BIZNESPLAN GOTOWE, Prezentacje


Biznesplan biura podróży

„HISTORIAL”

0x01 graphic

Biznesplan biura podróży HISTORIAL

Spis treści………………………………………………………………………………………..2

1. Streszczenie…………………………………………………………............................... 3

2. Charakterystyka firmy

2.1. Nazwa firmy……………………………………………………………………4

2.2. Forma własności……………………………………………………………..4

2.3. Data założenia…………………………………………………………………4

2.4. Lokalizacja siedziby firmy…………………………………………….....4

2.5. Przedmiot działalności……………………………………………………5

2.6. Określenie branży…………………………………………………………...5

3. Analiza SWOT……………………………………………………………………………..5

4. Plan marketingowy……………………………………………………………………6

4.1. Zasięg działalności (Klienci)……………………………………….6

4.2. Misja………………………………………………………………………………6

4.3. Polityka cen……………………………………………………………………6

4.4. Polityka promocji…………………………………………………………...7

4.5. Podstawowy kosztorys…………………………………………………..7

4.6. Wizja……………………………………………………………………………...8

1. Streszczenie

Celem niniejszego biznes planu jest przedstawienie opłacalności rozpoczęcia działalności przez Biuro podróży „HISTORIAL”

Z sądaży przeprowowadzonych przez niezależną firmę wynika, że wśród społeczeństwa z roku na rok rośnie zainteresowanie historią Polski oraz świata. Obecnie na rynku nie ma firmy, która gwarantowałaby naukę historii poprzez interaktywne wycieczki prowadzone przez doświadczonych pedagogów
- przewodników, cieszących się uznazniem wśród środowiska szkolnego. Z tego powodu na przeciw tradycyjnym podręcznikom i szkolnym lekcjom wychodzi nasza firma specjalizująca się w organizowaniu wycieczek na terenie Europy, których hasłem przewodnim może być dowolnie wybrany obszar tematyczny proponowany przez biuro HISTORIAL.

Nasza firma skierowana jest zarówno do osób indywidulanych, chcących na własną rękę w edukacyjny sposób zwiedzać Stary Kontynent lub brać udział w najlepszych akcjach rozrywkowych i kulturowych oraz dla uczniów każdego rodzaju szkół, którym HISTORIAL pragnie pokazać, że nauka nie musi być przykrą koniecznością. Dodatkowo będziemy oferować zorganizowane wycieczki na koncerty i festiwale krajowe, i międzynarodowe oraz imprezy plenerowe (turnieje rycerskie, imprezy rocznicowe) związane z głównym mottem naszego przedsiębiorstwa.

Działalność firmy będzie się opierała o wypracowane zasady zarządzania strategicznego i nowoczesnego (marketingowego). Firma będzie stosować różne formy reklamy i promocji oraz posiada opracowaną strategię cenową.

Dzięki przeprowadzonym analizą: SWOT - mamy możliwość wykorzystania mocnych stron, przeciwdziałania zagrożeniom oraz posiadamy orientację na rynku i wśród konkurentów.W całym opracowaniu przedstawiamy wysokość koniecznych dla rozpoczęcia działalności .Biznes plan zawiera również obliczony próg rentowności rozważanego przedsięwzięcia,

Wszystkie uzyskane dane przemawiają za słusznością podjęcia tej inwestycji. Obiecującym wynikiem jest przewidywany, osiągany zysk, którego poziom wzrasta z roku na rok w kolejnych latach działalności biura.

2. Charakterystyka firmy

2.1. Nazwa firmy

Biuro podróży HISTORIAL

2.2. Forma własności

Biuro podróży „HISTORIAL” powstanie, jako spółka cywilna. Działać będzie ona na podstawie ustawy z dnia 28. XII.1988 o działalności gospodarczej oraz regulowana będzie przepisami Kodeksu Cywilnego. Kawiarnia zgłoszona zostanie do Rejestru Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Katowicach dnia 29 sierpnia 2012 roku.

Działalność firmy podjęta będzie na podstawie umowy pisemnej zawartej przez dwóch wspólników: Paulina Niezgoda, Wioletta Skrzypiec, Joanna Klucz, Katarzyna Janiczek w formie aktu notarialnego. Według Art. 860 Kodeksu Cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów i świadczenie usług.

Każdy ze wspólników obowiązany jest do wniesienia wkładu oznaczonego w umowie. Przedmiotem wkładu staną się pieniądze, a także świadczenie usług i pracy. Ważne jest również to, iż wspólnicy będą odpowiadali solidarnie całym swoim majątkiem, a również majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik będzie uprawniony do równego udziału w zyskach i stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

2.3. Data założenia

Przewidywaną datą rozpoczęcia działalności jest 3 września 2012.

2.4. Lokalizacja siedziby firmy

Centrum miasta Lublina

Ul. Krakowskie Przedmieście 15

W celu ułatwienia kontaktu z klientami firma posiadać będzie także :

tel/fax. (032) 256-13-89

Lokalizacjia siedziby firmy w mieście wojewódzkim sprzyjać będzie w pozyskiwaniu klientów z licznych szkół znajdujących się na jego terenie oraz okolicznych miejscowości. Początkowo siedziba firmy będzie również miejscem pracy naszych przedstawicieli handlowych oraz punktem informacyjnym. Z czasem planujemy otworzyć szereg punktów handlowych na terenie województwa lubelskiego,a w miarę rozwoju firmy rozszerzyć nasza działalność poza jego obręb.

2.5. Przedmiot działalności

Biuro podróży HISTORIAL oferować będzie wszelkie usługi związane z podróżowaniem:

wynajem autokarów

„przewodnik na godziny”

wycieczki krajowe i międzynarodowe

kompleksowa organizacja czasu w miejscu, do którego klient zamierza dotrzeć „na własną rękę''(pod warunkiem, iż obejmuje ono obszar tematyczny oferowany przez firmę)

możliwość wybrania przez klienta dowolnego elementu naszej oferty (np.rezerwacja hotelu lub biletów)

2.6. Określenie branży

Zgodnie z branżową klasyfikacją usług firma rozpocznie działalność w zakresie:

3. Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

wyjątkowo bogata i zróżnicowana oferta usług;

atrakcyjność oferty zdecydowanie mniejsza niż w przypadku zagranicznych biur podróży

wysoka jakość usług

niewystarczający przepływ informacji dotyczących aktualnych wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów

posiadanie znacznej sumy kapitału na ewentualne inwestycje

konieczność prowadzenia polityki cenowej polegającej na obniżaniu cen w wyniku dużej konkurencyjności na rynku

współpraca wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami

 

konkurencyjne ceny

 

stała kontrola aktualnej sytuacji na rynku;

 

możliwość swobodnego dostosowania oferty do aktualnych potrzeb

 

duża elastyczność i otwartość na wymagania i oczekiwania klientów

 

Szanse

Zagrożenia

znaczna poprawa sytuacji materialnej części społeczeństwa, która stanowi istotny procent wszystkich klientów biura;

pojawienie się nowej lub znaczący rozwój istniejącej konkurencji

znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne;

konieczność ponoszenia wyższych nakładów inwestycyjnych, aby zyskać większą konkurencyjność

posiadanie przez firmę nienagannej opinii oraz pozytywnego wizerunku

mniej zamożne społeczeństwo stanowiące potencjalną klientelę

znaczące doświadczenie w oferowaniu usług turystycznych

wchodzenie na polski rynek usług turystycznych zagranicznych biur podróży będących poważnymi i groźnymi konkurentami

4. Plan marketingowy

4.1. Zasięg działalności (klienci)

Główni klienci kawiarni to:

4.2. Misja

„Bawiąc uczyć, poznawać świat i ludzi”

4.3 Polityka cen

Zgodnie z wymaganiami rynku usług turystycznych, biuro zamierza prowadzić określoną politykę cenową, która będzie polegała na ustalaniu cen na maksymalnie niskim poziomie, aby tym samym uczynić ofertę atrakcyjniejszą i pozyskać sobie nowych klientów. W celu określenia odpowiedniego poziomu cen, firma będzie prowadziła stałą i systematyczną kontrolę aktualnej sytuacji na rynku oraz obserwację poczynań konkurencji. Ponadto, wprowadzimy dodatkowe sposoby zachęty w postaci ulg, rabatów, promocji. Postaramy się również, aby pomimo sukcesywnego rozwoju firmy i poszerzania aktualnej oferty, nasze ceny pozostały niezmienione

4.4. Polityka promocji

Poprzez politykę promocji zamierzamy przekazać na rynek informacje charakteryzujące oferowane przez nas produkty i usługi, kształtować potrzeby nabywców oraz pobudzić popyt na nasze produkty i usługi. Naszym celem jest również wypromowanie naszej firmy, zachęcanie potencjalnych klientów do korzystania z naszych usług oraz zdobycie przewagi nad konkurentami.

Zamierzamy zastosować następujące instrumenty promocji:

4.5. Podstawowy kosztorys

Ze względu na to, iż wspólnicy do firmy wnoszą swój majątek w postaci kompletnie wyposażonego biura oraz zaplecza usług transportowych koszty rozpoczęcia i późniejszego prowadzenia działalności znacznie zmniejszają się. Początkowo na umowę zlecenie planujemy zatrudnić:

Zapleczem marketingowym oraz handlowym będą zarządzać wspólnicy ze względu na swoje wykształcenie.

 

ilość

koszt za 1 mies.

bilboard

10

12000,00

folder

1000

9000,00

strona w internecie

1

1200,00

infolinia (wynajem numeru)

1

600,00

abonament miesięczny

 

250,00

wynagrodzenie dla pracowników

16

32000,00

opłaty (czynsz, koszty utrzymania lokalu itp.)

 

5000,00

Tab. 1. Kosztorys pierwszego miesiąca funkcjonowania firmy

Razem

60050,00

4.6. Wizja

Wraz z rozwojem firmy planujemy rozdbudować naszą działalność oraz poszerzyć aktualną ofertę. Wiązać to się będzie z zatrudnieniem większej ilości pracowników, jednak koszty prowadzenia firmy wzrosną nieznacznie przy organizowaniu wycieczek na większa skalę. Rozwój firmy pozwoli na wprowadzenie licznych promocji i obniżek cen. Przy dużych dochodach przewidujemy możliwość połączenia się z innymi biurami turystycznymi, co spowoduje poszerzenie naszej oferty oraz rozwój naszej marki na rynku ogólnopolskim. W zależności od skali zysku dopuszczamy założenie pod szyldem HISTORIAL gospodarstw agroturystycznych, hoteli lub firm świadczących usługi gastronomiczne.

potwierdzać

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biznes IT prezentacja
Gladiator recenzja, Gotowe prezentacje (dla leniwych)
Kopia Najciekawsze portrety kobiet w znanych, Szkoła, Matura, Polski, ustna, rozne gotowe prezentacj
02 biznes plan prezentacja
Biznes IT prezentacja
Gotowe prezentacje power point do pobrania za darmo Ja ci sie przygladam
PREZENTACJE BIZNESOWE
Biznes Plan - Firma Rekraacyjno - Sportowa Bio-Activ S C, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady
ROrs Biznes plan - firma reklamowa, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
misja firmy praca licencjacka aktualna, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
biznes plan stacja benzynowa, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
OdpowiedzialnosC w biznesie prezentacja
Komunikacja w biznesie prezentacja
Wykład 5 BP PREZENTACJA PRZEDSIĘBIROSTWA I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W BIZNESPLANIE
Praca dypl. biznes plan, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
BIZNES PLAN(3), biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
Słuchanie - prezentacja!!, EiT, Komunikacja w biznesie

więcej podobnych podstron