GUZ MÓZGU, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Guzy śródczaszkowe i wewnątrzkanałowe


GUZ MÓZGU

TUMOR CEREBRI

  1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

  2. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“

  3. H. Weiner „Neurologia“

  4. P. Zielński „Guz mózgu - co robić ?“

guz mózgu - wewnątrzczaszkowe procesy ekspansywno - uciskowe

EPIDEMIOLOGIA:

ETIOLOGIA:

• nowotwory

• ropnie (...)

• ziarniniaki (gruźliczaki)

• krwiaki

• pasożyty

PATOGENEZA:

• guzy powodują miejscowy ucisk na struktury wewnątrzczaszkowe, a wraz ze zwiększaniem

objętości guza pojawia się zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego :

OBRAZ KLINICZNY:

OKRESY ROZWOJU GUZA MÓZGU :

okres podrażnieniowy :

okres ujawnienia i narastania objawów ubytkowych :

okres ciasnoty wewnątrzczszkowej :

OGÓLNA LOKALIZACJA GUZA :

guzy nadnamiotowe (pólkul mózgowych) :

guzy podnamiotowe (tylnojamowe) :

guzy wewnątrzkomorowe :

SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA GUZA :

uszkodzenie płata czołowego :

w późniejszym okresie otępienie i zupełna bezradność

uszkodzenie płata skroniowego :

uszkodzenie płata ciemieniowego :

uszkodzenie płata potylicznego :

uszkodzenie półkul móżdżku :

uszkodzenie robaka móżdżku :

uzkodzenie pnia mózgu :

uszkodzenie zwojów podstawy :

BADANIA DODATKOWE :

RTG czaszki :

CT :

MRI :

arteriografia :

biopsja guza :


- biopsje stereotaktyczne :

badanie płynu mózgowo -rdzeniowego :

EEG :

badania izotopowe :

PRZEGLĄD NOWOTWORÓW MÓZGU :

0x01 graphic

GLEJAKI :

gwiaździaki (astrocytoma) :

gąbczaki wielopostaciowe (glioblastoma s. spongioblastoma multiforme) :

rdzeniak (medulloblastoma) :

OPONIAKI (MENINGOMATA) :

GRUCZOLAK PRZYSADKI (ADENOMA HYPHOPHYSIS) :

GUZ KIESZONKI RATHKEGO (CRANIOPHARYNGOMA) :

NERWIAK NERWU VIII (NEURINOMA NERVI VIII)

PRZERZUTY (METASTASES) :

HISTLOGIA NOWOTWORÓW MÓZGU :

nowotwory pochodzenia astrocytarnego :

mogą podlegać transformacji w kierunku glejaka wielopostaciowego (glioblastoma)

złe rokowanie

na ogół dobrze rokujące

nowotwory gleju skąpowypustkowego :

nowotwory gleju wyściółkowego

nowotwory gleju zarodkowego :

nowotwory neuronalne i mieszane (neuronalno - glejowe) :

ROZPOZNANIE:

objawy wskazujące na proces ekspansywny :

• diagnostyka opiera się na CT i MRI oraz arteriografii mózgowej ujawniającej naczyniaki

i wynaczynienia

• EEG ujawnia oniskowe zniany czynności bioelektrycznej mózgu w obszarze objętym procesem

• badanie naczyniowe kontrastowe :

RÓŻNICOWANIE:

choroby naczyniowe mózgu :

krwiak podtwardówkowy :

choroby zakaźne OUN :

- zmiany zapalne w płynie mózgowo - rdzeniowym

choroby demielinizacyjne :

LECZENIE:

• operacyjne :

• leczenie neo przerzutowych :

POWIKŁANIA:

wgłobienie :

ROKOWANIE:

PROFILAKTYKA:

PATRZ TEŻ:

zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

17Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
15 - GUZ MÓZGU, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Guzy śródczaszkowe i wewnątrzkanałowe
Udar - Książka 2006, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Udar mózgu
UDAR KRWOTOCZNY MÓZGU, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Udar mózgu
Klasyfikacja zespołów udarowych, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Udar mózgu
Zapalenia opon mózgowych i mózgu, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Neuroinfekcje
Udar niedokrwienny mTśzgu, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Udar mózgu
01 - AFAZJA, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Otępienie i zaburzenia czynności wyższych układu nerwowe
Stany zagrożenia życia w chorobach neurologicznych, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Stany zagrożenia
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Neuroinfekcje
023 - ZAP OMR I MÓZGU, V rok, Neurologia
AFAZJA, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Otępienie i zaburzenia czynności wyższych układu nerwowego
Choroby naczyniowe mózgu, V rok, Neurologia
13 STWARDNIENIE ROZSIANE, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Stwardnienie rozsiane, jamistość rdzenia, s
Procesy elektrochemiczne mózgu, V rok, Neurologia
14 STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE, V rok, Neurologia, Sem. V rok, Stwardnienie rozsiane, jamistość rdz

więcej podobnych podstron