patofizjo- koło 2 seminarki, 3 rok, patofizjologia, ćwiczenia


Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności - AIDS. Sorter komórkowy.

  1. Wprowadzenie - retrowirusy (wirusy M i T tropowe)

  2. Epidemiologia AIDS

  3. Molekularne mechanizmy zakażenia komórki wirusem HIV.

  4. Rola chemokin i receptorów chemokinowych w patogenezie infekcji HIV

  5. Profilaktyka AIDS

NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE

    1. pierwotne niedobory immunologiczne