9 10 11 opracowany p.os, Psychologia Osobowości


Wykład 9

Psychologia egzystencjalna

PSYCHOLOGIA EGZYSTENCJALNA według V. FranklaCzłowiek jest twórcą samego siebie.

CZTERY DYLEMATY EGZYSTENCJALNE (wg. Tillicha)

VIKTOR FRANKL

Na czym polega rozwój?

MOTYWACJA LUDZKA -WOLA SENSU -PODSTAWOWY SPOSÓB ODNIESIENIA SIĘ CZŁOWIEKA DO RZECZYWISTOŚCI

INTENCJONALNOŚĆ -SAMOTRANSCENDENCJA

PATOLOGIA WOLI SENSU:

BŁĘDNE POSTAWY WOBEC RZECZYWISTOŚCI1.

Wykład 10 & 11

PODSTAWOWE FUNKCJE OSOBOWOŚCI W UJĘCIU POZNAWCZYM

Nadrzędne zadania osobowości jako systemu:

adaptacja psychologiczna & Integracja osoby

Interakcyjne podejście do rozwoju

Przystosowanie jako aktywny proces, którego celem jest:

poczucie własnej jedności (unity): przeświadczenie, że jesteśmy tą samą osobą w różnym czasie i okolicznościach

poczucie autonomii i podmiotowej kontroli (odczucie wolności, możliwości wywoływania zmian w sobie i w otoczeniu)

MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE INTEGRACJĘ:

RÓŻNICE INDYWIDUALNE

Wyznaczane są przez:

 1. Strategie przetwarzania informacji, które warunkują sposób konstruowania siebie i świata:

 • Podmiotowość kontroli:

 • STYLE ATRYBUCJI ZDARZEŃ

  TEORIA KONSTRUKTÓW OSOBISTYCH G. KELLY'EGO

  Modele człowieka w psychoanalizie, psychologii S-R, i w podejściu poznawczym.

  Podstawowy postulat: osobowość "urządzeniem" do przewidywania zdarzeń.

  Główne tezy teorii konstruktów osobistych:

  TEORIA OSOBOWOŚCI AUTORYTARNEJ (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, Sanford).

  OSOBOWOŚĆ DOGMATYCZNA, czyli UMYSŁ ZAMKNIĘTY (Rokeach).

  OSOBOWOŚĆ JAKO SYSTEM WIEDZY OSOBISTEJ

  W wyniku poznawania świata i siebie -formuje wiedza osobista: spontanicznie wykorzystywana przez nas przy interpretowaniu nowych doświadczeń (konstruowaniu zdarzeń) i sterowaniu zachowaniem.

  Wiedza osobista to wiedza:

  Wiedza zorganizowana w schematach poznawczych (uproszczonych, uogólnionych reprezentacjach pewnych obiektów i relacji między nimi).

  UŻYCIE WIEDZY

  Zaktywizowany schemat wpływa na

  W różnych okolicznościach aktywizowane mogą być różne schematy, dostarczające różnych perspektyw poznawczo - ewaluatywnych z których spoglądamy na rzeczywistość i prowadzące do różnych działań.

  Schematy (konstrukty) chronicznie dostępne znajdują się w stałym pogotowiu (Higgins, 1990).

  Np. autoschematy - ciągłość doświadczenia, międzysytuacyjna spójność i stabilność zachowania.

  Wiedza osobista ma dwa jakościowo różne komponenty: wiedzę deklaratywną(zwaną też wiedzą faktualną, "wiedzą że") i wiedzę proceduralną(zwaną też "wiedzą jak"; Winograd, 1975).

  Wiedza deklaratywna:

  Wiedza proceduralna - zawarta w samych procedurach

  przetwarzania informacji i sterowania zachowaniem

  Przetwarzanie kontrolowane:

  Przetwarzanie automatyczne:

  SCHEMATY A CECHY OSOBOWOŚCI

  1. Posiadania rozbudowanego schematu danego atrybutu nie oznacza, że ktoś ma ten atrybut (i vice versa) Np. rozbudowane schematy dotyczące życia politycznego -nie implikują, ze ktoś jest liberałem czy tez konserwatystą. Fakt, że ktoś jest uczynny, nie oznacza że ma rozbudowaną wiedzę schematowi n.t. okoliczności i form pomagania.

  2. W odróżnieniu od cechy, wiedza schematowa jest "zanurzona w kontekście" :rozwija się w odniesieniu do określonych aspektów życia człowieka. Np. jednostka może mieć dobrze rozwiniętą wiedzę o stosunkach międzyludzkich w miejscu pracy, zarazem może jej brakować zrozumienia relacji interpersonalnych w rodzinie.

  3. Schematy pozwalają ludziom szybko i elastycznie reagować na wymogi otoczenia(schematy jako "instrumenty" poznawczo-wykonawcze).

  Osoby, dysponujące rozbudowanymi schematami w danej dziedzinie,

  GENERALNIE: Schematy są, podobnie jak cechy, składnikami osobowości, Jednakże różnią się od nich jakościowo i pełnią inne funkcje. Dwie teorie - komplementarny punkt widzenia na osobowość.

  Metamechanizmy poznawcze

  Aspekty formalne systemu poznawczego (jak jest zbudowany system)

  Motywacja epistemiczna A. W. Kruglanski

  Jak rozwiązywana jest konfrontacja z niezgodnością?

  Konsekwencje metapoznawczych mechanizmów

  1. Bezrefleksyjność -sposób przetwarzania danych, który charakteryzuje:

 • Refleksyjność -

 • manifestowana -stan gotowości do aktywnego przetwarzania danych wymagający stałej świadomości i twórczej mobilizacji uwagi -wrażliwość adaptacyjna

  latentna (potencjalna) -stan umysłu, który w chwili zmiany warunków wewnętrznych lub zewnętrznych przechodzi w refleksyjność manifestowaną

  Cechy:  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Opracowanie testow z psychologii osobowosci
  Ukryte teorie osobowoci opracowanie DLA M, psychologia osobowości
  Opracowanie testów z psychologii osobowosci
  Opracowane Zagadnienia. Psychologia osobowości. Oleś, Psychologia Osobowości
  Opracowanie testĂłw z psychologii osobowosci
  ćw 9 rozdz. 10, Psychologia, Osobowość, opracowania
  ćw 11 Bruner, Psychologia, Osobowość, opracowania
  osobowosc cw 10, Psychologia, Osobowość, opracowania
  opracowania, sztompka, Psychokulturaliści zdefiniowali i opisali pojęcie Osobowości podstawowej, któ
  Psychologia społeczna wykład$ 10 11
  Podstawy psychologii - wyklad 07 [11.10.2001], INNE KIERUNKI, psychologia
  Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
  psych osobowosci wykl 7 i 8 opracowany, Psychologia Osobowości
  Psychologia Sądowa opracowane zagadnienia Psychopatologia psychozy, zaburzenia osobowości, osob
  PROGr Zoosanitarne OS lato 10 11
  WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
  Psychologia osobowości dr Kofta wykład 10 Społeczne aspekty Ja

  więcej podobnych podstron