LOGISTYKA W18., Wykład 17

Pobierz dokument
logistyka.w18.wyklad.17.doc
Rozmiar 27 KB

Proces zakupu i transportu.

W procesie zakupu istnieje wiele kosztów ukrytych.

W przedstawionej definicji kosztów występuje pojęcie ceny nabycia, które często jest zastępowane ceną zakupu, aczkolwiek nie są to pojęcia tożsame. Przytoczymy zatem ich właściwe znaczenie:

Proces nabycia - rzeczywista cena zakupu (też koszty związane z obsługą zakupu i transportu), obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez naliczenia VAT), a w przypadku importu powiększamy o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania.

Cena zakupu - cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki - VAT (przy imporcie: - cło, podatek importowy, podatek akcyzowy).

3 sytuacje, które odmiennie wpływają na określanie kosztów transportu:

Proces magazynowania

Należy jednoznacznie przyjąć, że wszelkie aktywności związane z:

stanowią lub powinny stanowić koszty infrastruktury, o ile nie wynikają z aktywności wykraczających poza normatywny zakres objęty amortyzacją, płacami stałymi lub standardowym utrzymaniem stanu magazynu.

Koszty zmienne - mają charakter kosztów nadzwyczajnych związanych formalnie z infrastrukturą procesu magazynowania, ale będzie bezpośrednią konsekwencją istnienia zapasów. Wystąpią w sytuacji, gdy utrzymanie zapasów wymaga działań wykraczających poza standardowe utrzymanie magazynu.

Fundamentalną pozycja w kosztach występująca w procesie magazynowania są koszty wynikające wprost z istnienia zapasów - są to koszty ponoszone w czasie, gdy dobra są utrzymywane jako zapas.

Obejmują one:

O wielkości rzeczywistych kosztów magazynowania decydują w głównej mierze:

WWW.DYCHA.PRV.PL - Oficjalna Strona GRUPY 10 AE we Wrocławiu

LOGISTYKA Stanisław Krawczyk Wykład 18 - 2001.03.12


Pobierz dokument
logistyka.w18.wyklad.17.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
logistyka - wykłady (17 str), Logistyka
Makroekonomia Wykład 17 01 2010
logistyka zaopatrzenia-wyklady, Logistyka
Budownictwo Ogolne II wyklad 17 ppoz b (2)
KPC Wykład (17) 26 02 2013
etyka w biznesie - wykład 1 - 17.11.2012, GWSH - Finanse i Rachunkowość, semestr I, etyka
turystyka na obszarach chronionych wyklad 1 17.10.10, ^ Turystyka i Rekreacja GWSH Katowice, 5 semes
FINANSE PRZEDSIEBIORSTW WYKŁAD 3 (17 11 2012)
logistyka wszystkie wykłady politechnika poznańska
socjologiczneaaspekty problemow spolecznych, SAPS 6, WYKŁAD 7 (17
Wykład 4 (17.01.2012)
LOGISTYKA W17., Wykład 2001-03-05
LOGISTYKA W22., Wykład 09
Logistyka produkcji Wykład
wykład 9- (17. 05. 2001), Ekonomia, Studia, I rok, Finanase publiczne, Wykłady-stare, Wykłady
Wykład 3 - 17.03.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr II, Prawo

więcej podobnych podstron