Niepodległość na przestrzeni wieków


Recytator: Litwo Ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie ile cię trzeba cenić ten tylko się
dowie kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję bo
tęsknię po tobie.
Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy i Ostrej świecisz Bramie, ty co
gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem.
Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem do Ojczyzny łona.
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną, do tych pagórków leśnych, do
tych łąk zielonych , szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych.
Do
tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą,
posrebrzanych
żytem...........

Narrator: Rok 966. Polska POPRZEZ Mieszka I-szego
przyjmuje Chrzest Święty- „ Ja
ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

Narrator Rok
1410- Bitwa pod Grunwaldem
Pieśń- Bogurodzica

Narrator: Rok 1658. Dnia 1-go kwietnia w katedrze lwowskiej pod wezwaniem”
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- król Jan Kazimierz ogłasza
uroczystym Ślubem Maryję Królową Polski i przysięga poprawić dolę ludu
który wystąpił w obronie kraju, kościoła i króla przed Szwedami.

Zaledwie kilka miesięcy przed ślubami miała miejsce cudowna obrona Jasnej
Góry, podczas której Polacy zrozumieli że zjednoczeni z Maryją zdolni są
zwyciężyć nieprzyjaciół. Wołał więc król w imieniu własnym, senatorów i
poddanych do Matki Chrystusa:

Król Kazimierz: Wielka Boga
-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico!
Ja Jan Kazimierz...... do
przenajświętszych stóp Twoich upadłszy,
Ciebie za patronkę moją i za Królową państw moich
obi
eram i siebie i królestwo moje i wszystek lud-
Twojej szczególnej opiece i obronie polecam.

Narrator: Rok 1768- Konferderacja
Barska . Została zawiązana w imieniu haseł
patriotycznych, społecznych, katolickich przeciw królowi , decydentom i
Rosji .

Rec
ytator: Stawam na placu z Bogiem ordynansu
Rangę porzucam dla nieba wakansu.
Dla wolności ginę, wiary swej nie minę- Ten mój azard.
Krzyż mi jest tarczą a Zbawienie łupem
W marszu zostaję- choć i padnę trupem.
Nie zważam, bo w boju dla duszy pokoju- szukam w Ojczyźnie.
Krew z ran wylana dla mego zbawienia
Utwierdza żądze, ukaja pragnienia.
Jako katolika- wskroś serce przenika- prawego w wierze.
Bóg nie nowina, Maryi puklerzem
Zostawić Polskę, wojować rycerzem.
Przybywa w osobie siłę dawać Tobie- Miła Ojczyzno.
W polskich patronach niepłonne nadzieje
Zelatów serce niechaj
się nie chwieje
Gdy ci przy swej pieczy miecze do odsieczy- dadzą Polakom.
Scholka: Pieśń konfederatów.......................


Narrator: Rok 1791- Konstytucja 3-go maja
Uchwalone prawa zmieniły zasady dotychczasowego ustroju Rzeczpospolitej.
Jednym z głównych jej postanowień było , że religia katolicka jest panująca.
Po 135 latach, wedle wskazań ślubów,
Konstytucja
wzięła wieśniaków pod obronę prawa,
stanowiąc iż wszelkie układy i umowy między nimi a dziedzicami nie mogą
być samowolnie zmieniane.
Zatwierdzono
też liczne już umowy o zamianie
pańszczyzny na czynsz.

Muzyka z nagrania...................

Narrator: Lata 1785-1918- okres niewoli i
rozdarcia Polski między trzech zaborców
ROZDARCI
E FLAGI

Recytatorka- Maryja:

Synu mój Boże, oto ja na czele poddanych moich, padam na kolana
W proch się przed Twoim Majestatem ścielę, łzami zalana!
Królową swojej Korony mnie zowie naród mój biedny- co mi służy wiernie.
Lecz ta
korona złota na mej głowie- rani... jak ciernie!
Bo z łez jej perły, ze krwi jej rubiny, złoto jej ciężkie jak kajdan żelastwo....
Synu Niebieski,
ziemskie moje syny są wrogów pastwą!
Patrz, cała Polska pod mój płaszcz się garnie
I z pochyloną w jarzmie wrogów szyją,
Jękiem się skarży, na swoje męczarnie: Matko! Maryjo!
A ja bolesna , jako na Golgocie, słucham ich płaczu- serce krwią mi broczy
I żebrząc dla nich łaski , zwracam do Cię błagalne oczy.
Grzeszni są Panie, lecz w piekielnej pysze, stokroć są gorsi ciemiężce
zuchwali,
Ich serce jadem nienawiści dyszę- w piersiach ze stali..
Grzeszni są Panie, lecz sto lat pokuty, sto lat niewoli przetrwali za karę,
A duch wynieśli jeden nie zatruty i żywą wiarę!
Grzeszni są Panie, lecz Ty co przyrzekasz „ ja nadłamanej trzciny nie
dołamię” Na prośbę Matki już dłużej ich nie karz-
powściągnij ramię.
Na żywot Matki, na piersi matczyne, które Cię karmią, na krzyż Twój i mękę
Błagam! Odrodzin przxybliż im godzinę- podaj im rękę!!

Scholka: Piosenka „Nie rzucim Chryste..........

Z NAGRANIA-
SYRENY I KOMUNIKAT O WOJNIE

Narrator: lata 1939-1944 II wojna światowa i okupacja kraju.
MUZYKA Z NAGRANIA

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu- obóz śmierci, krzyk, przezywanie bicie,
kopanie, znęcanie się nad ludźmi.
Wszystko po to by zniszczyć i zdeptać osobowość i godność ludzką. Przy tym
wyczerpująca praca, która była ponad siły normalnego człowieka tak
zniszczonego głodem i zimnem.
Ale jest ktoś- kto mimo nieludzkich warunków życia, walczy o godność
człowieka
OJCIEC MAKSYMILIAN MARIA KOLBE.
Ojcu Kolbe nie było nic odjęte, Wszystkiego tego czego doznawali inni,
doznał i on: bicie, malrtretowanie , krzyk.

Lecz on przebaczał oprawcom. Aż w końcu życie swe oddał w zamian za życie
więźnia. On w pełni naśladował Chrystusa Pana i wypełnił Jego słowa.
„ Nie masz większej miłości nad tą , gdy życie oddajesz za bliźniego”

Z NAGRANIA- MELODIA


Narrator: Rok 1953, 25 września aresztowano w Warszawie Prymasa Polski- kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
KARDYNAŁ: Ludzie mówią-czas to pieniądz, a ja wam mówię - to miłość.
Miłość potęguje miłość.
Światu potrzeba dzisiaj więcej wrażliwych serc niż zimnej stali.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada jest służebnikiem.
O
wartości życia rozstrzygają nie czyny choćby wielkie,
Ale miłość- choćby mała.
Ludzkości potrzeba matki. Dlatego Ojciec wielkiego życia pomyślał o
Matce, Którą dał Słowu Przedwiecznemu na jego
wyprawę przez Nazaret- w Świat.
Gdy mam Boga- mam wszystko. Warto wszystko oddać aby Boga
zachować.
Gdy dziś pragnie się odnowy ekonomicznej- to odnowy moralnej w tym
odrodzeniu pominąć nie można.
Najmilsi- przezwyciężajcie nienawiść miłością.
Mamy jedną Ojczyznę i jej winniśmy miłość i służbę!
Można stracić życie, ale ludzkiej godności stracić nie wolno!
Jestem nauczycielem
narodu w KościeleNarrator: Uw
olnienie Prymasa i przybycie na Jasną Górę


Z NAGRANIA- KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

Narrator: Rok 1956-
Wydarzenia Poznańskie


Scholka Piosenka” nie zdejmę krzyża...

Narrator: Rok 1968- Wydarzenia marcowe

Scholka: My chcemy Boga 3-cia zwrotka

Recytato
r: Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej
do Ciebie Panie bije ten
głos.
Skarga to straszna, jęk to ostatni
od takich modłów bieleje włos
My już bez skargi nie znamy śpiewu
wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń.
Wiecznie jak pomnik Twojego gniewu
sterczy ku Tobie błagalna dłoń!
Okropne dzieje przyniósł nam czas
s
yn zabił matkę, brat zabił brata,
mnóstwo Kainów jest pośród nas!
Ależ o Panie oni nie winni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
Inni szatani byli tam czynni
O! Rękę karaj! Nie ślepy miecz!
Patrz- my w nieszczęściu zawsze jednacy
Na Twoje
łono, do Twoich gwiazd.
Modlitwą płyniem jak senni ptacy
co lecą spocząć, wśród własnych gniazd.
Osłoń nas, osłoń Ojcowską dłonią
daj nam widzenie
przyszłych Twych łask.
Niech kwiat męczeństwa uśpi nas wonią
Ni
ech nas męczeństwa otoczy blask.
I z Archaniołem Twoim na czele
Pójdziemy potem na wielki bój!
I na drgającym szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!
Dla błędnych braci otworzym serca
Winę ich zmyje ojcowski chrzest.
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca
Naszą odpowiedź- Bóg był i jest!!!


Narrator: Rok 1976- czerwcowe wydarzenia radomskie

Recytator: O Panno Święta, jak oczy Twoje czarne, duże
Kierujesz do
nas i widzisz kraj we łzach.
Bierz moje klejnoty, bierz moją koronę.
Jak
klejnot kraju, pod Twoją obronę!

Scholka: Piosenka: 2 zw. Pieśń Konfederatów....


Narrator: 16 października 1978 r, papieżem zostaje Polak_ Karol Wojtyła

Z NAGRANIA- WYBÓR PAPIEŻARECYTATOR:
Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ty coś na świecie przebolała tyle
Gdy Syn
Twój zstąpił do ziemskich padołów
Skróć umęczonej Polsce Twej- mąk chwile!
Królowo Polski, królowo Aniołów!
Roztocz ponad nią tęczę swej opieki
Odwiąż jej ręce od katowskich kotłów
Bądź jej aniołem teraz i na wieki.

Narrator: Rok 1981- Stan wojenny

Z NAGRANIA - ŚWIĘTY BOŻE....

Narrator: Ksiądz Jerzy Popiełuszko- kapelan, przemawia do ludu pracy


KS, JERZY: W tym czasie, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby
Odzyska wolność, prosimy Boga, aby napełnił nas mocą swojego
Ducha. Aby zaspokoił nasze serca i dodał ufności w
zwycięstwo dobra nad złem. Aby oświecił zaćmione umysły naszych
braci. Aby wzbudził w Narodzie Ducha prawdziwej Solidarności
ludzkich serc. Niech biją rytmem serca Bożego,
które tak bardzo nas umiłowało.

Scholka: piosenka- Ojczyzno ma
I zw.


KS. JERZY. Za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski o cierpiących ,
krzywdzonych i uciemiężonych. Może ciągle jeszcze za małpo tych,
którzy są wierni ideałom, za które bracia nasi przelewali krew.

Scholka: piosenka- Ojczyzno ma II
zwKS. JERZY. A wy młodzi przyjaciele, musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i
wzrok orli- jak mówił zmarły prymas. Musicie ducha hartować i
wznosić wysoko aby móc jak orły przelatywać ponad wszelkim
innym ptactwem, w przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko będąc jak orły
potraficie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i
burze,
nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie- orły to wolne
ptaki,
poszybują wysoko, a nie pełzają po ziemi.


Narrator: Późnym wieczorem 19 października 1984 roku, ks. Jerzy Popiełuszko
wracając samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został
zatrzymany, uprowadzony i bestialsko zamordowany...
Dramat tej śmierci jest już za nami, księdzu Jerzemu nie grozi już nic.
Zabójstwo się oprawcom udało, ale celu nie osiągnęli.
Z zamierzonego zła , nie powstaje zło, ale wielkie dobro.


Scholka: piosenka -Pamiętasz nie tak dawno.....


Narrator: Następne lata to nagminna emigracja kwiatu polskiej młodzieży,
porzucani Ojczyzny. Likwidacja zakładów pracy i kopalni, wzrost
bezrobocia. Obcy biznesmeni inwestują czerpiąc duże zyski
poprzez
tanią siłę roboczą Polaków.
Panuje królestwo supermarketów i urojonego
bogactwa. Młodzi marzą o
dobrobycie i urojonym szczęściu nie ważne jakim kosztem i nie ważne
gdzie. Starszych nie stać na leczenie i życie za emeryturę wypracowaną
przez lata ciężkiej pracy, a zresztą..... w dobie telefonów komórkowych,
internetu i nowoczesnych samochodów, któż ich zauważa i szanuje?.

Dokąd zmierzamy? Czy czujemy się jeszcze Polakami związanymi z
Ojczyzną?
Gdyby nasz Ojczyzna mogła przemówić, rzekła by rzewnie:


OJCZYZNA: Moja ziemia nasączona jest krwią tych co za mnie ginęli, tych którzy
walczyli o moje przetrwanie!
Między grudkami mej ziemi kryją się prochy wielkich i świętych ludzi, kiedyś
byłam wielka i dumna. Dlaczego mnie opuszczasz? Dlaczego wyrzekasz się
mnie ? W pogoni za dobrem?
Bez ciebie przestanę istnieć, a ty beze mnie będziesz jak dziecko adoptowane
przez bogaczy, które ma wszystko oprócz matki i domu.
Dlatego wołam błagalnie zostań i bądź dumny że jesteś synem Polskiej ziemi<
Bądź dumny ze swoich wielkich przodków, pomóż mi być znów wielką i
niepodległą!
Cóż w zamian otrzymasz?
Dam ci bukiet polnych kwiatów z
moich łąk....

Scholka: piosenka-Polskie kwiaty


Zakończenie: Wszyscy” Boże coś Polskę....
"Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na przestrzeni wieków ludzie starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące egzystencji człowieka
Ogrody na przestrzeni wieków
ewolucja mysli feministycznej na przestrzeni wieków
Gimnastyka na przestrzeni wieków zmieniała swoje zadania, AWF, I rok, Gimnastyka
Rodzina na przestrzeni wiekow od starozytnosci do wspolczesnosci
Jak zmieniał się wizerunek kobiety w literaturze na przestrzeni wieków, Wypracowania- przykłady
fizyka, Ruch na przestrzeni wieków
zmiany nazw odzieży na przestrzeni wieków
14492 administracja na przestrzeni wieków(1)
Jak zmieniały się kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków
Język na przestrzeni wieków
Użytkowe Wykorzystanie Energii Wiatrowej na Przestrzeni Wieków
Literatura na przestrzeni wieków ukazywała różnych władców
stosunek do niepełnosprawnych na przestrzeni wieków
AA UFO w sztuce na przestrzeni wieków
Korupcja na przestrzeni wieków

więcej podobnych podstron