Ocena siły mięśniowej, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin


Ocena siły mięśniowej

Izotoniczna - koncentryczna i ekscentryczna - izometryczna praca mięśni

Obiektywny pomiar dynamometryczny

Test Lovetta

Ocena siły mięśni mimicznych

Kliniczna ocena siły mięśniowej wg Zembatego


Prawidłowa czynność mięśnia opiera się na trzech jego właściwościach:

Mięsień, który się działa:

wykonuje pracę, a jego siła pokonuje jakiś opór

wynikiem tej pracy jest:

Mięsień, który się działa:

Mięsień, który wykonuje widoczną pracę:

Mięsień do swojej pracy potrzebuje:

Zawsze zwiększonej kurczliwości mięśni, czyli większej pracy, musi towarzyszyć zwiększony przepływ krwi.

Perrot wyróżnia cztery odmiany pracy mięśniowej:

Tonus:

Tonus:

Tonus:

Tonus:

Praca koncentryczna - pozytywna:

Praca ekscentryczna - negatywna:

Przykładem pracy ekscentrycznej jest :

Powszechnie panuje przekonanie, że:

Praca statyczna :

W staniu występuje:

Mięśnie w ruchu czynnym możemy podzielić na:

Siła mięśniowa uwarunkowana jest czynnikami:

- skład włókien mięśniowych,

- ich ilość w danym mięśniu,

- przekrój poprzeczny mięśnia,

- długość ścięgien i mięśni,

- miejsce przyczepu mięśnia

Siła mięśniowa uwarunkowana jest czynnikami:

- koordynacja śródmięśniowa

- koordynacja międzymięśniowa

Celem oceny siły mięśni jest:

Metody oceny siły mięśniowej:

Metody oceny siły mięśniowej:

Metody oceny siły mięśniowej:

W tym przypadku stosowane są różne techniki pomiarowe:

Testowanie metodą Lovetta:

Lovett rozróżnia następujące stopnie siły mięśnia:

Skala ta może być wyrażona w procentach i wtedy: 

Wyniki badania siły mięśni notuje się na specyficznym formularzu:

W trakcie testowania należy uwzględnić:

Formularz testu mięśniowego

Test na 3 - m czworogłowy i stawowy kolana

Pozycja po zakończeniu ruchu

Test na 4 i 5

Test na 2

Po wykonaniu ruchu na 2

Test na 1-badanie napięcia mm przez obserwację rzepki

Dynamometr ściskowy - pomiar ściskania palców

Dynamometr gruszka - pojedyncza

Dynamometr naciągowo-dociskowy od 0-115 kg

Ręczny tester siły mięśniowej

Dynamometr ręczny - pomiar siły ściskania ręki - skurcz izometryczny 0-100 kg

Hydrauliczny dynamometr do pomiaru ścisku ręki 0-90 kg

Dynamometr z gruszką wymienną

Hydrauliczny pomiar ściskania kciuka i wskaziciela

Manometr pomiar siły docisku

Miernik siły zginania i prostowania palców ręki

Naciągowo-dociskowy dynamometr

Dynamometr naciągowy do pomiaru siły mięśni grzbietu 0-272 kg

Dynamometr ręczny, 5 pozycji pomiarowych, 0-90 kg

Nowoczesne mierniki siły mięśniowej

Pomiar siły, test i trening izokinetyczny i izometryczny

Dynamometryczny pomiar siły

Metodyka pomiarów:

Metodyka pomiarów:

Metodyka pomiarów:

Testowanie mięśni mimicznych - wyrazowych twarzy

Testowanie:

m. Frontalis i corrugator superficilii- czołowy i marszczący brwi - unoszenie brwi ku górze i marszczenie czoła w fałdy.

Pociąganie brwi ku górze

Marszczenie skóry na czole w kierunku pionowym

m. Orbicularis oculi - okrężny oka - mocne zamykanie oka, zakrycie gałki ocznej powiekami

Mocne zamykanie oka, zakrycie gałki ocznej powiekami.

M. orbicularis oris - okrężny ust

Zwieranie ust i wysuwanie ku przodowi np. gwizdanie.

M. levator labii superioris alaeque nasi - dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Unoszenie skrzydełka nosa i wargi górnej: działa przy odczuwaniu przykrego zapachu

m. Levator anguli oris - dźwigacz kąta ust.

Unoszenie kąta ust ku górze

M. Zygomaticus - jarzmowy

Pociąganie ust ku górze i w stronę boczną, działa przy silnym śmiechu lub przy robieniu grymasów

M. risorius- śmiechowy

Pociąganie ust w stronę boczną, wywołuje lekki uśmiech lub śmiech

M. buccinator - policzkowy

Usuwanie powietrza lub płynu z przedsionka ust

M. depressor anguli oris - obniżający kąt ust

Obniża kąt ust, działa np. przy płaczu

M. depressor labii inferioris - obniżający wargę dolną

Obniża wargę dolną, działa np. przy oglądaniu zębów dolnych

M. masseter - żwacz

Zbliżanie żuchwy do szczęki, zwarcie szczękiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
OCENA WYSKLEPIENIA STOPY, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Zaopatrzenie ortopedyczne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizykoterapia, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Anamneza, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pomiary kątowe zakresu ruchu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
KLINICZNA OCENA SILY MIESNIOWEJ WG
Ocena siły mięśni
POMIARY LINIJNE, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Amputacje, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Ocena siły mięśniowej
Metody oceny postawy ciała, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo,
Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin

więcej podobnych podstron