13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym


RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W POLU MAGNETYCZNYM

F= I (l × B)

I= 0x01 graphic

F=0x01 graphic
(l × B)

F= q ( 0x01 graphic
× B)

V = 0x01 graphic

F= q ( V × B) SIŁA LORENTZA

ROZPATRUJEMY 3 PRZYPADKI :

→ →

1. ϑ B

B

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
V

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

F= qVB sin α

Jeżeli α= 0o lub α= 180° to sin 0°= sin 180°= 1

Więc F= 0

W tym przypadku zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona ładunek porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, wzdłuż linii sił pola.

0x08 graphic
→ →

2. ϑ ⊥ B

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

→ → → → →

F= q( V × B) wynika, że : F ⊥ V

W tym przypadku ładunek będzie poruszał się po okręgu.

Liczymy promień tego okręgu:

qVB sin 90° = 0x01 graphic

R= 0x01 graphic

3. ϑ  B oraz V ⊥ B

0x08 graphic
α ≠ 0°, 90°, 180°

W tym przypadku torem ruchu cząstki naładowanej będzie linia śrubowa, równoległa do linii sił pola magnetycznego (złożenie ruchu jednostajnego po okręgu i ruchu jednostajnego po linii prostej).

WNIOSEK !!

Pole magnetyczne nie jest w stanie zmienić wartości prędkości cząstki naładowanej, gdyż praca pola magnetycznego wykonana nad cząstką naładowaną jest równa 0.

Pole magnetyczne może, co najwyżej zmienić kierunek wektora prędkości.

Przykład 1 :

Oblicz „skok” linii śrubowej, po której porusza się elektron w polu magnetycznym.

X = 0x01 graphic
* t

0x01 graphic
= 0x01 graphic
cos0x01 graphic

t = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

x = V00x01 graphic
cos 0x01 graphic
* 0x01 graphic

x = 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
4 Ruch naładowanych cząstek w polu magnetycznym
12 Ruch naładowanej cząstki w polu elektrycznym
Fizyka 5 Ruch naladowanych czastek w polu elektrycznym
40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje
Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
31 Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym Wyznaczanie wartości eprzezm
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
A-22WLAD, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn

więcej podobnych podstron