obowiązkach.

1. Gawęda - wspólne opowiadanie
Gawędę rozpocznij od podsumowania zadania międzyzbiórkowego. Następnie porozmawiaj z nimi o tym, dlaczego jest takie ważne, aby przestrzegać wspólnych ustaleń - norm i reguł. Rozmowę można rozpocząć od tego, dlaczego przychodzą do szkoły na określoną godzinę (w innym czasie nie ma wolnej klasy do nauki, ich pani uczyłaby inne dzieci, nie mogłaby się zebrać cała klasa, itd.). Dlatego są potrzebne wspólne ustalenia i ich przestrzeganie. Poszukajcie wspólnie znanych dzieciom przykładów sytuacji, gdzie są potrzebne reguły.
Zwróć uwagę na to, że reguły organizują i ułatwiają ludziom życie, zapobiegając chaosowi.

2. Gra Ściganie ogonka
Podziel zuchy na szóstki. Zuchy stoją w szóstkach jeden za drugim, trzymając się w pasie. Początek szeregu to głowa, koniec to ogon. Głowa tak musi prowadzić, by złapać ogon przeciwnika i jednocześnie chronić swój ogon. Szóstka, której szyk zostanie rozerwany lub której ogon zostanie złapany, odpada z gry.

Zwróć uwagę na reguły gry!
Grę kończymy okrzykiem dla mistrzów poznanym na poprzedniej zbiórce

3. Zabawa umysłowa Kraj bez reguł
Poproś, aby zuchy wyobraziły sobie kraj, w którym nie obowiązują żadne reguły. Niech wyobraża sobie, jak wyglądałoby tam życie. Wprowadź postać przybysza z innej planety. Rolę tę może pełnić przyboczny, który może być oryginalnie przebrany (nakrycie głowy). Temu przybyszowi możecie nadać jakieś imię. Może to być ulubiony pokemon twoich zuchów. Wyjaśnij, że w kraju, z którego pochodzi, obowiązują inne zasady. Opowiedz początek historyjki i poproś, aby dzieci przewidziały zakończenie. W czasie opowiadania przybysz swoimi gestami i mimiką ilustruje opowiadanie zuchów.
Przykłady opowiadań:
* Przybysz zapomniał odebrać z przedszkola młodszą siostrę. Wszystkie dzieci już dawno wyszły z przedszkola. Co się stanie? Czego zuchy mogą nauczyć przybysza?
* Przybysz nie myje zębów. Je coraz więcej słodyczy. Co się stanie z jego zębami? Czy to zagraża jego zdrowiu? Czego zuchy mogą go nauczyć?
* Przybysz zobowiązuje się, że będzie podlewał kwiaty w twoim pokoju, jak wyjedziesz na wakacje. Niestety, jak tylko znika za zakrętem autobus, którym jedziesz nad morze, przybysz również znika. Co dzieje się z kwiatami? Czy powinien tak postąpić? Czego mogą nauczyć go zuchy?
* Przybysz jeździł na pożyczonym od ciebie rowerze. Po zabawie zostawił go w parku. Co się stanie? Czy powinien pozostawiać rzeczy gdziekolwiek? Czego mogą nauczyć go zuchy?

4. Krąg Rady
Spróbujcie ustalić wspólną listę reguł obowiązujących w waszej gromadzie. Niech będzie to otwarta lista, bo przecież dopiero uczycie się bycia zuchem. Powiedz dzieciom o tym, że i zuchy mają swoje normy, reguły i zasady, a nazywają się Prawem Zucha. Dzisiaj poznaliście dwa takie prawa:
* Zuch pamięta o swoich obowiązkach
* Wszystkim z zuchem jest dobrze.

5. Piosenki i pląsy
Nauka 1. zwrotki piosenki To zuchy.

Wykorzystaj naturalne muzykowanie do nauki tej piosenki (marsz, przytupy, klaski) oraz elementy inscenizacji.

6. Majsterka
Rozdaj wszystkim kartki rysunkowe i kredki. Poproś, aby każdy zuch zaprojektował dla siebie tabliczkę przypominającą mu o jego obowiązkach.

Jeżeli nie masz w zuchówce kartek i kredek, to zobowiąż zuchy, aby przynosiły je na każdą zbiórkę, przypominając o tym podczas zadania międzyzbiórkowego. Możesz umówić się z rodzicami zuchów, że kupią dla nich specjalne zestawy zawierające blok i kredki, które będziecie przechowywać w waszym skarbcu. Jeżeli jest to zuchówka, skarbcem może być specjalna skrzynia, ale może też być to szuflada przeznaczona dla twojej gromady.

7. Zwiad
Szóstki udają się na zwiad zgodnie z otrzymanej planem. Zuchy przeszukują wyznaczony teren, np. ogród przed szkołą, boisko, budynek szkolny, wyszukując rzeczy, które mogą zmienić, aby wszystkim było przyjemniej w szkole. Po powrocie każda z szóstek zaznacza na planie, to co może i chce zrobić. Następnie zuchy prezentują wyniki zwiadu. Podsumowanie zwiadu polega na wybraniu tego, co zrobicie i opracowaniu planu realizacji.

8. Obrzędy i zwyczaje
Naucz zuchy okrzyku, którym będziecie rozpoczynać i kończyć zbiórkę.

9. Zadanie międzyzbiórkowe
Zdarza się, że mamy problemy z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków. Niech każdy zuch po powrocie do domu zastanowi się, z jakiego obowiązku najtrudniej mu się wywiązywać. Następnie niech zrobi dla niego odrębną tabliczkę (np. zapominam umyć wieczorem zęby, zapominam pozbierać w pokoju swoje zabawki, itp.) i zawiesi w miejscu, z którym jest związane jego wykonanie.

Zbiórka 3

Zuch kocha Boga i Polskę

1. Obrzędowe powitanie - okrzyk

2. Gawęda:
Opowiedz zuchom, skąd pochodzi nazwa Polska i co oznaczała nazwa Polanie. Opisz barwy narodowe i powiedz co one oznaczają. Przedstaw historię powstawania nazw miejscowości i nazwisk. Kończąc swoją gawędę, podsumuj ją stwierdzeniem, że rodzina to najbliższa ojczyzna; ma swoją nazwę, członków, terytorium, historię i tradycje. O tym porozmawiaj z zuchami: z jakich osób składają się ich rodziny, jak te osoby wyglądają i gdzie mieszkają, co razem z nimi zuchy robią, o czym rozmawiają lub o czym lubią z nimi rozmawiać?

3. Piosenki i pląsy
Nauka 2. zwrotki piosenki To zuchy
Do nauki wykorzystaj podobną technikę jak na poprzedniej zbiórce.

4. Majsterka
Powiedz dzieciom, że będziecie robić książeczkę - album o swojej rodzinie. Każda strona książeczki będzie przedstawiać scenę z życia rodziny. Można ją narysować albo zastosować technikę kolażu, wykorzystując zdjęcia. Robienie albumów rozpoczniecie na zbiórce, ale zuchy dokończą je w domu, z pomocą swojej rodziny.
Zaproponuj zuchom następujące tytuły stron:
* Członkowie mojej rodziny.
* Jak razem się bawimy?
* Jak się sobą opiekujemy?
* Jak wykonujemy razem czynności domowe?
* Gdzie mieszkamy?
* Zwierzęta w mojej rodzinie.
Omów tytuły kolejnych stron. Na zbiórce wykonajcie jedną, dowolnie wybraną przez każdego zucha stronę.

5. Zabawy i ćwiczenia
Tę część zbiórki zbuduj z propozycji zuchów, które usłyszałeś w trakcie rozmowy z nimi o tym, w co lubią się bawić ze swoim rodzeństwem lub rodzicami

6. Krąg Rady
Wybór barwy waszej zuchowej rodziny. Możesz zuchom podpowiedzieć dwa lub trzy kolory i niech dokonają wyboru, ale niech każdy z zuchów powie, dlaczego wybrał ten kolor, a nie inny.

Jeżeli będzie niezgodność pomysłów, zaproponuj jakąś zabawową formę głosow
ania.

7. Zadanie międzyzbiórkowe
Przekaż zuchom list do rodziców z prośbą o pomoc synowi (córce) w skompletowaniu i wykonaniu książeczki o rodzinie.

List do rodziców (przykład)
Drodzy Rodzice!
Wasz syn (córka) na dzisiejszej zbiórce poznał kolejny punkt Prawa Zucha, który brzmi Zuch kocha Boga i Polskę. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że najbliższą Ojczyzną dla nas jest rodzina. Na zbiórce rozpoczęliśmy pracę nad albumem rodzinnym. Każda stronica albumu ma przedstawiać jedną scenkę z życia rodziny:
* Członkowie mojej rodzinie.
* Jak razem się bawimy?
* Jak się sobą opiekujemy?
* Jak wykonujemy razem czynności domowe?
* Gdzie mieszkamy?
* Zwierzęta w mojej rodzinie.
Każdy tytuł może być zilustrowany kilkoma zdjęciami lub rysunkami. Można też wprowadzić inne tematy. Proszę poświęcić dziecku trochę czasu i pomóc w skompletowaniu zdjęć i wykonaniu książeczki. Mam nadzieję, że będzie to przyjemne zajęcie dla całej rodziny, a zwłaszcza dla syna (córki).
Dziękuję za pomoc
Drużynowa ..........................

Ważne jest, aby od samego początku zaangażować do współpracy rodziców. Ich pomoc może okazać się bardzo potrzeba, aby twoje zuchy mogły zdobywać kolejne stopnie zuchowego wtajemniczenia, np. w czasie wyjazdu na wycieczkę czy kolonię.

Zbiórka 4

Zuch kocha Boga i Polskę

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki - okrzyk i 1. zwrotka piosenki To zuchy

2. Zwiad
Spotykamy się przed kościołem katolickim. Jeżeli w waszej miejscowości są kościoły innych wyznań i możecie je zwiedzić, zaplanuj zwiad tak, aby to wykorzystać. W trakcie zwiadu osoba oprowadzająca powinna mówić o wartościach, jakie uosabia Bóg.

Podsumowując zwiad, zwróć dzieciom uwagę na fakt, że wśród nich mogą być koledzy, którzy chodzą do innego kościoła. Nie można ich odtrącać, wyśmiewać i pokazywać palcem, gdyż Bóg kocha wszystkich ludzi.

3. Zabawa
Zuchy stają w dwóch kręgach. Każda grupa wybiera jedną osobę na outsidera. Reszta zuchów w każdej grupie formuje krąg, bez żadnych luk. Outsider musi dostać się do środka kręgu, a ci, którzy go tworzą, mają mu w tym przeszkodzić. Po dwóch lub trzech minutach, nieważne, czy uda się outsiderom dostać do kręgu, czy nie, dołączają oni do kręgu, a jedna z osób, które go wcześniej tworzyły, przejmuje rolę outsidera. Gra trwa tak długo, aby każdy, kto miał ochotę spróbować, był outsiderem.

Podsumowanie zabawy poprowadź w Kręgu Rady. Zabawa ta pozwala na poznanie i wczucie się w sytuację bycia w mniejszości lub w większości. Tolerancja na inność to ważna sprawa. Dlatego porozmawiajcie o tym w Kręgu Rady. Zaproś zuchy do utworzenia go zawołaniem "Wszystkie spory, wszystkie zwady załatwiamy w Kręgu Rady".

4. Krąg Rady
Usiądźcie w Kręgu i zaproś zuchy do rozmowy o tym, co się wydarzyło i o ich uczuciach podczas zabawy.
Zacznij od zadania następujących pytań:
* Jak się czułeś jako "element" kręgu?
* Jak się czułeś jako obcy?
* Czy ci, którym udało się wejść do koła, czuli się inaczej od tych, którym się nie powiodło?
Na zakończenie rozmów podejmijcie wspólną decyzję o tym, że w waszej gromadzie jest miejsce dla każdego. Wystarczy tylko przestrzegać Prawa Zucha. Na znak, że tak jest, wręcz zuchom chusty w wybranym na poprzedniej zbiórce kolorze. Od tej chwili jesteście już jedną rodziną, która ma swoją barwę rodzinną.

5. Obrzędowe wręczenie chust lub zamiana z chust okresu próbnego na chusty gromady

6. Piosenki i pląsy
Nauka piosenki Święty, święty uśmiechnięty, zespołu Arka Noego.

7. Zadanie międzyzbiórkowe
Zuchy, które mają piłki (różnej wielkości) przyniosą je na następną zbiórkę.

8. Okrzyk na zakończenie zbiórki

Zbiórka 5

Zuch stara się być coraz lepszy

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

2. Gawęda
Rozmowa z zuchami o zadaniu wynikającym z punktu Prawa Zucha: Zuch pamięta o swoich obowiązkach. Czy zrobiona tablica z planem zawierającym zadania do wykonania pomogła im w lepszym wywiązywaniu się obowiązków? Czy można być coraz lepszym członkiem rodziny, przy odrobinie chęci i starań? Co możemy u siebie doskonalić ? (sprawność fizyczną, sprawność umysłową, stan zdrowia, bycie członkiem grupy, itd.)

3. Krąg Rady
Podjęcie decyzji o doskonaleniu siebie - każdy zuch chce być mistrzem w wybranej przez siebie dziedzinie, a może i kilku. To jest sprawa indywidualna.

4. Majsterka - Moja tabela rekordów
Każdy zuch wykonuje swoją tabelę dochodzenia do mistrzostwa. Najważniejsze, aby znalazły się na niej następujące elementy:
Będę mistrzem w ............ data postanowienia .............. data mistrzostwa ..............
Mój plan, czyli co muszę zrobić, aby tak się stało:

Potwierdzenie rodziców, nauczycielki ( kogoś dorosłego)
po tygodniu
po dwóch tygodniach
po miesiącu

Możecie dodać jeszcze inne elementy, ale najważniejsze, aby tablica była kolorowa i zachęcała do osiągania mistrzostwa w wybranej dziedzinie

5. Gry i ćwiczenia z piłkami
Przygotuj kilka ćwiczeń z piłkami, które przyniosły na zbiórkę zuchy. Najlepiej wybierz takie, które przygotują zuchy do gry w Dwa ognie. Grę zakończ okrzykiem dla zwycięzców i dla tych, którym tym razem się nie udało.

Przypomnij o przestrzeganiu reguł podczas ćwiczeń i gier. Jeżeli nauczysz tego zuchy na pierwszych zbiórkach będą to robiły później bez napominania.

6. Ćwiczenia umysłowe
Posadź zuchy w szóstkach. I poproś, aby każda szóstka wymyśliła okrzyk na pożegnanie - zakończenie zbiórki.
Następnie wybierzcie ten, którym zakończycie dzisiejszą zbiórkę.

Pozostałe okrzyki zapisz (pamięć jest zawodna) i wykorzystaj na następnych spotkaniach. Pamiętaj o podziękowaniu zuchom, które przyniosły na zbiórkę piłki.

7. Obrzędowe zakończenie zbiórki

8. Zadanie międzyzbiórkowe
Poproś zuchy, aby na następną zbiórkę przyniosły swoje książeczki o rodzinie.

Zbiórka 6

Zuch jest dzielny

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

2. Gawęda
Prezentacja albumów. Zuchy siedzą w kręgu i kolejno pokazują swoje książeczki. Zachęcaj je, aby wypowiedziały się na temat wybranej przez siebie scenki.

Ważne jest stworzenie atmosfery zainteresowania i uważnego słuchania. To dobra okazja, aby wprowadzić zasadę uważnego słuchania osoby aktualnie mówiącej (można wykorzystać przygotowanego wcześniej pacholika, buławy - elementu stałego, który pozwala zabrać głos w Kręgu Rady) i umówić się z zuchami co do jej przestrzegania. Możesz powiedzieć, że to ważne, aby ludzi słuchali się nawzajem, szczególnie kiedy mówią o istotnych dla siebie sprawach. Nie lada wysiłku - dzielności wymaga opanowanie chęci poszeptania z sąsiadem.
Jeśli któryś z zuchów nie przyniósł książeczki, poproś, aby opowiedział z pamięci dowolną scenkę z życia swojej rodziny. Ważne jest, aby każde dziecko miało czas na wypowiedź o swojej r
odzinie.

3. Ćwiczenia i zabawy
Do tej zbiórki najlepiej dobrać ćwiczenia i zabawy doskonalące nasze zmysły, np. zabawa Krąży talar. Przygotuj kilka zabaw w taki sposób, aby stanowiły przerywniki między wypowiedziami zuchów. Ta gawęda będzie długa, dlatego ważne jest, aby od czasu do czasu zmienić rodzaj aktywności zuchów, bo inaczej nie uda się skoncentrować im na wypowiedziach kolegów.

4. Piosenka
Nauka 1. zwrotki piosenki Polski zuch.

5. Ćwiczenie umysłowe
Konkurs w oparciu o tekst piosenki Polski zuch. Jaki jest zuch i jak brzmi kolejny punkt Prawa Zucha?

6. Krąg Rady
Uzupełnienie listy reguł naszej gromady o kolejne poznane Prawa Zucha, w tym dzisiejsze: Zuch jest dzielny

7. Obrzędowe zakończenie zbiórki
Wykorzystaj kolejny okrzyk wymyślony przez zuchy na poprzedniej zbiórce.

Zbiórka 7

Zuch mówi prawdę

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

2. Gawęda
Zbuduj gawędę w oparciu o opowieść pt. Pinokio, w której nos tytułowego bohatera rósł wraz z liczbą jego kłamstw. Zakończ ją rozmową z zuchami. Spróbujcie wspólnie dociec, dlaczego ludzie kłamią, a zuch nie powinien kłamać, odwołując się do poznanych wcześniej Praw Zucha.

2. Obrzędy i zwyczaje
Rozdaj zuchom kartki papieru i pozwól im rozejść się po pomieszczeniu tak, aby każdy zuch mógł zachować intymność. Niech każdy z nich napisze na swojej karteczce swój postępek, o którym wie, że nie jest godny zucha. Gdy wszystkie zuchy skończą to zadanie, każ im podrzeć karteczki na bardzo drobne kawałki, zrobić z nich bardzo małe kuleczki, które następnie zbierz do jakiegoś pojemnika i wspólnie je spalcie. Niech będzie to rzucenie czaru, aby spalone uczynki nigdy nie zawitały do waszej gromady.

Przy paleniu karteczek zachowajcie szczególną ostrożność. Najlepiej zrobić to na podwórku czy boisku, w wyznaczonym miejscu. Na wszelki wypadek zabezpiecz wodę bądź piasek.

3. Gry i zabawy
Smocze klejnoty - podziel gromadę na dwa zespoły. Gra będzie rozgrywana jednocześnie w dwóch grupach. Narysuj dwa koła o promieniu 1 m każde. Połóż coś w środku narysowanego koła jako klejnot. Ktoś z każdego zespołu zgłasza się na ochotnika do bycia smokiem pilnującym klejnotów. Pozostali rycerze ustawiają się wokół narysowanych kół. Na sygnał próbują zdobyć klejnoty, ale nie mogą zostać dotknięci przez smoka, którego dotknięcie "zamraża", aż do momentu zdobycia przez kogoś klejnotów. Zwycięski rycerz zostaje następnym smokiem.
Kaczka, kaczka, gęś - ta zabawa toczy się również w dwóch zespołach. Zuchy siedzą na obwodzie koła, w równych odstępach, poza jednym graczem, który na ochotnika zgłosił się do bycia kaczką. Kaczka chodzi po zewnętrznym okręgu, delikatnie dotykając głowy każdego zucha po kolei, mówiąc "kaczka, kaczka, kaczka, kaczka". W pewnej chwili mówi "gęś", dotykając głowy jednego z siedzących zuchów, który wstaje i biegnie w kółko w jedną stronę, a kaczka - w stronę przeciwną. Ten kto pierwszy dobiegnie do wolnego miejsca w kole - zajmuje je, a drugi zostaje nową kaczką. Nie pozwól, aby któryś z zuchów został kaczką więcej niż dwa razy z rzędu: upewnij się, że wybierani są gracze, którzy jeszcze się nie bawili.

Zabawa w dwóch grupach pozwala na zachowanie dynamiki i większy udział każdego zucha w zabawie.

Czy można przejść przez twoją złotą rzekę? - narysuj bądź wyznacz za pomocą szyszek nurt rzeki, a na nim wyspę. Jeden z zuchów zostaje wybrany gospodarzem. Staje na wyspie. Pozostali gracze stają z jednej strony rzeki i wołają: "Gospodarzu, gospodarzu, czy możemy przejść przez twoją złotą rzekę?" Gospodarz odpowiada: "Nie, jeżeli nie macie koloru..." Wszyscy, którzy mają cokolwiek w tym kolorze, mogą bezpiecznie przejść. Pozostali muszą przebiec, a gospodarz próbuje ich złapać. Zuch, który zostanie złapany, musi pomóc gospodarzowi. Zabawa toczy się do momentu, gdy wszyscy zostaną złapani.

Zwracaj uwagę na przestrzeganie zasad w grze, to bardzo ważne. Zuchy mimo woli, w pogoni za wygraną, będą próbowały je łamać. Przypominaj o tym, że ta zabawa to ćwiczenia z przestrzegania Prawa Zucha - przygotowanie do Obietnicy Zuchowej.

4. Krąg Rady
Porozmawiajcie o zabawach i o tym, czy udało się każdemu zuchowi przestrzegać Praw Zucha, które poznawali na zbiórkach? Czy trudno jest je przestrzegać, czyli czy łatwo jest być zuchem? Czy czują, że mogą złożyć obietnice przestrzegania Prawa Zucha i bycia zuchem każdego dnia? Podejmijcie decyzję o zaproszeniu rodziców na następną zbiórkę.

5. Majsterka
Wykonanie zaproszeń dla rodziców na Obietnicę Zucha.

6. Piosenki i pląsy
Przypomnienie piosenek: To zuchy i Polski zuch

7. Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka, na której twoje zuchy będą składały Obietnicę Zucha powinna mieć bardzo uroczysty charakter. Zastanów się, jak powinien wyglądać sam obrzęd składania Obietnicy oraz jakie wybrać ćwiczenia i gry na próbę. Ważny jest też udział rodziców w tej doniosłej chwili. Nie bój się ich obecności - to są twoi sprzymierzeńcy. Zrób wystawę albumów rodzinnych, które wykonały zuchy.

Cykl sprawnościowy Zbiórek pierwszego miesiąca

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

Zuch kocha Boga i Polskę

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy*1

Majsterka*2

Gry i zabawy

Piosenka

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 1 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Podjecie decyzji o przychodzeniu na zbiórki i poznawaniu zuchowego życia. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Nauka hymnu zucha - wyjaśnić jego znaczenie i sposób zachowania w trakcie jego śpiewania.

Dyskusja w trakcie poznawania mapy Polski i Warszawy.

Zuch jest dzielny

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - Idzie zuch...

Gry i zabawy*3

Majsterka

Gry i zabawy*3

Pląs - powtórzenie

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 2 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie majsterki i na bezpieczeństwo w trakcie gier.

Uświadomić zuchom w jaki sposób oni mogą być dzielni.

Rozmowa - co znaczy dzielność.

Zuch mówi prawdę

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy*4

Teatrzyk samorodny

Gry i zabawy*5

Pląs - Turek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 3 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i uświadomić, że kłamstwo ma krótkie nogi.

Rozmowa, - dlaczego warto mówić prawdę.

Zuch pamięta o swoich obowiązkach

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - W leśniczówce...

Majsterka - Drzewo obowiązków

Gry i zabawy

Majsterka - Miłe liściki - ode mnie do Ciebie

Gry i zabawy

Pląs - Turek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 4 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zuchów podczas zabaw.

Pokazać jak ważna jest odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji.

Mama Ani zachorowała i przez tydzień musiał leżeć w łóżku. Ania przez ten czas musiała pomagać Tacie w opiekowaniu się domem, przez to miała więcej obowiązków niż zwykle. Radziła sobie dzielnie. Wszystko po to, by w domu było wszystko co każdemu potrzebne oraz panowały czystość i porządek.

Wszystkim jest z zuchem dobrze

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy

Majsterka - Miłe liściki

Gry i zabawy

Pląs - Mały zuszek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 5 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zuch stara się być coraz lepszy

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy

Krą rady

Pląs - Idzie zuch...

Majsterka - kartka do kroniki

Gry i zabawy

Pląs - powtórzenie

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 6 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Ja i moje uczucia, czy należy je pokazywać? I kiedy?

O wytrwałości w dążeniu do celu.

*1-wyścig po przedmioty potrzebne do majsterki

*2-wykonujemy słup ogłoszeniowy z informacjami, co ciekawego można zobaczyć w Warszawie

*3-rozsypanka słów hymnu zuchowego 2 zwrotki - puzzle

*4-tunel z przeszkodami (zasłonięte oczy), itp., następnie szukamy kartki z tematem do teatrzyku.

*5-robimy czarodziejskie okulary, przez które najstraszniejsze rzeczy nie będą nas przerażać

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

„Zuch jest dzielny”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Zabawa „kto pierwszy”

Puzzle z II prawem zucha

Nauka pląsu „Idzie Zuch”

Majsterka rysunek

Zabawa w „Lustro”

Piosenka „Wesół i śmiały”

Pląs „Stonoga”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Podjecie decyzji o przychodzeniu na zbiórki i poznawaniu zuchowego życia. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

„Jak Ola do babci przywędrowała”

„Zuch mówi prawdę”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda „

Krzesło prawdy

Zabawa - Wszystko zwierze, co ma pierze

Pląs „Alea goł”

Majsterka „Ilustracja do gawędy”

Pląs „Mały zuszek”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie malowania farbami i na bezpieczeństwo w trakcie gier.

Jak Ania i Basia dowiedziały się że kłamstwo nie popłaca”

„Zuch pamięta o swoich obowiązkach”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Wyścig obowiązków

Majsterka „Drzewo obowiązków”

Berek ucieczka przed bałaganem

Nauka piosenki „Mój świat”

Pląs „Alea goł

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i majsterki

„O Kasi która bałagan z pokoju wypędzała”

„Wszystkim z zuchem jest dobrze”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda”

Teatrzyk samorodny dokończenie gawędy

Pląs „Zróbmy kółka dwa”

Nauka piosenki „Bo co może mały człowiek”

Zabawa

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zuchów podczas zabaw

Pokazać zuchom, że każdy, może tak się bawić by inni z nim chcieli się bawić.

„Jak Adaś rower chciał sobie kupić

„Zuch stara się być coraz lepszy”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Berek zaczarowany

Zabawa „talarek”

Piosenka „Bo co może mały człowiek”

Majsterka orgiami

Pląs „Idzie zuch”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Ja i moje uczucia, czy należy je pokazywać? I kiedy?

Wyścig żółwia Tomka

„Zuch kocha Boga i Polskę”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda Zabawa „Kto pierwszy przekradnie się obok śpiącego wartownika”

Nauka Piosenki „Mundur chusta”

Gra -Bieg po kłębku realizowanie zadań, odpowiadanie na pytania które są przyklejone do włóczki odnalezienie tajemniczej koperty

Puzzle Polski (koperta)

Krąg rady

Obrzędowe załączenie zbiórki

Nauczyć zuchy, używania czarodziejskich słów, proszę, dziękuję, przepraszam.

„Jak Asia do Polski tęskniła”

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

Poznajmy się

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy zapoznawcze i sprawnościowe

Pląs - nauka „Idzie zuch”

Zabawa tematyczna - Lustro - zuchy powtarzają komendy podawane przez drużynowego

Piosenka - nauka

Gry i zabawy sprawnościowe

KR - podjęcie decyzji o przychodzeniu na zbiórki

Obrzędowe zakończenie

Zapoznanie zuchów z zuchowymi obrzędami, wprowadzenie komend, buławki, nauka zachowania ciszy na dany znak. Podjecie decyzji o przynależności do gromady. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Gawęda - opowiadanie o zuchowych zwyczajach

Zwyczaje zuchowe

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - Idzie zuch

Zabawa tematyczna - wybieramy skład szóstek i szukamy dla nich nazw

Majsterka - wykonanie oznaczeń szóstek

Piosenka - nauka hymnu zuchowego

KR - podsumowanie zbiórki

Obrzędowe zakończenie

Zapoznanie zuchów z nazwą gromady i obrzędami zuchowymi, wybór nazw szóstek. Współpraca zuchów oraz nauka zasad fair play i współzawodnictwa.

Gawęda - Co łączy zuchy?

Nasz tajemny szyfr

Obrzędowe rozpoczęcie -

Pląs - Idzie zuch

Zabawa tematyczna - Prawo zucha

Majsterka - nauka tajemnego pisma

Piosenka - nauka hymnu zuchowego

Gry i zabawy ruchowe

KR - zakładamy naszą kronikę gromady

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i na bezpieczeństwo w trakcie gier. Nauka pracy w grupie. Zapoznanie zuchów z szyframi i tajemniczym pismem..

Gawęda - Opowiadanie o dziwnym piśmie w starej księdze zuchów.

Nasz znak - Totem

Obrzędowe rozpoczęcie -

Majsterka - każda szóstka wykonuje swój totem

Pląs -

Puzzle z Prawa Zucha

Gry i zabawy ruchowe

Piosenka - Hymn zuchowy

KR - podsumowanie

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i na bezpieczeństwo w trakcie gier. Wyrobić sumienność i dokładność. Nauka pracy w grupie..

Gawęda - Opowiadanie o totemie

Życie zucha

Obrzędowe rozpoczęcie -

Majsterka - znaczek zucha

Pląs -

Teatrzyk samorodny - Prawo zucha

Gry i zabawy ruchowe

Piosenka -

KR - podsumowanie

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Gawęda - Opowiadanie o znaczku zucha

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

ZUCH JEST DZIELNY

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - symbole i ich znaczenia oraz tworzenie dwuszeregu.

3/ Powitanie.

4/ Zabawa: “ Kto pierwszy” - ( dwie osoby trzymają koc, reszta dzieli się na dwie grupy, które stają po dwu stronach pionowo trzymanego koca. Gdy koc zostanie opuszczony, każdy ma szybko powiedzieć imię osoby stojącej na przeciwko. Koc jest podnoszony, a dzieci zamieniają się miejscami i zabawa trwa dalej.

5/ Puzzle z tekstem II punktu prawa zucha.

6/ Zabawa w “kto odważny”

7/ Nauka piosenki “To zuchy”.

8/ Pląs “Stonoga” - ustawiamy się w węża i śpiewamy idąc:

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga,

Idzie sobie stonoga, stonoga, hej.

Tu wszyscy się zatrzymują i od pierwszego wystawiając w bok nogę liczą: pierwsza noga, druga noga itd., ostatni woła odwłok i biegnie na początek. Zabawa zaczyna się od nowa.

9/ Zabawa w lustro: “ zuchy ustawiają się w dwuszeregu twarzami do siebie. Odsuwają się od siebie o krok w tył. Pierwszy szereg wykonuje dowolny ruch a przeciwnik go jak w lustrze naśladuje.”

10/ Krąg rady - podjęcie decyzji o regulaminie członka gromady.

11/ Obrzęd zakończenia z nauką piosenki “Słoneczko już”.

Poznanie się zuchów - "stare" zuchy wprowadzają w swój świat nowe dzieci, które przyszły na zbiórkę po raz pierwszy. Zuchy muszą się wykazać chęcią i odwagą a na zakończenie trudnych testów zostaną im wręczone zdobyte takim trudem chusty okresu próbnego.

Gawęda na temat prawa zucha - Zuch Dzielnym jest. . Nie wiem czy wiecie, że wróbel nasz zwykły, podwórkowy wróbel to ptak egzotyczny.

Naprawdę. Pochodzi z południowej Azji i Afryki, gdzie ma do dziś wielu egzotycznych krewniaków. Nasz wróbel osiedlił się w Europie bardzo dawno około 10-tysięcy lat temu, lecz do dzisiaj nie przystosował się do naszego klimatu i nie potrafił by w nim żyć, zwłaszcza zimą, gdyby nie warunki stworzone przez człowieka. Jest to taki mały ptaszek zuch. Pokochał o ten kraj - Polskę, pokochał ludzi. Dlatego wróbel zawsze przebywa w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich. Korzysta w nich zarówno ze schronienia przed zimnem, jak i resztek pokarmu człowieka lub odpadków, których w pobliżu domostw nigdy nie brakuje. Wróbel prowadzi osiadły tryb życia, i zimą nie opuszcza lęgowisk. Jedynie latem i jesienią żeruje na polach, nie oddalając się zresztą o osiedli zbyt daleko. To wróbel - dzielny zuch. On potrafi zawsze sobie poradzić, czy wieje wiatr, czy pada deszcz lub śnieg i gdy jest duży mróz, gdy wieje wiatr gdy słońce świeci i chmury są na niebie. A Wy czy chcecie być tak jak ten wróbel dzielnymi zuchami. Tak? To weźcie z niego przykład. Pracujcie w domu i w szkole pomagajcie tym co pomocy potrzebują, rozglądajcie się uważnie do koła tak jak to czyni nasz wróbelek a nauczycie się wiele i tak jak on zostaniecie mądrymi i dzielnymi zuchami

ZUCH MÓWI PRAWDĘ

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Powitanie, wręczenie chust nowym zuchom; piosenka “To zuchy”.

5/ Pląs “Stonoga” - ustawiamy się w węża i śpiewamy idąc:

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga,

Idzie sobie stonoga, stonoga, hej.

Tu wszyscy się zatrzymują i od pierwszego wystawiając w bok nogę liczą: pierwsza noga, druga noga itd., ostatni woła odwłok i biegnie na początek. Zabawa zaczyna się od nowa.

6/ Majsterka jak będzie wyglądał znaczek “Słoneczko - Wilczek” -zuchy rysują.

7/ Kto zna te przysłowia? - teatrzyk samorodny

Kłamstwo ma krótki nogi.

Kłamiesz jak z nut.

Na kłamstwie daleko nie zajedziesz.

Prawda jak oliwa, na wierzch wypływa.

Oliwa sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa.

Kto raz skłamał, temu sto razy nie wierzą.

Kłamstwo wyjdzie jak szydło z worka.

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, podjęcie decyzji o zdobywaniu sprawności inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

W trakcie zbiórki chcemy przybliżyć zuchom stare porzekadło, że kłamstwo to brzydka rzecz, która ma bardzo krótkie nogi a druh drużynowy to potrafi zauważyć a co gorsze to i inne zuchy też to zauważają lecz pomóc też koledze lub koleżance potrafią.

Gawęda na temat: Zuch mówi prawdę oparta na książce “Antek Cwaniak” nad Bałtyk. Wysiadł z pociągu, poszedł nad morze. Chciał je pierwszy raz w swoim życiu zobaczyć. Morze było bardzo wzburzone, spienione fale wchodziły daleko na brzeg, wiał silny, porywisty wiatr. Koszałek zaczął się zastanawiać co tak bardzo rozgniewało króla mórz Neptuna. Gdy tak siedział i myślał zobaczył, że brzegiem nie zważając na fale idzie mały chłopiec ze spuszczoną głową. Już z daleka wyglądał na bardzo smutnego. Podszedł bliżej i Koszałek go zawołał i zapytał co się stało. Adam bo tak miał na imię chłopiec powiedział, że ma bardzo, bardzo duży kłopot. Nikt go nie lubi, nikt nie chce się z nim bawić, wszyscy się od niego odsuwają i koledzy w szkole, i na podwórku, i mama i tata często się gniewają. Koszałek się zmartwił, potem zaczął szukać, wypytywać Adama czy wie dlaczego? I tu się okazało, że Adam prawie zawsze kłamie, oszukuje, różne rzeczy opowiada, ale w większości nie jest to prawda. Obiecuje, podejmuje się różnych rzeczy, ale ich nie wykonuje. I w efekcie koledzy go za to nie lubią a rodzice się gniewają. Koszałek opowiedział Adamowi o zuchach ze znanej mu gromady . Dzieci tam wesoło spędzają czas, bawią się, poznają nowe rzeczy, chodzą na wycieczki i wszyscy są sobie przyjaciółmi. Adam słuchał, słuchał i w pewnym momencie zapytał Koszałka, czy on też mógłby być w tej gromadzie, że on się zmieni. Koszałek umówił się z Adamem na następny dzień i razem poszli na zbiórkę zuchową. Tam Adam został ciepło przyjęty przez nowych kolegów i pod ich wpływem zaczął się zmieniać. Z czasem miał coraz więcej kolegów i przyjaciół w szkole i na podwórku. Z czasem został harcerzem. Teraz już jako drużynowy pracuje z własną gromadą, ucząc zuchy i bawiąc się z nimi.

ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Krąg Rady -

5/ Pląs Indianin

6/ Majsterka - rysujemy to co z obowiązków domowych lubimy najbardziej

7/ Gra - kto szybciej do celu

8/ Teatrzyk samorodny - "zuchowy plan dnia"

9/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

10/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Celem zbiórki jest zwrócenie uwagi zuchów na obowiązki które maja ale nie zawsze wypełniają czyli próba stworzenia planu dnia w taki sposób aby nasze obowiązki nie były zbyt dokuczliwe a może nawet sprawiały przyjemność.

Gawęda na temat: Zuch pamięta o swoich obowiązkach. Oparta na książce “Antek Cwaniak”

Wszystkim z zuchem jest dobrze

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Pląs Indianin

4/ Majsterka - origami

5/ Gra w dwa ognie

6/ Piosenka

7/ Gra w kręgle

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Głównym celem zbiórki jest nauka wspólnej, zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł gry. Duży nacisk zostanie połażony na nauczenie zuchów używania słowa przepraszam gdy w ferworze gry będzie dochodziło do kolizji oraz zwrócenie uwagi na używane przez zuchy słownictwo nie zawsze właściwe.

Gawęda na temat: Wszystkim z zuchem jest dobrze. Tak jak wiecie wszyscy tu razem tworzymy gromadę zuchową. Jedni z was dopiero co do tej gromady wstąpili, inni są już dłużej, a jeszcze inni są tu razem z nami rok ostatni - by w przyszłym roku zostać harcerzami. Ale wszyscy tu przychodzimy po to co tydzień, aby wspólnie się bawić i uczyć nowych rzeczy. Miło i wesoło jest tu nam. Wszystkie zuchy starają się być coraz lepsze, mądrzejsze. Lecz nie zawsze. BO! Posłuchajcie ! Posłuchajcie! Ostatnio dzieją się rzeczy nie słychane. Prawie na każdej zbiórce pojawiają się nieproszeni goście. Są to djabliki-chochliki, które innym bardzo przeszkadzają. Wskakują one do serduszek niektórych dzieci i zaczynają im dyktować jak mają przeszkadzać, utrudniać i psocić. I co ciekawsze, te zuchy są diablikom-chochlikom posłuszne i robią wszystko co tamte wymyślą. A to nie słuchają druchny, a to drucha, a to podstawią nogę koledze, a to gadają zamiast śpiewać lub słuchać, a to znowu dokuczają innym. A może wy wiecie co zrobić z tymi djablikami-chochlikami aby zniknęły z naszej gromady, by wszystkim z zuchami było dobrze?

ZUCH STARA SIĘ BYĆ CORAZ LEPSZY

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Zwiad terenowy w poszukiwaniu tropów

4/ Zabawa tematyczna - czyje to tropy dopasowywanie śladów

5/ Majsterka z liści

6/ Piosenka

7/ Gra w murarza

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Zuchy są już w gromadzie przez parę zbiórek, poznały się wzajemnie próbują swoich sił w różnych grach i zabawach, nadszedł czas aby niektóre z nich decyzją Kręgu Rady zakończyły okres próbny zostały dopuszczone do zmiany koloru chusty na kolor szczepu. W czasie gier i zabaw zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i zasady dobrego zachowania.

Gawęda na temat: Jakie , czyje to tropy. Oparta na książce “Antek Cwaniak” gawęda ma przybliżyć zuchom potrzeby zwierząt w okresie jesieni i zimy oraz pokazać jak one mogą włączyć się ze swoją pomocą.

Zuch kocha Boga i Polskę

1/ Rozpoczęcie.

2/ Wyprawa do grobu “Kamyka”

3/ Krąg rady - podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obietnicy

4/ Obietnica

5/ Piosenka - Mundur, chusta...

6/ Porządek i światełko na grobach żołnierzy

7/ Powrót do szkoły ,obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Zapoznać zuchy z postacią druha Kamyka.

Nauczyć zuchy pamiętania o tych którzy odeszli poprzez prace przy grobach żołnierzy - omiecenie liści i zapalenie światełka. Temat zawiązany z dniem Zamarłych. Zwrócić uwagę na zachowanie zuchów w czasie pobytu na cmentarzu oraz bezpieczeństwo w czasie przemarszu szkoła, cmentarz, szkoła.

Gawęda o “Kamyku”

1


Pobierz dokument
cykl.zbiorki.pierwszego.miesiaca.3.zhp.doc
Rozmiar 145 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
Cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
Zbiórki pierwszego miesiaca, ZHP - przydatne dokumenty, Prawo Zucha
cykl Dworka i Bolkowy woj 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Przyjaciel bajek 2- (opisowy), ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Europejczyk 2 (Starożytny grek) 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zdobywca dzikiego zachodu 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Cztery pory roku 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Nieznany świat z materiałami 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Dworka i Bolkowy woj 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kolejarz 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Krawcowa 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ogrodnik 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Indianin 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Mały Książę 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

więcej podobnych podstron