podsumowanie Żbika, SOCJOLOGIA


SOCJOLOGIA

Dr Ewa Cierniak - Szóstak, p.310 / B.Gł. 

Literatura:

 1. Pacholski, Słaboń: Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów.

 2. Dyoniziak, Iwanicka, Karwińska, Nikołajew, Pucek: Społeczeństwo (polskie) w procesie zmian” - 5 rozdziałów

 3. Sztompka: Socjologia.

 
 
 

Po co nam socjologia?:

Alan Greenspan: Socjologia zaczyna się w ludzkich umysłach. 

F. Znaniecki, W. Thomas - 5 tomów, przeczytać 3 strony wstępu. 

3 błędy socjologii zdroworozsądkowej:

 1. Domniemanie, że znamy rzeczywistość społeczną ponieważ w niej żyjemy i że na podstawie naszego doświadczenia możemy przyjmować za pewnik niektóre stany rzeczy i stosunki społeczne.

  1. ograniczenie obserwacji zewnętrznej - zakres wiedzy o rzeczywistości społecznej ograniczamy do jednego społeczeństwa, jednej klasy czy grupy społecznej

  2. ograniczenie obserwacji wewnętrznej - duża liczba doświadczeń społecznych jest nierejestrowana, a więc nie staje się podstawą zdroworozsądkowych uogólnień.

 2. Socjologia zdroworozsądkowa zajmuje stanowisko, w którym w sposóbjawny lub ukryty zawiera się norma do jakiej rzeczywistość powinna się stosować.

  1. norma wewnętrzna wobec rzeczywistości - każdy faktycznie istniejący zwyczaj, nawyk czy zachowanie traktowane jest jako norma.

  2. norma zewnętrzna wobec rzeczywistości - kiedy etyczne lub religijne wzorce przykłada się do rzeczywistości i stwierdza, że rzeczywistość społeczna jest nienormalna

Max Weber - socjologia powinna być nauką bez wartości.

 1. założenie, że każdą grupę społecznych faktów można badać w arbitralnej izolacji od reszty życia danego społeczeństwa.

 
 

August Comte - ojciec socjologii, fr. filozof, I poł. XIX wieku. Uważał, że socjologia zastąpi teologię i będzie królową nauk. 

2 kierunki rozwoju socjologii:

 1. Powstanie subdyscyplin szczegółowych socjologii

 2. Rozwój orientacji teoretycznych i metodologicznych:

 

POZYTYWIZM

   • możliwa wiedza pewna, ścisła, wolna od założeń metafizycznych

ANTYPOZYTYWIZM = socjologia rozumująca, humanistyczna.

   • przedmiotem badań subiektywne stany jednostek, motywy, dążenia

NATURALIZM

   • metody badania z nauk przyrodniczych

ANTYNATURALIZM

   • metody badawcze swoiste dla nauk społecznych, inne niż przyrodnicze

NOMOTETYZM

   • ustalenie praw ogólnych i uniwersalnych rządzących całością życia społecznego

IDIOGRAFIZM

   • opisywanie rzeczywistości społecznej

PRZEDSTAWICIEL

   • Emil Durkheim - „fakty społeczne należy badać tak jak rzeczy”

PRZEDSTAWICIEL

   • Znaniecki

   • Thomas

   • Max Weber

Twierdzenie Thomasa:

Jeśli ludzie definiują sytuacje jako rzeczywiste, to stają się one sytuacjami rzeczywistymi w swoich konsekwencjach. - podstawa tzw. samospełniającej się przepowiedni.

 
 

EGZ.: doczytać:

Słownik: socjologia, socjologia ekonomiczna i rozumiejąca, samospełniająca się przepowiednia, definicja sytuacji. 

KONFORMIZM

To przestrzeganie, podporządkowanie się normom społecznym.

2 znaczenia:

 

2 przyczyny zachowań konformistycznych:

 1. nagrody i kary ( w sensie społecznym) - S. ASCH - experyment z odcinkami

 2. informacje 
  Tw. Leo Festingera: Jeśli rzeczywistość społeczna jest niejasna, inni ludzie stają się źródłem informacji o rzeczywistości. - (np. jedzenie frutti di mare)

grupa własna vs. grupa obca 

Czynniki wpływające na nasilenie i osłabienie zachowań konformistycznych:

 1. Cechy grupy wywierającej nacisk

 • Cechy zadania lub sprawy, której nacisk dotyczy