Biznes plan Gospodarstwo agroturystyczne ada, Dokumenty praca mgr


BIZNES PLAN

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie 8.2.1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

SPIS TREŚCI

SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY 2

A-1 Dane przedsiębiorstwa 2

A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy 2

SEKCJA B OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2

SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY 3

C-1 Opis produktu/usługi 3

C-2 Charakterystyka rynku 3

C-3 Konkurencja na rynku 3

C-4 Dystrybucja i promocja 3

C-5Cena 4

C-6 Prognoza sprzedaży 4

C-7 Przychody 4

SEKCJA D PLAN INWESTYCYJNY 5

D-1 Opis planowanej inwestycji 5

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze 5

D-3 Informacja o planowanej inwestycji 5

SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 6

E-1 Uproszczony bilans 6

E-2 Planowane wpływy i wydatki 7


SEKCJA A

DANE WNIOSKODAWCY


A-1 Dane przedsiębiorstwa

Proszę o podanie następujących danych dotyczących przedsiębiorstwa

1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa

Pokoje gościnne „ADA”

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy

Ul. Monopolowa 185

22-470 Zwierzyniec

3. Adres do korespondencji

Ul. Monopolowa 185

22-470 Zwierzyniec

4. Numer telefonu

+48 587-264-137

5. Lokalizacja działalności gospodarczej - proszę o podanie miejsca wykonywania działalności

Ul. Monopolowa 28

22-470 Zwierzyniec

6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego


A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada wnioskodawca.

1. Imię i nazwisko

Patrycja Kuc

2. Data urodzenia

23.09.89r.

3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność)

1) Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu

2) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcący w Biłgoraju. Nr.3

profil językowy

3) Obecnie jestem studentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

4. Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia

1) 3-letnie doświadczenie w obsłudze klienta,

2) Obsługa komputera

3) Znajomość języków obcych (biegła znajomość języka angielskiego, komunikatywny poziom języka niemieckiego)

4) Prawo jazdy kat. B

5) Wysoka kultura osobista

6) Efektywne zarządzanie personelem

5. Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia)

1) 3 - letnie doświadczenie w obsłudze klienta,

2) Obsługa komputera

3) Znajomość języków obcych (Certificate in Advanced English)

4) Uprawnienie do prowadzenia biura rachunkowego

SEKCJA B OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

B Opis planowanego przedsięwzięcia

Proszę określić przedmiot, formę organizacyjno - prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz opisać planowane przedsięwzięcie

1. Data rozpoczęcia działalności

2010 r.

2. Rodzaj działalności (handel, produkcja, usługi)

usługi

3. Przedmiot i zakres działalności

Działalność agroturystyczna (noclegi-wyżywienie). Wynajem pokoi, wypożyczalnia rowerów, posiłki dla gości.

4. Forma organizacyjno - prawna

jednoosobowa działalność gospodarcza

5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym

rozliczenie na ogólnych zasadach, podatek dochodowy liniowy 19% (książka przychodów i rozchodów)

6. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne -jakie?)

realizacja inwestycji - środki własne plus kredyt w wysokości 150000,- zł

początkowa wartość - wkład własny 50000,- zł (wartość poddasza)

7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży).

Adaptacja poddasza w budynku mieszkalnym pod potrzeby agroturystyki z niezależnym wejściem dla gości, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. Planowana inwestycja dotyczy: ocieplenia ścian, wykonania sufitów podwieszanych, przebudowy istniejącej łazienki, położenia podłóg w pokojach, łazienkach, korytarzach komunikacyjnych, zainstalowania instalacji elektrycznych (telewizyjna, komputerowa, monitoringu), wodno - kanalizacyjnej i podgrzewania wody energią słoneczną, adaptacji i wykonania wejścia, obłożenia tarasów i balkonów wraz z montażem balustrad, wykonania odwodnienia oraz utwardzenia dojść z kostki, wykonania i zagospodarowania ogrodu z położeniem instalacji nawadniającej oraz wykonania altanki, wyposażenia pokoi, łazienek i kuchni oraz zakupu sprzętu komputerowego i rowerów.


SEKCJA C

PLAN MARKETINGOWY


C-1 Opis produktu / usługi

Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga?

1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek.

Agroturystyka - dość dynamicznie rozwijając się dziedzina wypoczynku rodzinnego w Polsce jak też na świecie, zwłaszcza na terenach wiejskich z dala od aglomeracji miejskich i w otoczeniu ciekawych miejsc przyrodniczych. Takim terenem są okolice Roztoczańskiego Parku Narodowego - Roztocze

2. Proszę podać w jaki sposób produkt różni się od produktów/ usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku?

Usługa agroturystyczna, aby była atrakcyjna należy utworzyć lokale o wysokim standardzie z dobrym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Dotykowo gospodarstwo agroturystyczne powinno posiadać możliwość prowadzenia wyżywienia dla gości.

3. Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/ usług.

Obecnie na terenie Roztocza brak obiektów agroturystycznych o wysokim standardzie dla wymagających klientów.

C-2 Charakterystyka rynku

Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż.

1. Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym).

Klienci to przede wszystkim turyści w okresie letnim, począwszy od maja do września. Szacuje się, iż w czasie sezony przy 12 miejscach noclegowych będzie około 800 osób a po sezonie ok. 300.

2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport?

Usługa agroturystyczna przeznaczona jest na rynek lokalny.

3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi?

Wysoki standard pokoi z łazienkami z pełnym wyposażeniem. Zapewnienie wyżywienia, przystosowanie otoczenie pod wypoczynek.

4. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości?

Usługi agroturystyczne cechuje się dużą sezonowością z dwoma szczytami: letnim i zimowym. Aby zminimalizować wahania sezonowości należy pozyskać klientów biznesowych.

5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek?

1) Duża liczba konkurentów na rynku lokalnym

2) Nie wystarczająca promocja regionu

3) Koszty modernizacji budynku

4) Koszty adaptacji poddasza

C-3 Konkurencja na rynku

Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu/usługi na rynek?

1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią w kolumnie 5.

1. Nazwa

2. Jakość

3. Cena

4. Reklama/ promocja

5. Średni wynik punktowy

Pokoje Gościnne „ADA”

8

8

10

8,6

Konkurent 1 - Hotel „Jodła”

3

4

5

4

Konkurent 2 - „Pokoje Gościnne u Darka”

4

5

8

5,6

Konkurent 3 -Pensjonat „Telimena”

5

3

9

5,6

2. Proszę opisać potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania.

Usługi moich konkurentów są tańsze, ale maja niższe standardy. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że najczęściej klient pierwsze patrzy na cenę więc na początek wprowadzę upustowe ceny, dla grup powyżej 10 osób i dla stałych klientów.


C-4 Dystrybucja i promocja

Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi.

1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż?

Sprzedaż usług bezpośrednio w gospodarstwie agroturystycznym.

2. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach? Proszę opisać formę promocji / reklamy.

Podstawową promocją powinna być reklama w Internecie a zwłaszcza ogłoszenia (wizytówki gospodarstwa agroturystycznego) w portalach turystycznych, ogłoszenia w lokalnych przewodnikach i w biurach informacji turystycznej. Planowane jest własna strona internetowa obrazująca gospodarstwo agroturystyczne jak też jego otoczenie.

3. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, gotówka, karta)?

Gotówka, przelew. Promowana forma to przedpłata.

C-5 Cena

Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową, biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 6, C-7.

1. Proszę wyjaśnić planowany poziom cen. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów/ usług (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).

Produkt / usługa

Rok w którym została założona działalność gospodarcza.

Rok n + 1

Rok n + 2

1. Pokój 2 osobowy z łazienka (sezon)

35

35

40

2. Dwa pokoje 3 osobowy z wspólna łazienką (sezon)

30

30

35

3. Pokój 4 osobowy z łazienka (sezon)

32

32

33

4. Pokój 2,3,4 osobowy po sezonie

30

30

32

5. Śniadania

10

12

15

6. Obiady

20

25

27

7. Wynajem sprzętu turystycznego (rowery)

2

2

3

2. Dlaczego zastosowano ceny określone w pkt. 1?

Wzrost cen usług z uwagi na wyższy standard oferowanych usług, dobre położenie, zapewnienie gościom regionalnej kuchni.

C-6 Prognoza sprzedaży

Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 5, C-7.

1. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli C-5.

Produkt /usługa

Rok w którym została założona działalność gospodarcza (2010 r.)

Rok n + 1

(2011 r.)

Rok n + 2

(2012 r.)

1. Pokój 2 osobowy z łazienka (sezon) (dobo/osoba)

270

270

270

2. Dwa pokoje 3 osobowy z wspólna łazienką (sezon)

810

810

810

3. Pokój 4 osobowy z łazienka (sezon)

540

540

540

4. Pokój 2,3,4 osobowy po sezonie

1440

1440

1440

5. Śniadania

1500

1500

1500

6. Obiady

900

900

900

7. Wynajem sprzętu turystycznego (rowery)

1200

1500

1500

2. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne.

C-7 Przychody

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli C-5 oraz C-6. Wartości w tabeli muszą być tożsame z wartościami podanymi w tabeli E-2.

Produkt /usługa

Rok w którym została założona działalność gospodarcza (2010 r.)

Rok n + 1

(2011 r.)

Rok n + 2

(2012 r.)

1. Pokój 2 osobowy z łazienka (sezon)

9 450

9 450

10 800

2. Dwa pokoje 3 osobowy z wspólna łazienką (sezon)

24 300

24 300

28 350

3. Pokój 4 osobowy z łazienka (sezon)

17 820

17 820

17 820

4. Pokój 2,3,4 osobowy po sezonie

43 200

43 200

46 080

5. Śniadania

15 000

18 000

22 500

6. Obiady

18 000

22 500

27 000

7. Wynajem sprzętu turystycznego (rowery)

2 400

3 000

3 000

SUMA:

129 630

137 730

155 550


SEKCJA D

PLAN INWESTYCYJNY


Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie
z
odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

D-1 Opis planowanej inwestycji

Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (itp. zakup maszyn i urządzeń, itp.). W pkt. 1-2 należy odnieść się do całokształtu działań a w 3 jedynie do kosztów kwalifikowanych.

1. Uzasadnienie inwestycji:

2. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady):

Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Koszty (PLN)

1. Prace budowlane

Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego i otoczenia pod agroturystykę

183 000

2. Prace modernizacyjne

Modernizacja pokoi, łazienek i jadalni oraz ich wyposażenie

46 360

3. Zakup wyposażenia pokoi gościnnych

Zakup wyposażenia pokoi - telewizory, radiobudziki

6 100

4. Zakup sprzętu turystycznego i sprzętu komputerowego

Zakup rowerów turystycznych

5 490

RAZEM (PLN):

240 950

3. Wymienić jedynie koszty kwalifikowane w ramach działań do zrealizowania (pomniejszone o VAT 22%)

Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Koszty (PLN)

1. Prace budowlane

Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego i otoczenia pod agroturystykę

150 000

2. Prace modernizacyjne

Modernizacja pokoi, łazienek i jadalni oraz ich wyposażenie

38 000

3. Zakup wyposażenia pokoi gościnnych

Zakup wyposażenia pokoi - telewizory, radiobudziki

5 000

4. Zakup sprzętu turystycznego i sprzętu komputerowego

Zakup rowerów turystycznych

4 500

RAZEM (PLN):

197 500


D-2 Aktualne zdolności wytwórcze

Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę wymienić aktualny zakres dostępu do takich środków.

1. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej działalności?

- dom jednorodzinny z poddaszem do zagospodarowania wraz z działo rekreacyjną o pow. 1000 m2

2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki, itp.).

- cztery pokoje o łącznej powierzchni 120 m2

- trzy łazienki w tym dwie wbudowane w pokojach, jedna wspólna do dwóch pokoi,

- zaplecze kuchenne z wyposażeniem i jadalnią,

3. Proszę określić zasoby techniczne

Rodzaj maszyny/urządzenia

Rok produkcji

Szacunkowa wartość

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

1. Jak będzie wyglądał proces techniczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji.

2. Proszę podać specyfikację techniczną planowanych maszyn i urządzeń oraz uzasadnić, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia.

SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Uproszczony bilans

Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom

Aktywa

Rok w którym została założona działalność gospodarcza

(2010 r.)

)n)

Rok n + 1

(2011 r.)

Rok n + 2

(2012 r.)

MAJĄTEK TRWAŁY (A do G):

65 000

250 275

233 325

A/wartości niematerialne i prawne

B/ grunty

C/ budynki i budowle

50 000

231 725

221 675

D/ maszyny i urządzenia

E/ inwestycje rozpoczęte

F/ długoterminowe papiery wartościowe

G/ pozostały majątek trwały

15 000

18 550

11 650

MAJĄTEK OBROTOWY (H do K):

72 114

81 597

81 960

H/ należności i roszczenia

540

792

895

I/zapasy

1 080

1 132

1 278

J/środki pieniężne

70 493

79 673

79 786

K/ pozostały majątek obrotowy

AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY)

137 114

331 872

315 285

Pasywa

Rok w którym została założona działalność gospodarcza

(2010 r.)

Rok n + 1

(2011 r.)

Rok n + 2

(2012 r.)

PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N)

136 768

234 805

222 855

L/fundusze własne

136 768

144 805

157 855

M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów i pożyczek)

N/ kredyty i pożyczki długoterminowe

0

90 000

65 000

PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (O do R)

346

97 067

92 430

O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek)

346

679

767

P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe

R/ pozostałe pasywa

-

96 388

91 663

PASYWA RAZEM (DŁUGO-I KRÓTKOTERMINOWE):

137 114

331 872

315 285

E-2 Rachunek zysków i strat.

PRZYCHODY (brutto)

1.1. z działalności handlowej

1.2. z działalności produkcyjnej

1.3. z działalności usługowej

129 630

137 730

155 550

1.4. spłaty należności

1.5. inne

1. RAZEM PRZYCHODY

129 630

137 730

155 550

KOSZTY (brutto)

2.1 zakupy towarów

2.2 zakupy surowców/ materiałów

8 500

10 000

10 000

2.3 wynagrodzenie pracowników

18 000

24 000

30 000

2.4 narzuty na wynagrodzenia

2 700

3 600

4 500

2.5 czynsz

-

2.6 transport

-

2.7 energia, co, gaz, woda

6 500

6 700

6 900

2.8 usługi obce

-

2.9 podatki lokalne

1 800

1 800

1 800

2.10 reklama

2.11 ubezpieczenia rzeczowe

250

250

270

2.12 koszty administracyjne i telekom.

1 200

1 200

1 200

2.13 leasing

-

2.14 inne koszty

-

2.15 odsetki od kredytów

2 500

1 800

1 200

2.16 amortyzacja

2 500

3 700

3 700

2. RAZEM KOSZTY

43 450

53 050

59 570

3. Zmiany stanu produktów (+/-)

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

43 450

53 050

59 570

5. ZUS właściciela

12 000

12 700

13 500

6. ZYSK BRUTTO (1 - 4- 5)

74 180

71 980

82 480

7. PODATEK DOCHODOWY

14 094

13 676

15 671

8. ZYSK NETTO (6 - 7)

60 086

58 304

66 809

Podpis wnioskodawcy:

0x08 graphic
0x08 graphic

Imię i Nazwisko Data, miejscowość

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biznes plan gospodarstwa agroturystycznego QKODTKJHUV5A66YE2KBOHTLTQTA4CREGHVPIHSY
Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ma 59 lat, Dokumenty praca mgr
rola ojca w kształtowaniu charakteru córki, Dokumenty praca mgr
Ciało jako sposób bycia w świecie, Dokumenty praca mgr
FILOZOFIA PLATONA, Dokumenty praca mgr
Uwarunkowanie agresji w środowisku rodzinnym, Dokumenty praca mgr
Wieloaspektowość pojęcia ojcostwo, Dokumenty praca mgr
Rodzice i ich wpływ na młodzież i przypisy, Dokumenty praca mgr
Działania twórcze ćwiczenia, Dokumenty praca mgr
Ciało w rytuałach kanibalistycznych, Dokumenty praca mgr
pojęcie klasy społecznej REFERAT, Dokumenty praca mgr
Rola ojca w wychowaniu dziecka na przestrzeni dziejów, Dokumenty praca mgr
UWARUNKOWANOIA RODZINNE DOBRE!!!, Dokumenty praca mgr
Etyka stoikow, Dokumenty praca mgr
Wpływ mediów na wyzwalanie się agresywnych postaw wśród młodzieży i dzieci, Dokumenty praca mgr
Przyczyny powstawania agresji i sposoby jej redukowania, Dokumenty praca mgr
Przemoc w rodziniellllllll, Dokumenty praca mgr
Rodzinne uwarunkowania przemocy w rodzinie, Dokumenty praca mgr

więcej podobnych podstron