Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra


5.1.7. Pomiar mocy w układach trójfazowych

5.1.7.1. Układy symetryczne

Moc czynna układów symetrycznych równa się potrojonej mocy czynnej jednej fazy odbiornika. Wystarczy zatem zmierzyć moc jednej fazy odbiornika. Dlatego też układy pomiarowe służące do pomiaru mocy czynnej odbiorników symetrycznych mogą zawierać tylko jeden watomierz, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku. Układ ten można realizować gdy jest dostępny punkt zerowy odbiornika. W tym układzie watomierz W mierzy moc czynną jednej fazy odbiornika 0x01 graphic
. Ponieważ 0x01 graphic
to moc całego układu wynosi 0x01 graphic
.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Rys. V.11. Pomiar mocy czynnej symetrycznego odbiornika trójfazowego z dostępnym punktem zerowym

Rys. V.12. Pomiar mocy czynnej symetrycznego odbiornika z niedostępnym punktem zerowym

Należy dodać, że gdy odbiornik ma niedostępny punkt zerowy, to tworzy się sztuczny punkt zerowy „O” łącząc w gwiazdę trzy jednakowe rezystancje. Rezystancje dwóch oporników dodatkowych R, są równe rezystancji cewki napięciowej watomierza. Układ pomiarowy jak wyżej również mierzy moc czynną zarówno odbiornika gwiazdowego jak i połączonego w trójkąt.

Pomiar mocy biernej symetrycznego odbiornika trójfazowego (również tego z niedostępnym punktem zerowym) realizuje się poprzez włączenie cewki prądowej watomierza w jedną fazę, podczas gdy końce cewki napięciowej przyłącza się do dwóch pozostałych faz, jak to pokazano na poniższym rysunku.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Rys. V.13. Pomiar mocy biernej odbiornika symetrycznego

Rys. V.14. Wykres wskazowy dla układu pomiaru mocy biernej

Na powyższym rysunku przedstawiono układ służący do pomiaru mocy biernej symetrycznego odbiornika trójfazowego. Wskazana wartość mocy wynosi 0x01 graphic
, gdzie 0x01 graphic
jest kątem między fazorami (wskazami) 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. Z wykresu wskazowego widać, że kąt ten jest równy 0x01 graphic
, przy czym ϕ jest kątem przesunięcia fazowego między napięciem a prądem jednej fazy odbiornika. Dlatego też wyrażenie

0x01 graphic
=0x01 graphic
określa moc bierną. Całkowitą moc bierną Q symetrycznego układu trójfazowego otrzymujemy, mnożąc wskazanie QA watomierza przez 0x01 graphic
.

5.1.7.2. Pomiar mocy układów niesymetryczne

Na poniższym rysunku przedstawiono układy do pomiaru mocy czynnej odbiorników niesymetrycznych z dostępnym i niedostępnym punktem zerowym. Moc odbiornika jest równa sumie wskazań watomierzy.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Rys. V.15. Pomiar mocy czynnej metodą trzech watomierzy

Rys. V.16. Pomiar mocy czynnej metodą Arona (dwóch watomierzy)

Metodę Arona można stosować wyłącznie w układach trójprzewodowych. Wartości wskazywane przez watomierze W1 , W2 można przedstawić w postaci części rzeczywistych z liczb zespolonych: 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. Uwzględniając, że 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
, a także sumę 0x01 graphic
, otrzymuje się: 0x01 graphic
. Gdy odbiornik jest symetryczny wówczas:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, przy czym U, I są wartościami skutecznymi napięcia międzyfazowego i prądu przewodowego odbiornika.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Rys. V.17. Wykres wskazowy dla układu Arona w przypadku odbiornika symetrycznego

Należy dodać, że pomiar mocy dwoma watomierzami pozwala na określenie kąta przesunięcia fazowego dla odbiornika symetrycznego. Dzieląc przez siebie wyrażenia 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, otrzymuje się wzór na kąt przesunięcia fazowego symetrycznego odbiornika trójfazowego 0x01 graphic
, dla kątów w przedziale 0x01 graphic
.

191

1

R R

0

A

B

C

A

B

C

0

ϕ

ϕ + 30°

*

*

A

B

C

A

B

C

0

A

B

C

W

Odbiornik symetryczny

W

*

*

Odbiornik symetryczny

W1

W3

W2

Odbiornik

W2

W1

UC

UAC=UA-UC

UBC

UB

UA

ϕ- 30°

30° IA

ϕ

30°

IB

UBC

UB

UC

W

Odbiornik symetryczny

90°- ϕ = ψ

UBC

IA

ϕϕ

UA

Odbiornik

*

*Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Rozdzial 3 ObwodyZawCewMagnSprzez teoria, Elektra
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra
Obwody spzrężone, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Teoria(3), elektronika
Laborka obwody 3 fazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetyc
Obwody RLC(1), Elektrotechnika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
04 Rozdział 03 Teoria mocy
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
elektronika teoria, elektronika
Obwody trójfazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

więcej podobnych podstron