Wstęp do językoznawstwa  X 11

językoznawstwo (lingwistyka) – dziedzina nauk humanistycznych, której przedmiotem jest badanie istoty, budowy i rozwoju języka

Językoznawstwo:

Językoznawstwo:

Językoznawstwo:

Językoznawstwo:

język – system znaków prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych (ale są wyjątki znaków tylko pisanych), służący do porozumiewania się w obrębie danej społeczności (wspólnoty językowej)

Języki:

Język a dialekt

Szacuje się, że istnieje 3 – 6 tys. języków. Nie kryteria lingwistyczne, a społeczno-historyczno-kulturowe czy polityczne są często kryteriami podstawowymi w klasyfikacji języków i dlatego bardzo trudno jest odróżnić język od dialektu

Znaki:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, XI, 4 05 11
Wstęp do językoznawstwa  XI 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IV, 9 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA, WYKŁAD I, 02 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, XII, 05 11
WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IV, 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VI,0 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD II,# 02 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IX, 04 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD III, 2 03 11
Wstęp do językoznawstwa 4 XI 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD XIV, 1 06 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VIII, 6 04 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VI,# 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD XIII, 05 11
jez, Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa 2 11 2011
Wstęp do językoznawstwa

więcej podobnych podstron