cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

Pobierz dokument
cykl.zbiorki.pierwszego.miesiaca.1.zhp.doc
Rozmiar 128 KB

Zbiórki pierwszego miesiąca 0x01 graphic

PRAWO ZUCHA
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.


OBIETNICA ZUCHA
Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

Czuj zuchy"
Czuj zuchy piosenką witamy (żegnamy) się C
Piosenka popłynie daleko hen.
G C

"Mundur, chusta"
Mundur, chusta, pas zuchowy, C
Beret zdobi głowę. G C
A na piersi pięknie błyszczy
Znaczek kolorowy.
Ref:
To zuchy, to zuchy, F
Co tu dalej kryć, C
To zuchy, to zuchy, G
Dobrze zuchem być. C C7 (G7 C albo C G C)
Ref:
Biały orzeł to odwaga, C
Słońce radość głosi. G C
Zuch jak sama nazwa mówi,
W ZHP być musi.

Ref:

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

Zuch kocha Boga i Polskę

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy*1

Majsterka*2

Gry i zabawy

Piosenka

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 1 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Podjecie decyzji o przychodzeniu na zbiórki i poznawaniu zuchowego życia. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Nauka hymnu zucha - wyjaśnić jego znaczenie i sposób zachowania w trakcie jego śpiewania.

Dyskusja w trakcie poznawania mapy Polski i Warszawy.

Zuch jest dzielny

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - Idzie zuch...

Gry i zabawy*3

Majsterka

Gry i zabawy*3

Pląs - powtórzenie

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 2 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie majsterki i na bezpieczeństwo w trakcie gier.

Uświadomić zuchom w jaki sposób oni mogą być dzielni.

Rozmowa - co znaczy dzielność.

Zuch mówi prawdę

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy*4

Teatrzyk samorodny

Gry i zabawy*5

Pląs - Turek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 3 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i uświadomić, że kłamstwo ma krótkie nogi.

Rozmowa, - dlaczego warto mówić prawdę.

Zuch pamięta o swoich obowiązkach

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - W leśniczówce...

Majsterka - Drzewo obowiązków

Gry i zabawy

Majsterka - Miłe liściki - ode mnie do Ciebie

Gry i zabawy

Pląs - Turek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 4 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zuchów podczas zabaw.

Pokazać jak ważna jest odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji.

Mama Ani zachorowała i przez tydzień musiał leżeć w łóżku. Ania przez ten czas musiała pomagać Tacie w opiekowaniu się domem, przez to miała więcej obowiązków niż zwykle. Radziła sobie dzielnie. Wszystko po to, by w domu było wszystko co każdemu potrzebne oraz panowały czystość i porządek.

Wszystkim jest z zuchem dobrze

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy

Majsterka - Miłe liściki

Gry i zabawy

Pląs - Mały zuszek...

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 5 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Zuch stara się być coraz lepszy

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy

Krą rady

Pląs - Idzie zuch...

Majsterka - kartka do kroniki

Gry i zabawy

Pląs - powtórzenie

Krąg Rady

Obrzędowe zakończenie (zapalamy 6 świeczkę i poznajemy punkt prawa zucha)

Ja i moje uczucia, czy należy je pokazywać? I kiedy?

O wytrwałości w dążeniu do celu.

*1-wyścig po przedmioty potrzebne do majsterki

*2-wykonujemy słup ogłoszeniowy z informacjami, co ciekawego można zobaczyć w Warszawie

*3-rozsypanka słów hymnu zuchowego 2 zwrotki - puzzle

*4-tunel z przeszkodami (zasłonięte oczy), itp., następnie szukamy kartki z tematem do teatrzyku.

*5-robimy czarodziejskie okulary, przez które najstraszniejsze rzeczy nie będą nas przerażać

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

„Zuch jest dzielny”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Zabawa „kto pierwszy”

Puzzle z II prawem zucha

Nauka pląsu „Idzie Zuch”

Majsterka rysunek

Zabawa w „Lustro”

Piosenka „Wesół i śmiały”

Pląs „Stonoga”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Podjecie decyzji o przychodzeniu na zbiórki i poznawaniu zuchowego życia. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

„Jak Ola do babci przywędrowała”

„Zuch mówi prawdę”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda „

Krzesło prawdy

Zabawa - Wszystko zwierze, co ma pierze

Pląs „Alea goł”

Majsterka „Ilustracja do gawędy”

Pląs „Mały zuszek”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie malowania farbami i na bezpieczeństwo w trakcie gier.

Jak Ania i Basia dowiedziały się że kłamstwo nie popłaca”

„Zuch pamięta o swoich obowiązkach”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Wyścig obowiązków

Majsterka „Drzewo obowiązków”

Berek ucieczka przed bałaganem

Nauka piosenki „Mój świat”

Pląs „Alea goł

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i majsterki

„O Kasi która bałagan z pokoju wypędzała”

„Wszystkim z zuchem jest dobrze”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda”

Teatrzyk samorodny dokończenie gawędy

Pląs „Zróbmy kółka dwa”

Nauka piosenki „Bo co może mały człowiek”

Zabawa

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zuchów podczas zabaw

Pokazać zuchom, że każdy, może tak się bawić by inni z nim chcieli się bawić.

„Jak Adaś rower chciał sobie kupić

„Zuch stara się być coraz lepszy”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda

Berek zaczarowany

Zabawa „talarek”

Piosenka „Bo co może mały człowiek”

Majsterka orgiami

Pląs „Idzie zuch”

Krąg rady

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Ja i moje uczucia, czy należy je pokazywać? I kiedy?

Wyścig żółwia Tomka

„Zuch kocha Boga i Polskę”

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Gawęda Zabawa „Kto pierwszy przekradnie się obok śpiącego wartownika”

Nauka Piosenki „Mundur chusta”

Gra -Bieg po kłębku realizowanie zadań, odpowiadanie na pytania które są przyklejone do włóczki odnalezienie tajemniczej koperty

Puzzle Polski (koperta)

Krąg rady

Obrzędowe załączenie zbiórki

Nauczyć zuchy, używania czarodziejskich słów, proszę, dziękuję, przepraszam.

„Jak Asia do Polski tęskniła”

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

Poznajmy się

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Gry i zabawy zapoznawcze i sprawnościowe

Pląs - nauka „Idzie zuch”

Zabawa tematyczna - Lustro - zuchy powtarzają komendy podawane przez drużynowego

Piosenka - nauka

Gry i zabawy sprawnościowe

KR - podjęcie decyzji o przychodzeniu na zbiórki

Obrzędowe zakończenie

Zapoznanie zuchów z zuchowymi obrzędami, wprowadzenie komend, buławki, nauka zachowania ciszy na dany znak. Podjecie decyzji o przynależności do gromady. Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Gawęda - opowiadanie o zuchowych zwyczajach

Zwyczaje zuchowe

Obrzędowe rozpoczęcie

Gawęda

Pląs - Idzie zuch

Zabawa tematyczna - wybieramy skład szóstek i szukamy dla nich nazw

Majsterka - wykonanie oznaczeń szóstek

Piosenka - nauka hymnu zuchowego

KR - podsumowanie zbiórki

Obrzędowe zakończenie

Zapoznanie zuchów z nazwą gromady i obrzędami zuchowymi, wybór nazw szóstek. Współpraca zuchów oraz nauka zasad fair play i współzawodnictwa.

Gawęda - Co łączy zuchy?

Nasz tajemny szyfr

Obrzędowe rozpoczęcie -

Pląs - Idzie zuch

Zabawa tematyczna - Prawo zucha

Majsterka - nauka tajemnego pisma

Piosenka - nauka hymnu zuchowego

Gry i zabawy ruchowe

KR - zakładamy naszą kronikę gromady

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i na bezpieczeństwo w trakcie gier. Nauka pracy w grupie. Zapoznanie zuchów z szyframi i tajemniczym pismem..

Gawęda - Opowiadanie o dziwnym piśmie w starej księdze zuchów.

Nasz znak - Totem

Obrzędowe rozpoczęcie -

Majsterka - każda szóstka wykonuje swój totem

Pląs -

Puzzle z Prawa Zucha

Gry i zabawy ruchowe

Piosenka - Hymn zuchowy

KR - podsumowanie

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw i na bezpieczeństwo w trakcie gier. Wyrobić sumienność i dokładność. Nauka pracy w grupie..

Gawęda - Opowiadanie o totemie

Życie zucha

Obrzędowe rozpoczęcie -

Majsterka - znaczek zucha

Pląs -

Teatrzyk samorodny - Prawo zucha

Gry i zabawy ruchowe

Piosenka -

KR - podsumowanie

Obrzędowe zakończenie

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i właściwe zachowanie zuchów w trakcie zabaw.

Gawęda - Opowiadanie o znaczku zucha

Temat dnia

Najważniejsze zajęcia

Najważniejsze sprawy

Gawęda

ZUCH JEST DZIELNY

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - symbole i ich znaczenia oraz tworzenie dwuszeregu.

3/ Powitanie.

4/ Zabawa: “ Kto pierwszy” - ( dwie osoby trzymają koc, reszta dzieli się na dwie grupy, które stają po dwu stronach pionowo trzymanego koca. Gdy koc zostanie opuszczony, każdy ma szybko powiedzieć imię osoby stojącej na przeciwko. Koc jest podnoszony, a dzieci zamieniają się miejscami i zabawa trwa dalej.

5/ Puzzle z tekstem II punktu prawa zucha.

6/ Zabawa w “kto odważny”

7/ Nauka piosenki “To zuchy”.

8/ Pląs “Stonoga” - ustawiamy się w węża i śpiewamy idąc:

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga,

Idzie sobie stonoga, stonoga, hej.

Tu wszyscy się zatrzymują i od pierwszego wystawiając w bok nogę liczą: pierwsza noga, druga noga itd., ostatni woła odwłok i biegnie na początek. Zabawa zaczyna się od nowa.

9/ Zabawa w lustro: “ zuchy ustawiają się w dwuszeregu twarzami do siebie. Odsuwają się od siebie o krok w tył. Pierwszy szereg wykonuje dowolny ruch a przeciwnik go jak w lustrze naśladuje.”

10/ Krąg rady - podjęcie decyzji o regulaminie członka gromady.

11/ Obrzęd zakończenia z nauką piosenki “Słoneczko już”.

Poznanie się zuchów - "stare" zuchy wprowadzają w swój świat nowe dzieci, które przyszły na zbiórkę po raz pierwszy. Zuchy muszą się wykazać chęcią i odwagą a na zakończenie trudnych testów zostaną im wręczone zdobyte takim trudem chusty okresu próbnego.

Gawęda na temat prawa zucha - Zuch Dzielnym jest. . Nie wiem czy wiecie, że wróbel nasz zwykły, podwórkowy wróbel to ptak egzotyczny.

Naprawdę. Pochodzi z południowej Azji i Afryki, gdzie ma do dziś wielu egzotycznych krewniaków. Nasz wróbel osiedlił się w Europie bardzo dawno około 10-tysięcy lat temu, lecz do dzisiaj nie przystosował się do naszego klimatu i nie potrafił by w nim żyć, zwłaszcza zimą, gdyby nie warunki stworzone przez człowieka. Jest to taki mały ptaszek zuch. Pokochał o ten kraj - Polskę, pokochał ludzi. Dlatego wróbel zawsze przebywa w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich. Korzysta w nich zarówno ze schronienia przed zimnem, jak i resztek pokarmu człowieka lub odpadków, których w pobliżu domostw nigdy nie brakuje. Wróbel prowadzi osiadły tryb życia, i zimą nie opuszcza lęgowisk. Jedynie latem i jesienią żeruje na polach, nie oddalając się zresztą o osiedli zbyt daleko. To wróbel - dzielny zuch. On potrafi zawsze sobie poradzić, czy wieje wiatr, czy pada deszcz lub śnieg i gdy jest duży mróz, gdy wieje wiatr gdy słońce świeci i chmury są na niebie. A Wy czy chcecie być tak jak ten wróbel dzielnymi zuchami. Tak? To weźcie z niego przykład. Pracujcie w domu i w szkole pomagajcie tym co pomocy potrzebują, rozglądajcie się uważnie do koła tak jak to czyni nasz wróbelek a nauczycie się wiele i tak jak on zostaniecie mądrymi i dzielnymi zuchami

ZUCH MÓWI PRAWDĘ

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Powitanie, wręczenie chust nowym zuchom; piosenka “To zuchy”.

5/ Pląs “Stonoga” - ustawiamy się w węża i śpiewamy idąc:

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga,

Idzie sobie stonoga, stonoga, hej.

Tu wszyscy się zatrzymują i od pierwszego wystawiając w bok nogę liczą: pierwsza noga, druga noga itd., ostatni woła odwłok i biegnie na początek. Zabawa zaczyna się od nowa.

6/ Majsterka jak będzie wyglądał znaczek “Słoneczko - Wilczek” -zuchy rysują.

7/ Kto zna te przysłowia? - teatrzyk samorodny

Kłamstwo ma krótki nogi.

Kłamiesz jak z nut.

Na kłamstwie daleko nie zajedziesz.

Prawda jak oliwa, na wierzch wypływa.

Oliwa sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa.

Kto raz skłamał, temu sto razy nie wierzą.

Kłamstwo wyjdzie jak szydło z worka.

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, podjęcie decyzji o zdobywaniu sprawności inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

W trakcie zbiórki chcemy przybliżyć zuchom stare porzekadło, że kłamstwo to brzydka rzecz, która ma bardzo krótkie nogi a druh drużynowy to potrafi zauważyć a co gorsze to i inne zuchy też to zauważają lecz pomóc też koledze lub koleżance potrafią.

Gawęda na temat: Zuch mówi prawdę oparta na książce “Antek Cwaniak” nad Bałtyk. Wysiadł z pociągu, poszedł nad morze. Chciał je pierwszy raz w swoim życiu zobaczyć. Morze było bardzo wzburzone, spienione fale wchodziły daleko na brzeg, wiał silny, porywisty wiatr. Koszałek zaczął się zastanawiać co tak bardzo rozgniewało króla mórz Neptuna. Gdy tak siedział i myślał zobaczył, że brzegiem nie zważając na fale idzie mały chłopiec ze spuszczoną głową. Już z daleka wyglądał na bardzo smutnego. Podszedł bliżej i Koszałek go zawołał i zapytał co się stało. Adam bo tak miał na imię chłopiec powiedział, że ma bardzo, bardzo duży kłopot. Nikt go nie lubi, nikt nie chce się z nim bawić, wszyscy się od niego odsuwają i koledzy w szkole, i na podwórku, i mama i tata często się gniewają. Koszałek się zmartwił, potem zaczął szukać, wypytywać Adama czy wie dlaczego? I tu się okazało, że Adam prawie zawsze kłamie, oszukuje, różne rzeczy opowiada, ale w większości nie jest to prawda. Obiecuje, podejmuje się różnych rzeczy, ale ich nie wykonuje. I w efekcie koledzy go za to nie lubią a rodzice się gniewają. Koszałek opowiedział Adamowi o zuchach ze znanej mu gromady . Dzieci tam wesoło spędzają czas, bawią się, poznają nowe rzeczy, chodzą na wycieczki i wszyscy są sobie przyjaciółmi. Adam słuchał, słuchał i w pewnym momencie zapytał Koszałka, czy on też mógłby być w tej gromadzie, że on się zmieni. Koszałek umówił się z Adamem na następny dzień i razem poszli na zbiórkę zuchową. Tam Adam został ciepło przyjęty przez nowych kolegów i pod ich wpływem zaczął się zmieniać. Z czasem miał coraz więcej kolegów i przyjaciół w szkole i na podwórku. Z czasem został harcerzem. Teraz już jako drużynowy pracuje z własną gromadą, ucząc zuchy i bawiąc się z nimi.

ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Krąg Rady -

5/ Pląs Indianin

6/ Majsterka - rysujemy to co z obowiązków domowych lubimy najbardziej

7/ Gra - kto szybciej do celu

8/ Teatrzyk samorodny - "zuchowy plan dnia"

9/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

10/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Celem zbiórki jest zwrócenie uwagi zuchów na obowiązki które maja ale nie zawsze wypełniają czyli próba stworzenia planu dnia w taki sposób aby nasze obowiązki nie były zbyt dokuczliwe a może nawet sprawiały przyjemność.

Gawęda na temat: Zuch pamięta o swoich obowiązkach. Oparta na książce “Antek Cwaniak”

Wszystkim z zuchem jest dobrze

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Pląs Indianin

4/ Majsterka - origami

5/ Gra w dwa ognie

6/ Piosenka

7/ Gra w kręgle

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Głównym celem zbiórki jest nauka wspólnej, zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł gry. Duży nacisk zostanie połażony na nauczenie zuchów używania słowa przepraszam gdy w ferworze gry będzie dochodziło do kolizji oraz zwrócenie uwagi na używane przez zuchy słownictwo nie zawsze właściwe.

Gawęda na temat: Wszystkim z zuchem jest dobrze. Tak jak wiecie wszyscy tu razem tworzymy gromadę zuchową. Jedni z was dopiero co do tej gromady wstąpili, inni są już dłużej, a jeszcze inni są tu razem z nami rok ostatni - by w przyszłym roku zostać harcerzami. Ale wszyscy tu przychodzimy po to co tydzień, aby wspólnie się bawić i uczyć nowych rzeczy. Miło i wesoło jest tu nam. Wszystkie zuchy starają się być coraz lepsze, mądrzejsze. Lecz nie zawsze. BO! Posłuchajcie ! Posłuchajcie! Ostatnio dzieją się rzeczy nie słychane. Prawie na każdej zbiórce pojawiają się nieproszeni goście. Są to djabliki-chochliki, które innym bardzo przeszkadzają. Wskakują one do serduszek niektórych dzieci i zaczynają im dyktować jak mają przeszkadzać, utrudniać i psocić. I co ciekawsze, te zuchy są diablikom-chochlikom posłuszne i robią wszystko co tamte wymyślą. A to nie słuchają druchny, a to drucha, a to podstawią nogę koledze, a to gadają zamiast śpiewać lub słuchać, a to znowu dokuczają innym. A może wy wiecie co zrobić z tymi djablikami-chochlikami aby zniknęły z naszej gromady, by wszystkim z zuchami było dobrze?

ZUCH STARA SIĘ BYĆ CORAZ LEPSZY

1/ Rozpoczęcie.

2/ Musztra zuchowa - utrwalanie symboli komend.

3/ Zwiad terenowy w poszukiwaniu tropów

4/ Zabawa tematyczna - czyje to tropy dopasowywanie śladów

5/ Majsterka z liści

6/ Piosenka

7/ Gra w murarza

8/ Krąg rady - podsumowanie zbiórki, inne sprawy.

9/ Obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Zuchy są już w gromadzie przez parę zbiórek, poznały się wzajemnie próbują swoich sił w różnych grach i zabawach, nadszedł czas aby niektóre z nich decyzją Kręgu Rady zakończyły okres próbny zostały dopuszczone do zmiany koloru chusty na kolor szczepu. W czasie gier i zabaw zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i zasady dobrego zachowania.

Gawęda na temat: Jakie , czyje to tropy. Oparta na książce “Antek Cwaniak” gawęda ma przybliżyć zuchom potrzeby zwierząt w okresie jesieni i zimy oraz pokazać jak one mogą włączyć się ze swoją pomocą.

Zuch kocha Boga i Polskę

1/ Rozpoczęcie.

2/ Wyprawa do grobu “Kamyka”

3/ Krąg rady - podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obietnicy

4/ Obietnica

5/ Piosenka - Mundur, chusta...

6/ Porządek i światełko na grobach żołnierzy

7/ Powrót do szkoły ,obrzęd zakończenia “Słoneczko już”.

Zapoznać zuchy z postacią druha Kamyka.

Nauczyć zuchy pamiętania o tych którzy odeszli poprzez prace przy grobach żołnierzy - omiecenie liści i zapalenie światełka. Temat zawiązany z dniem Zamarłych. Zwrócić uwagę na zachowanie zuchów w czasie pobytu na cmentarzu oraz bezpieczeństwo w czasie przemarszu szkoła, cmentarz, szkoła.

Gawęda o “Kamyku”

9


Pobierz dokument
cykl.zbiorki.pierwszego.miesiaca.1.zhp.doc
Rozmiar 128 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
Cykl Zbiórki pierwszego miesiąca 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
Zbiórki pierwszego miesiaca, ZHP - przydatne dokumenty, Prawo Zucha
cykl Dworka i Bolkowy woj 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Przyjaciel bajek 2- (opisowy), ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Europejczyk 2 (Starożytny grek) 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zdobywca dzikiego zachodu 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Cztery pory roku 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Obrońca czystej wody 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Nieznany świat z materiałami 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Dworka i Bolkowy woj 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kolejarz 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Krawcowa 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ogrodnik 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Indianin 4, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Mały Książę 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

więcej podobnych podstron