W krainie czystości, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich


Scenariusz zajęć przeprowadzonych przez Monikę Ciarkowską 25.09.2008 r. w grupie dzieci 3- letnich.

Temat kompleksowy: Dbamy o porządek

Temat dnia: W krainie czystości.

Cele ogólne:

- Wdrażanie do dbania o higienę osobistą

- Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

- Rozwijanie umiejętności ruchowych

Cele operacyjne: Dziecko:

- Próbuje rozwiązać zagadki

- Dopasowuje rozwiązanie zagadki do odpowiedniej ilustracji

- Wysłucha wiersza

- Bierze udział w zabawie ruchowej

- Odpowie na pytania nauczycielki

- Powie, kiedy należy myć ręce, zęby, buzię

- Nazywa przybory toaletowe, podaje ich przeznaczenie i demonstruje ruchem ciała ich użytkowanie

Metody wg Okonia:

- Podająca (piosenka, wiersz, zagadki, opis czynności do wykonania podczas zabawy ruchowej)

- Eksponująca (ekspozycja ilustracji do zagadek)

- Problemowa (dyskusja dydaktyczna, zabawa ruchowa)

- Praktyczna (udział w zabawie ruchowej, demonstrowanie ruchem użytkowanie przyborów toaletowych, wykonanie zadania w karcie pracy)

Formy:

- Zbiorowa

- Indywidualna

Środki dydaktyczne:

- Płyta CD

- Zagadki dydaktyczne

- Ilustracje do zagadek

- Wiersz „Zdrowym być”

- Karty pracy

- Kredki

- Uśmiechnięte i smutne słoneczka

- Uśmiechnięte buźki dla każdego dziecka

Przebieg zajęć:

a) część wstępna

1. Zaproszenie dzieci do kręgu.

2. Śpiewanie pląsu „Tęcza”.

b) część właściwa

1. Wprowadzenie dzieci do tematu zajęć.

Nauczycielka prosi dzieci o uwagę. Prezentuje kolorowe koperty i mówi, że w środku znajdują się zagadki, które przekazała jej pani doktor. Dzięki rozwiązaniu zagadek dzieci będą wiedziały jak dbać o własną czystość i zdrowie.

2. Nauczycielka zadaje dzieciom zagadki. Dzieci patrząc na rozłożone w kręgu ilustracje odgadują zagadki. Po każdej zagadce, dzieci nazywają przedmiot, podają jego przeznaczenie i naśladują ruchem używanie danego przedmiotu. Rozmowa z dziećmi na temat tego, kiedy należy myć rączki, buzię, zęby. Dlaczego trzeba dbać o higienę osobistą.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

3. Słuchanie wiersza A. Łady - Grodzickiej „Zdrowym być”.

Źródło: Ćwiek M., Godzimirska B., Wasilewska J. - „ABC czterolatka Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć”.

Rozmowa na temat treści wiersza (O czym był wiersz? Jak dbacie o czystość waszego ciała? Kiedy należy myć ząbki, rączki? Dlaczego należy dbać o higienę osobistą?)

4. Zabawa ruchowa podczas słuchania piosenki „Szczotka, pasta”. Dzieci naśladują nauczycielkę, która ruchem inscenizuje mycie zębów, obraca się z rękoma na biodrach, skacze jak piłeczka.

5. Ponowne zaproszenie dzieci do kręgu. Objaśnienie sposobu wykonania kart pracy.

Dzieci siadają do stolików i kolorują kolorowanki dotyczące higieny osobistej.

0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

c) część końcowa

1. Podsumowanie zajęć (O czym rozmawialiśmy na dzisiejszych zajęciach?, Jakie znacie przedmioty potrzebne do dbania o czystość naszego ciała?, Czy będziecie pamiętać o myciu rączek, zębów?).

2. Omówienie prac dzieci.

3. Określanie przez dzieci tego, czy podobały im się dzisiejsze zajęcia - dzieci stają przy wybranym przez siebie słoneczku.

0x08 graphic

BARDZO MI SIĘ PDODOBAŁY ŚREDNIO MI SIĘ PODOBAŁY NIE PODOBAŁY MI SIĘ

4. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach. Wręczenie dzieciom uśmiechniętych buziek myjących zęby.

0x08 graphic

Opracowała Monika CiarkowskaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czystość na co dzień, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
Poznajemy owoce, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
Witamy w przedszkolu, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
Jeż mieszkańcem lasu, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
Gdzie mieszkamy, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
Kolorowe wzorki, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
scenariusz zajeć dla dzieci 3- letnich , Dokumenty do szkoły, przedszkola; inne, konspekty i scenari
scenariusz zajęć dla dzieci 3 letnich; , 3 latki, scenariusze
scenariusz zajeć dla dzieci 3 letnich ,,Wiejskie podwórko''
scenariusz zajeć dla dzieci 3- letnich , Eskimos, zwierzęta polarne Antarktyda
Scenariusz zajęć dla dzieci 5 – letnich z elementami muzykoterapii, Wychowanie przedszkolne-gotowe s
scenariusz zajęć dla dzieci 3 letnich; , 3 latki, scenariusze
scenariusz zajeć dla dzieci 3 letnich , PRZEDSZKOLE, plany tygodniowe
scenariusz zajeć dla dzieci 3 letnich ,,Buda dla psa 3
mgr krystyna srebro zbior scenariuszy zajec dla dzieci 5 i 6 letnich
S Jak powstaje papier scenariusz zajec dla dzieci 5 letnich
Scenariusz zajęć dla dzieci poświęcony rozwijaniu empatii i współpracy w zespole, wspieraniu samooce

więcej podobnych podstron