E do M, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości em


Bogusz Radziemski 2003-12-06

grupa 27

zespół 1

Sprawozdanie: RUCH ELEKTRONU W POLU MAGNETYCZNYM I ELEKTRYCZNYM, WYZNACZANIE WARTOŚCI e/m

WSTĘP:

Na ładunek znajdujący się w polu elektrycznym działa siła równa F = qE, gdzie: E - jest to natężenie pola, q - ładunek. Wartość tej siły nie zależy od prędkości oraz kierunku poruszania się względem linii natężenia pola.

Na ładunek poruszający się w polu magnetycznym działa siła Lorentza:

F = q(V x B);

gdzie:

V - prędkość ładunku, B - wektor indukcji pola magnetycznego,

Siła Lorentza nie działa na ładunki w spoczynku, lub poruszające się w kierunku równoległym do kierunku wektora B.

0x01 graphic

Siła Lorentza nie może przyśpieszyć cząstki, tzn. nie może zmienić jej energii kinetycznej, ponieważ siła Lorentza działa zawsze prostopadle do toru ruchu naładowanej cząstki, a więc praca wykonana na tej cząstce przez tę siła jest równa zero.

Siła Lorentza może jedynie zakrzywić tor ruchu cząstki. Dla cząstki mającej kierunek prędkości prostopadły do kierunku linii pola B wtedy siła Lorentza zakrzywia tor ruchu do okręgu, którego promień jest opisany wzorem:

0x01 graphic

Natomiast czas zataczania przez cząstkę pełnego okręgu (okres) jest równy:

T= 0x01 graphic

Na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu elektro-magnetycznym działa suma obu wymienionych wcześniej sił:

0x01 graphic

Natomiast tor cząstki w takim polu, której kierunek prędkości nie jest równoległy oraz prostopadły do wektora indukcji B, oraz kierunki wektora E i B są równoległe jest torem linii śrubowej o zmiennym zwiększającym się skoku:

0x01 graphic

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

Na początku do obliczenia stosunku e do m skorzystaliśmy z urządzenia zwanego magnetronem:

0x01 graphic

I cewki

[A]

I anodowe

[A]

zakres

I cewki

[A]

I anodowe

[A]

zakres

0,1

0,03

300

2,6

0,0145

3000

0,2

0,03

300

2,7

0,0135

3000

0,3

0,03

750

2,8

0,0125

3000

0,4

0,03

750

2,9

0,0115

3000

0,5

0,029

750

3

0,0105

3000

0,6

0,029

750

3,1

0,0095

7500

0,7

0,029

750

3,2

0,009

7500

0,8

0,029

750

3,3

0,0085

7500

0,9

0,029

3000

3,4

0,008

7500

1

0,029

3000

3,5

0,0075

7500

1,1

0,029

3000

3,6

0,0075

7500

1,2

0,029

3000

3,7

0,007

7500

1,3

0,029

3000

3,8

0,0065

7500

1,4

0,0285

3000

3,9

0,0065

7500

1,5

0,0285

3000

4

0,0065

7500

1,6

0,0285

3000

4,1

0,006

7500

1,7

0,0285

3000

4,2

0,0055

7500

1,8

0,0285

3000

4,3

0,0055

7500

1,9

0,0275

3000

4,4

0,0055

7500

2

0,0265

3000

4,5

0,0055

7500

2,1

0,025

3000

4,6

0,005

7500

2,2

0,023

3000

4,7

0,005

7500

2,3

0,021

3000

4,8

0,0045

7500

2,4

0,0185

3000

4,9

0,0045

7500

2,5

0,0165

3000

5

0,0045

7500

0x01 graphic

Do obliczenia tego stosunku było na potrzebne wyznaczenie wartości Ikr czyli natężenia prądu w cewce przy którym przestaje płynąć prąd anodowy w diodzie. Wyznaczymy je różniczkując wykres Ia od Ic, odczytując dla jakiej wartości Ic funkcja osiąga minimum.

Odczytanme Ikr z wykresu posiada wartość: Ikr =2,4 [A]

0x01 graphic

Następnie badaliśmy stosunek do m za pomocą lampy oscyloskopowej oraz równoległego do jej osi pola magnetycznego - metoda ogniskowania wiązki.

0x01 graphic

na ekranie obserwowaliśmy miejsca zderzenia się elektronów z ekranem (linia prosta) następnie regulowaliśmy wektor indukcji B (natężeniem) tak aby zogniskować do jednego punktu miejsca zderzenia się elektronów z ekranem.

Do wyznaczenia stosunku e do m skorzystaliśmy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie: n=1,2,3,4… , d - długość obszaru działania pola magnetycznego

d = 0,150 ± 0,005 [m]

U = 1200 ± 50 [V]

Wartość idukcji magnetycznej obliczyliśmy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

N = 2560 - ilość zwojów;

μo = 1,25 * 10-6 [H/m]

l = 0,222 ± 0,002 [m] - długość uzwojenia cewki

I [A]

Nr pom

B[T]

0,33

1

0,00476

0,67

2

0,00966

Stosunek e do m dla pierwszego ogniska:

0x01 graphic

Stosunek e do m dla drugiego ogniska:

0x01 graphic

W ostatniej metodzie wyznaczenia stosunku e do m wykorzystaliśmy lampę oscyloskopową z prostopadłą do jej osi indukcją pola B - metodą odchylania wiązki elektronowej

0x01 graphic

Dzięki wektorowi indukcji pola B odchylaliśmy tor elektronów, następnie notowaliśmy wyniki wstawiając do wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

x - odchylenie toru elektronu na osi x.

d - długość obszaru działania pola B

V - prędkość elektronów, którą obliczamy ze wzoru:0x01 graphic

N = 390 (każda cewka)

L = 0,155 ± 0,002 [m] - odległość średnia między cewkami

D = 0,105 ± 0,005 [m]= - średnia średnica

d = 0,135 ± 0,005 [m] - długość działania obszaru pola

U = 1650 ± 50 [V] - napięcie przyśp[ieszające elektroony

Wektor indukcji pola B obliczymy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

I - natężenie na cewce

μo = 1,25 * 10-6 [H/m]

y [m]

I [A]

zakres

y [m]

I [A]

zakres

B [T]

0,01

0,085

300

-0,01

0,085

300

1,15*10-4

0,02

0,17

300

-0,02

0,165

300

2,30*10-4

0,03

0,255

300

-0,03

0,25

300

3,46*10-4

0,04

0,335

750

-0,04

0,335

750

4,54*10-4

0,05

0,41

750

-0,05

0,425

750

5,56*10-4

WNIOSKI:

Najdokładniejszą metodą użytą do pomiaru stosunku e do m , jest pierwsza metoda, ponieważ w tej metodzie używaliśmy dokładnych przyrządów (mili-amperomierz itp.). Natomiast następnych metodach czynnik ludzki miał duże znaczenie ponieważ do pomiarów używaliśmy m. in. ekranu, który miał podziałkę równą 1 cm - co mogło wprowadzić do obliczeń znaczny błąd.

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
A-22WLAD, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
C4JA1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
WLADEKC4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
A-22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
LABA22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym

więcej podobnych podstron