2popr biochemia 2006, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia


II EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOCHEMII

WNoZ 15.03.2006

  1. Napisz peptyd o strukturze: Ala-Cys-Phe-Gly-Cys-Ser. Zaznacz C i N koniec białka. Jakie peptydazy i w których miejscach mogą hydrolizować ten peptyd. Omów, jakie oddziaływania decydują o przestrzennej architekturze białek. Uzasadnij, że sekwencja aminokwasów determinuje strukturę przestrzenną białka. (23 pkt.)

  2. Wykaż podobieństwa i różnice pomiędzy syntezą DNA i RNA. Na przykładzie polimerazy DNA, przedstaw ogólne reguły działania polimeraz DNA. (18 pkt.)

  3. Podaj przykłady enzymów i innych białek ulegających aktywacji w wyniku specyficznej proteolizy. Jakie inne czynniki regulują aktywność enzymów? (14 pkt.)

  4. Napisz sumaryczną reakcję przekształcania glukozy w pirogronian oraz reakcje przeniesienia fosforanu występujące podczas tych przemian. Zaznacz enzym ją katalizujący. Które z tych reakcji są nieodwracalne? Napisz reakcje łączącą glikolize z CKT. (20 pkt.)

  5. Omów drogę elektronów z NADH do O2. Który z kompleksów transportu elektronów nie jest pompą protonową? (15 pkt.)

  6. Napisz reakcję fosforolitycznego rozszczepienia glikogenu. Dlaczego reakcja ta jest korzystna energetycznie? (10 pkt.)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biochemia poprawka1, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
biochemia 6 wykl!, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
EGZAMIN BIOCHEMIA, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
sciaga biochemia, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
Biochemia 4 wyk!, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
ZAGADNIENIA Z GENETYKI, Zootechnika SGGW, semestr II, genetyka
GENETYKA pytania opracowane, Zootechnika SGGW, semestr II, genetyka
pytania1234, Zootechnika SGGW, semestr V, towaroznawstwo
higiena agacia, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
wyklad rachunkowosc, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Higiena zw, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
higiena DDD, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
Charakterystyka roślinożernych, Zootechnika SGGW, semestr V, zwierzęta futerkowe
ostatnie 5 pytan, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Fermy rodzicielskie ściąga, Zootechnika SGGW, semestr IV, drób, Drób, Fermy - ściąga
wykł8, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie

więcej podobnych podstron